DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Trọn gói chỉ từ 700.000 Đồng / Tháng
Gọi Ngay: 0868 332 486

VÌ SAO BẠN NÊN CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN

dich vu ke toan bao tin

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Ngành thương mại

Gói báo cáo thuế cho ngành thương mại

 • Kiểm tra chứng từ
 • Hạch toán và ghi sổ kế toán
 • Lập phiếu thu, chi và nhập kho
 • Ghi sổ cái và các nghiệp vụ kế toán
 • Lập và in các sổ sách kế toán
 • 31 tờ hoá đơn điện tử
2.700.000  7̶̶.̶̶5̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶
liên hệ ngay

Ngành tư vấn dịch vụ

Bao gồm các loại dịch vụ và kê khai kế toán

 • Kiểm tra chứng từ
 • Hạch toán và ghi sổ kế toán
 • Lập phiếu thu, chi và nhập kho
 • Ghi sổ cái và các nghiệp vụ kế toán
 • Lập và in các sổ sách kế toán
 • 91 tờ hoá đơn điện tử
4.800.000  1̶̶0̶̶.̶̶8̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶
liên hệ ngay

Ngành xây dựng

Bao gồm các hạng mục xây dựng, thiết kế, thi công

 • Kiểm tra chứng từ
 • Hạch toán và ghi sổ kế toán
 • Lập phiếu thu, chi và nhập kho
 • Ghi sổ cái và các nghiệp vụ kế toán
 • Lập và in các sổ sách kế toán
 • 61 tờ hoá đơn điện tử
5.400.000  ̶1̶̶2̶̶.̶̶5̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶
liên hệ ngay

BẢNG GIÁ CHI TIẾT CÁC NGÀNH

Nhóm ngành thương mại

Nhóm ngành thương mại (Gói theo tháng)

Số hóa đơn

Không có tờ khai hải quan

Có tờ khai hải quan

Không có hóa đơn - Dưới 16 tờ hóa đơn

(Hoặc doanh thu không quá 300 triệu đồng/quý)

700.000 đồng/ tháng

Từ 17 đến dưới 50 tờ hóa đơn

(Hoặc doanh thu không quá 500 triệu đồng/quý)

1.000.000 đồng/tháng

1.200.000 đồng/tháng

Từ 51 đến dưới 120 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 01 tỷ đồng/quý)

1.500.000 đồng/tháng

1.800.000 đồng/tháng

Từ 121 đến dưới 150 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 02 tỷ đồng/quý)

1.800.000 đồng/tháng

2.500.000 đồng/tháng

Từ 151 đến dưới 180 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 03 tỷ đồng/quý)

2.500.000 đồng/tháng

3.100.000 đồng/tháng

Từ 181 đến dưới 250 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 05 tỷ đồng/quý)

3.100.000 đồng/tháng

4.100.000 đồng/tháng

Từ 251 đến dưới 350 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 07 tỷ đồng/quý)

5.500.000 đồng/tháng

6.400.000 đồng/tháng

Từ trên 350 đến dưới 500 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 10 tỷ đồng/quý)

7.000.000 đồng/tháng

8.200.000 đồng/tháng

Từ trên 500 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu trên 10 tỷ đồng/quý)

Mỗi hoá đơn phát sinh thêm 25.000đ/hoá đơn (Hoặc mỗi 01 tỷ doanh thu phát sinh thêm 700.000đ/tháng)
 

Nhóm ngành Xây dựng – Nội thất

Nhóm ngành thi công Xây dựng - Trang trí nội thất - San Lắp (Theo tháng)

Số hóa đơn (Quý)

Thi công - Xây dựng - San Lắp

Doanh thu không quá 500 triệu đồng/quý

700.000đ/tháng

Doanh thu không quá 01 tỷ đồng/quý

1.500.000đ/tháng

Doanh thu không quá 02 tỷ đồng/quý

2.500.000đ/tháng

Doanh thu không quá 03 tỷ đồng/quý

3.500.000đ/tháng

Doanh thu không quá 05 tỷ đồng/quý

4.500.000đ/tháng

Doanh thu không quá 07 tỷ đồng/quý

5.500.000đ/tháng

Doanh thu không quá 10 tỷ đồng/quý

7.000.000đ/tháng

Doanh thu không quá 12 tỷ đồng/quý

8.000.000đ/tháng

Doanh thu trên 12 tỷ đồng/quý

Mỗi 01 tỷ doanh thu phát sinh 1.000.000đ/tháng

 

Nhóm ngành sản xuất – gia công – chế tạo

Nhóm ngành Sản xuất - Gia công - Lắp đặt - Chế tạo (Theo tháng)

Số hóa đơn (Quý)

Thi công - Xây dựng - San Lắp

Không có hoá đơn - dưới 16 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 500 triệu đồng/quý)

700.000đ/tháng

Từ 17 tờ hoá đơn - dưới 50 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 01 tỷ đồng/quý)

1.200.000đ/tháng

Từ 51 tờ hoá đơn - dưới 120 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 02 tỷ đồng/quý)

2.000.000đ/tháng

Từ 121 tờ hoá đơn - dưới 150 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 03 tỷ đồng/quý)

3.500.000đ/tháng

Từ 151 tờ hoá đơn - dưới 180 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 05 tỷ đồng/quý)

4.500.000đ/tháng

Từ 181 tờ hoá đơn - dưới 250 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 07 tỷ đồng/quý)

5.500.000đ/tháng

Từ 251 tờ hoá đơn - dưới 350 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 09 tỷ đồng/quý)

6.500.000đ/tháng

Từ trên 350 tờ hoá đơn - dưới 500 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 10 tỷ đồng/quý)

8.500.000đ/tháng

Từ trên 500 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu trên 10 tỷ đồng/quý)

Mỗi hoá đơn phát sinh thêm 25.000đ/hoá đơn

(Hoặc mỗi 01 tỷ doanh thu phát sinh thêm 1.000.000đ/tháng)

 

Nhóm ngành tư vấn – Dịch vụ

Nhóm ngành tư vấn - Dịch vụ (Gói tháng)

Số hóa đơn

Spa - Giáo dục Khách sạn - Nhà hàng - Logistics

Tư vấn - dịch vụ khác

Không có hoá đơn - dưới 16 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 300 triệu đồng/quý)

700.000đ/tháng

Từ 17 tờ hoá đơn - dưới 50 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 500 triệu đồng/quý)

1.200.000đ/tháng

1.000.000đ/tháng

Từ 51 tờ hoá đơn - dưới 120 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 01 tỷ đồng/quý)

2.000.000đ/tháng

1.500.000đ/tháng

Từ 121 tờ hoá đơn - dưới 150 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 02 tỷ đồng/quý)

3.500.000đ/tháng

2.000.000đ/tháng

Từ 151 tờ hoá đơn - dưới 180 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 03 tỷ đồng/quý)

4.500.000đ/tháng

2.500.000đ/tháng

Từ 181 tờ hoá đơn - dưới 250 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 04 tỷ đồng/quý)

5.500.000đ/tháng

3.500.000đ/tháng

Từ 251 tờ hoá đơn - dưới 350 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 05 tỷ đồng/quý)

6.500.000đ/tháng

4.500.000đ/tháng

Từ trên 350 tờ hoá đơn - dưới 500 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 7 tỷ đồng/quý)

8.500.000đ/tháng

6.000.000đ/tháng

Từ trên 500 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu trên 10 tỷ đồng/quý)

Mỗi hoá đơn phát sinh thêm 25.000đ/hoá đơn (Hoặc mỗi 01 tỷ doanh thu phát sinh thêm 1.000.000đ/tháng)
 

Gói Báo Cáo Tài Chính Năm

Số lượng hóa đơn

Thương mại - Dịch vụ

Xây dựng

Sản xuất – Nhà hàng – Khách sạn

Không có hóa đơn

700.000 đồng/ tháng

Dưới 30 tờ hóa đơn

3.000.000

4.000.000

5.000.000

Dưới 60 tờ hoá đơn

4.500.000

6.500.000

7.000.000

Dưới 90 tờ hoá đơn

6.000.000

7.500.000

8.000.000

Dưới 120 tờ hoá đơn

7.000.000

8.500.000

10.000.000

Dưới 150 tờ hoá đơn

8.000.000

10.000.000

12.000.000

Dưới 200 tờ hoá đơn

9.000.000

12.000.000

15.000.000

Từ 200 tờ hóa đơn trở lên

Mỗi hoá đơn phát sinh thêm 25.000đ/hoá đơn
 

Nhiệm vụ của Bảo Tín cần thực hiện khi cung cấp dịch vụ kế toán.

Những gì khách hàng cần cung cấp

Khách hàng chỉ cần cung cấp cho Bảo Tín 2 thông tin cơ bản sau:

 1. Hoá đơn đầu vào và hoá đơn đầu ra;
 2. Thiết bị chữ ký số nộp báo cáo thuế qua mạng.

Cam kết trách nhiệm của Bảo Tín khi cung cấp dch vụ kế toán – thuế cho khách hàng

Nhiều năm kinh nghiệm trong ngành kế toán thuế

Với trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ kế toán – thuế, Bảo Tín thấu hiểu được vấn đề quan trọng nhất trong việc cung cấp dịch vụ kế toán – thuế là tính kịp thời và trách nhiệm đối với khách hàng của mình.

Vì thế nên trong tất cả các hợp đồng dịch vụ kế toán Bảo Tín luôn cam kết với 10 chỉ mục quan trọng sau

Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc

Thực hiện soạn thảo các văn bản, tài liệu theo đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện các nội dung dịch vụ kế toán

Chịu trách nhiệm trên tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán do Bảo Tín thực hiện trên cơ sở dữ liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp (chứng từ hoá đơn hợp lệ căn cứ theo quy định của pháp luật)

Khách hàng cũng có thể chủ động tiếp nhận các thông tin, vấn đề kê khai thuế từ cơ quan thuế, bởi vì kế toán viên của Bảo Tín sẽ cung cấp địa chỉ email của bạn lên cho cơ quan thuế

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc bảo mật thông tin kế toán của khách hàng ngay cả khi hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán đã kết thúc

Chịu trách nhiệm trong việc giảm thiểu những rủi ro về thuế cho doanh nghiệp

Chịu trách nhiệm trong việc giải trình hồ sơ kế toán thuế khi có cơ quan nhà có yêu cầu về số liệu kế toán do Bảo Tín thực hiện

Chịu trách nhiệm trong việc chi trả toàn bộ các khoản tiền phạt trong trường hợp khách hàng bị cơ quan nhà nước xử phạt do sai sót hồ sơ, chứng từ được thực hiện bởi Bảo Tín

Chuyên viên kế toán của Bảo Tín sẽ đến trực tiếp địa chỉ của khách hàng để nhận chứng từ. Vì thế nên, khách hàng sẽ không phải mất thời gian và chi phí di chuyển

Những điểm khác biệt khi sử dụng dịch vụ kế toán tại Bảo Tín.

 1. Thông tin mà khách hàng cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối.
 2. Quy trình kiểm tra nhiều bước nhằm đảm bảo được độ chính xác của các số liệu, chứng từ kế toán.
 3. Nghiệp vụ kế toán chuyên nghiệp.
 4. Đội ngũ chuyên viên kế toán có trình độ chuyên môn cao.
 5. Quy trình làm việc hiệu quả
 6. Cam kết hoàn thiện hồ sơ, sổ sách kế toán đầy đủ.

Bảo Tín

lifestyle beautiful asian business young woman using laptop computer smart phone office desk min

Câu hỏi thường gặp của khách hàng về dịch vụ kế toán Bảo Tín

Dịch vụ kế toán là gì?

Trả lời:

Dịch vụ kế toán là việc giúp các công ty hoặc tổ chức  thực hiện các hoạt động cần thiết liên quan đến kế toán và quyết toán thuế. Thay vì phải thiết lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán. Bạn có thể lấy hóa đơn trong phòng ban kế toán hoặc bộ phận kế toán của công ty và nhờ bộ phận dịch vụ xử lý. 

Phương pháp này thường  rất  hiệu quả khi doanh nghiệp của bạn mới ở giai đoạn khởi nghiệp. Hoặc công ty của bạn có quy mô vừa và nhỏ và chỉ có một vài biên lai và hóa đơn mỗi tháng.

Bảng giá dịch vụ kế toán thuế trọn gói của Bảo Tín là bao nhiêu?

Trả lời:

Bảng giá dịch vụ kế toán thuế trọn gói của Bảo Tín phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: năm thành lập, hóa đơn đầu vào – đầu ra, số chứng từ, số tháng cần lập sổ và loại hình hoạt động doanh nghiệp,…

Dịch vụ kế toán

Thương Mại – Dịch vụ

Sản xuất – Xuất nhập khẩu

Xây Dựng

Khác

DN mới thành lập

700.000 – 800.000

Không phát sinh hóa đơn (1 đến 3 năm)

1.000.000 – 2.000.000

10 – 20 hóa đơn

1.5000.000 – 2.500.000

3.000.000 – 4.000.000

3.000.000 – 4.000.000

1.500.000 – 2.500.000

         

Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

Bên cạnh đó, khi khách hàng sử dụng dịch vụ kế toán thuế của đơn vị khác một vài tháng đầu trong năm thì bên Bảo Tín sẽ tính với giá dịch vụ khác.

Công việc của Bảo Tín khi cung cấp dịch vụ kế toán là gì?

Trả lời:

 • Tư vấn chung các quy định của pháp luật về kế toán trọn gói và khai thuế trọn gói (kế toán thuế), chính sách thuế và các ưu đãi liên quan đến đầu tư hoạt động và hoạt động của khách hàng; 
 • Giới thiệu các giải pháp tối ưu cho kế toán trọn gói và báo cáo thuế (kế toán thuế) cho các giao dịch khách hàng mong đợi; 
 • Lập hồ sơ và đại diện cho khách hàng làm thủ tục khai thuế, yêu cầu ưu đãi thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế; 
 • Kiểm tra hóa đơn, chứng từ; 
 • Kế toán cho các giao dịch kinh tế mới nổi liên quan đến kế toán trọn góibáo cáo thuế  (kế toán thuế); 
 • Lập và gửi các gói kế toán, gói  báo cáo thuế  (kế toán thuế), báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn,… theo  quy định của pháp luật; 
 • Thông báo cho khách hàng số thuế phải nộp (nếu có) và ngày đến hạn nộp thuế; 
 • Hoàn thiện sổ sách kế toán theo luật pháp và theo quy trình đăng ký sử dụng dịch vụ kế toán
Khách hàng cần cung cấp hồ sơ gì khi thực hiện dịch vụ kế toán trọn gói?

Trả lời:

 • Hóa đơn đầu vào
 • Hóa đơn đầu ra
 • Tờ khai thuế hải quan + giấy nộp tiền thuế
 • Biên lai nộp thuế, bảo hiểm, công đoàn (nếu nộp bằng tiền mặt)
 • Sổ phụ ngân hàng của tất cả các tài khoản, tất cả các ngân hàng
 • Hợp đồng vay/khế ước nhận nợ
 • Hợp đồng kinh tế/gia công
 • Hợp đồng cộng tác viên + CMND
 • Bảng lương thực tế + bảng lương đóng bảo hiểm
 • Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân + nơi ở hiện tại của nhân viên
 • Chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh của thành viên phụ thuộc trong gia đình
 • Định mức sản xuất cho từng sản phẩm
 • Chữ ký số (USB token) để nộp báo cáo thuế và tiền thuế qua mạng…
Tại sao nên chọn dịch vụ kế toán trọn gói tại Bảo Tín?

Trả lời:

Tiết kiệm 70% chi phí

Để đóng các tờ khai thuế và lập các báo cáo thuế, các công ty cần có những  kế toán viên “giỏi”. Ai thành thạo nghề đều có nhiều năm kinh nghiệm. Chi phí thuê  nhân viên này không hề nhỏ (từ 10 triệu đến hơn 15 triệu / tháng). 

Ngoài ra, doanh nghiệp khó đánh giá được báo cáo quyết toán thuế TNDN của kế toán viên có đúng hay không nếu họ không thực sự am hiểu về các quy định về kế toán và thuế và dẫn đến rủi ro về thuế – kế toán thuế. 

 • Thay vào đó, dịch vụ kế toán thuế của công ty Bảo Tín với mức chi phí hợp lý, cùng đội ngũ chuyên viên kế toán giàu kinh nghiệm, cam kết  chịu hoàn toàn trách nhiệm về quy trình xử lý thuế kể cả khi đã chấm dứt hợp đồng dịch vụ. 

Giảm rủi ro về thuế – hạn chế vi phạm pháp luật 

Hiện nay, các quy định về chính sách thuế và kế toán thuế vô cùng phức tạp và thường xuyên thay đổi. Nếu kế toán  không nắm rõ các quy định mới, doanh nghiệp rất dễ  phạm luật thuế, nộp phạt, truy thu hàng chục  đến hàng trăm triệu đồng. Vì vậy, gói dịch vụ kế toán thuế trọn gói sẽ giúp các công ty giảm thiểu rủi ro tài chính. 

Thay mặt khách hàng giải trình trực tiếp với cơ quan thuế 

Khi bạn đăng ký gói dịch vụ kế toán thuế trọn gói, Bảo Tín sẽ thay mặt công ty chịu trách nhiệm  thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định: Chính xác – Đúng hẹn – Nhanh chóng. Do đó, công ty tiết kiệm được thời gian và chi phí quý báu, tập trung vào kinh doanh và giúp công ty tối đa hóa doanh thu. 

Đội ngũ kế toán viên chuyên nghiệp và trách nhiệm

Bảo Tín với đội ngũ kế toán trưởng, trình độ chuyên môn giỏi, tỉ mỉ và tự tin với nghề sẽ giúp các công ty cân đối và tiết kiệm được nhiều chi phí phát sinh không đáng có. Giúp cho thu nhập doanh nghiệp tăng.

Dịch vụ kế toán trọn gói của Bảo Tín phù hợp với đối tượng khách hàng nào?

Trả lời:

 • Đối với công ty mới thành lập

Công ty của bạn là công ty mới thành lập, không có  kế toán, kế toán trưởng và bạn cần những  kế toán có trình độ, năng lực và kinh nghiệm để làm sổ sách kế toán, thu chi, sổ cái, kê khai, báo cáo thuế, v.v. .… Cũng như nhu cầu tư vấn kế toán, tư vấn các quy định về thuế  liên quan 

 • Đối với công ty vừa và nhỏ

Công ty của bạn là công ty vừa và nhỏ, bạn không cần kế toán trưởng hay kế toán viên, nhưng bạn muốn có một hệ thống kế toán tốt áp dụng  các văn bản pháp luật và các hướng dẫn một cách phù hợp và đầy đủ. 

 • Đối với công ty cần quyết toán thuế

Công ty bạn đang bước vào giai đoạn quyết toán thuế cuối năm, với hàng tá giấy tờ trong 1 năm qua được kế toán công ty thu nhập lại, doanh nghiệp thấy chưa khớp dữ liệu sổ sách kế toán nên cần thuê một dịch vụ kế toán để rà soát lại tính minh bạch trước khi quyết toán.

Vậy quý khách hàng không cần lo lắng, bởi Bảo Tín tự tin có thể hỗ trợ khách hàng tổng hợp và hoàn thiện bộ hồ sơ kế toán nhanh chóng và chuẩn xác nhất.

Cam kết của Bảo Tín khi thực hiện dịch vụ kế toán là gì?

Trả lời: 

 • Đội ngũ kế toán trưởng,  kế toán có trình độ trên  10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp
 • Không chỉ thực hiện dịch vụ kế toán  hàng tháng cho công ty, công ty dịch vụ doanh nghiệp Bảo Tín còn phải chịu trách nhiệm  trong phạm vi  mà chúng tôi đã thực hiện cho công ty;
 • Luôn cập nhật  các quy định của Luật  và chế độ kế toán hiện hành, bằng tất cả sự tận tâm, chuyên nghiệp và thái độ phục vụ tốt nhất;  
 • Bảo Tín là nhà cung cấp dịch vụ kế toán đáng tin cậy cho hơn 250 khách hàng trên toàn quốc;
Kinh nghiệm lựa chọn dịch vụ kế toán là gì?

Trả lời:

Bảo Tín xin chia sẻ với khách hàng  kinh nghiệm  lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán  uy tín như sau: 

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán có nhiều năm kinh nghiệm 

Với những đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn hiểu rõ nhu cầu cũng như cách giải pháp phù hợp nhất để đề xuất hỗ trợ của công ty. Công ty kế toán đã đặc biệt hỗ trợ khách hàng trong các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến bạn. 

Ngoài ra, đội ngũ nhân viên của các công ty dịch vụ kế toán đều chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, giúp bạn cảm thấy tự tin hơn khi đảm nhận các công việc ghi sổ kế toán. 

Cung cấp các dịch vụ đáng tin cậy 

Các công ty  kế toán phải cung cấp sự đảm bảo cho khách hàng của họ, tư vấn và trả lời bất kỳ câu hỏi nào cũng như đề xuất các giải pháp để bảo vệ  lợi ích của công ty. Các gói dịch vụ rõ ràng và chuyên nghiệp. 

Đồng thời, công ty dịch vụ kế toán cam kết hoàn thành công việc theo đúng chức trách, quyền hạn, nhiệm vụ của mình và chịu mọi trách nhiệm liên quan đến hồ sơ, tài liệu theo quy định của Luật 

Trên thực tế, có nhiều trường hợp khi bạn ngừng sử dụng dịch vụ của công ty kế toán, các công việc như cung cấp tệp phần mềm kế toán và hỗ trợ giải thích dữ liệu trở nên rất khó khăn. Vì vậy, cần xác định rõ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên khi thống nhất các điều khoản trong hợp đồng.

Chi phí hợp lý và rõ ràng 

Chi phí cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của các dịch vụ do công ty kế toán cung cấp. Đừng vội tin  những lời quảng cáo rẻ tiền, trao trọn niềm tin để rồi sau này mắc phải những sai lầm đáng tiếc. 

Vấn đề chi phí  được đo lường trực tiếp bằng giá trị và hiệu quả công việc. Công ty dịch vụ kế toán càng rõ ràng chi phí dịch vụ và các cam kết rõ ràng cũng như trách nhiệm trong ngành sẽ giúp bạn yên tâm hơn khi hợp tác chung

Khách hàng sử dụng dịch vụ

Đánh giá của khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ kế toán

khach hang danh gia 3

Khách hàng đánh giá

khach hang danh gia 1

Khách hàng đánh giá

khach hang danh gia 2

Khách hàng đánh giá

4.8/5 - (42 bình chọn)