Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài là bao nhiêu? Bị xử phạt thế nào khi chậm nộp thuế môn bài 2024? Trong bài viết dưới đây hãy cùng baotintax tìm hiểu nhé!

1. Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài 2024?

Theo điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định tùy thuộc vào trường hợp chậm nộp tờ khai thuế môn bài mà mức xử phạt sẽ có sự khác nhau:

Phạt cảnh cáo:

Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền:

 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.
 • Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;
 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
 • Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
 • Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều này.

Bên cạnh đó, người chậm nộp thuế môn bài còn phải chịu các biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

 • Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế.
 • Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với 02 hành vi sau:

(1) Không nộp hồ sơ khai thuế mà không có số thuế phải nộp phát sinh.

(2) Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài 2024
Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài 2024

2. Chậm nộp thuế môn bài 2024 bị xử lý như thế nào?

Theo quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019, người chậm nộp thuế môn bài sẽ phải nộp tiền chậm nộp theo quy định. Cách tính mức tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp cụ thể như sau:

Số tiền chậm nộp = Số tiền lệ phí môn bài chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp

Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục, bắt đầu từ ngày tiếp theo sau ngày phát sinh tiền chậm nộp và kéo dài đến ngày trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Xử lý chậm nộp thuế môn bài 2024
Xử lý chậm nộp thuế môn bài 2024

3. Hạn nộp thuế môn bài 2024 là khi nào?

Theo khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, quy định về hạn nộp thuế môn bài năm 2024 như sau:

Hạn nộp thuế môn bài năm 2024 là ngày 30/01/2024. Tuy nhiên, có hai trường hợp có thời hạn nộp thuế môn bài (lệ phí môn bài) khác nhau như sau:

 • Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp), khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp), thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
  • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.
  • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.
 • Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
  • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm, thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.
  • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng cuối năm, thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.
Hạn nộp thuế môn bài 2024
Hạn nộp thuế môn bài 2024

4. Hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2024 là khi nào?

Theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thời hạn nộp hồ sơ khai thuế môn bài quy định như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của các khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và các khoản thu khác theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công

Người nộp thuế thực hiện quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế. Đối với thời hạn nộp hồ sơ khai của các khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và các khoản thu khác theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật Quản lý thuế được thực hiện như sau:

 1. Lệ phí môn bài

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

Hạn chót nộp tờ khai lệ phí môn bài cho năm 2024 là ngày 30/01/2025 đối với doanh nghiệp và tổ chức.

Đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, không cần nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Các cơ quan thuế sẽ dựa vào hồ sơ khai thuế và cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu, từ đó tính toán số tiền lệ phí môn bài cần nộp.

Hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2024
Hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2024

Như vậy, thông qua bài viết trên, Bảo Tín đã mang đến cho Qúy doanh nghiệp thông tin về mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài 2024. Bạn thấy bài viết này có hữu ích hay không? Chia sẻ cho chúng tôi biết với nhé!

Rate this post