Nguyên tắc cơ sở dồn tích là một trong 7 nguyên tắc mà bộ phận kế toán của các tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ và áp dụng. Vậy nguyên tắc cơ sở dồn tích trong nghiệp vụ là gì? Áp dụng như thế nào?. Hãy cùng công ty kế toán thuế Bảo Tín tìm hiểu rõ hơn về nguyên tắc này qua bài viết dưới đây nhé.

Nguyên tắc cơ sở dồn tích trong nghiệp vụ mới nhất

1. Nguyên tắc cơ sở dồn tích là gì?

Cơ sở dồn tích là một trong bảy nguyên tắc kế toán được quy định trong kế toán Việt Nam. Nội dung của  cơ sở  dồn tích là tất cả các giao dịch kinh tế, tài chính liên quan đến tài sản và nợ phải trả, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập và chi phí của doanh nghiệp tại thời điểm thành lập, bất kể thời điểm đơn vị thực nhận hoặc chi tiền hoặc các khoản tương đương tiền.

Nguyên tắc cơ sở dồn tích là gì?

Nguyên tắc kế toán dồn tích là vì báo cáo tài chính của công ty được lập trên cơ sở này sẽ đảm bảo rằng chúng phản ánh chính xác tình hình tài chính của công ty trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai một cách chân thực và chính xác nhất.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói, giá rẻ

2. Nguyên tắc cơ sở dồn tích trong các nghiệp vụ

Nguyên tắc cơ sở dồn tích trong các nghiệp vụ

2.1 Nghiệp vụ doanh thu

Theo nguyên tắc cơ sở dồn tích, thu nhập được ghi nhận khi phát sinh. Cụ thể theo VAS 14,  thu nhập từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp được ghi nhận khi đáp ứng đủ 5 điều kiện:

  • Công ty đã chuyển giao cơ bản tất cả rủi ro và phần thưởng của quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; 
  • Công ty không còn quyền quản lý tài sản như chủ sở hữu tài sản hoặc quyền định đoạt tài sản;
  • Số thu nhập có thể được xác định một cách đáng tin cậy; 
  • Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch; 
  • Các chi phí liên quan đến giao dịch có thể được xác định một cách đáng tin cậy.

Xem thêm: Các loại đòn bẩy trong kinh doanh của doanh nghiệp

2.2 Nghiệp vụ chi phí, nợ phải trả

Theo nguyên tắc cơ sở dồn tích định kỳ, chi phí được ghi nhận khi phát sinh, cụ thể theo thông tư 200/2014/TTBTC, chi phí được ghi nhận khi giao dịch phát sinh hoặc khi có đủ khả năng phát sinh trong tương lai, bất kể tiền đã được chi hay chưa.

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 01, chi phí sản xuất, kinh doanh và chi phí khác được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi

  • Các chi phí này làm giảm lợi ích kinh tế trong tương lai liên quan đến việc giảm tài sản hoặc tăng nợ phải trả
  • Các chi phí này có thể được đo lường một cách đáng tin cậy.

Xem thêm: Báo cáo tài chính theo thông tư 200 và những lưu ý phải biết

2.3 Nghiệp vụ ghi nhận tài sản

Trên cơ sở dồn tích, tài sản được ghi nhận khi đơn vị có được quyền quản lý và kiểm soát tài sản, người bán đồng ý chuyển nhượng quyền sở hữu đối với tài sản và đơn vị thực hiện hoặc chấp nhận thanh toán.

3. Một số trường hợp vi phạm nguyên tắc cơ sở dồn tích

Một số trường hợp vi phạm nguyên tắc cơ sở dồn tích 

Mặc dù các quy định về nguyên tắc kế toán ở Việt Nam rất chặt chẽ và pháp luật nước ta cũng quy định rất chặt chẽ việc thu thập thông tin kế toán, nhưng vẫn có những trường hợp báo cáo kế toán doanh nghiệp vi phạm nguyên tắc dồn tích nói riêng và các nguyên tắc kế toán nói chung do vô tình hoặc cố ý. Có một số trường hợp vi phạm nguyên tắc cơ sở dồn tích như:

Mua hóa đơn từ các công ty khác để ghi nhận chi phí.

Bán lẻ hàng cho khách hàng, không lập hóa đơn và ghi lại doanh thu. Tiếp theo, bán buôn cho khách hàng, xuất hóa đơn để tính toán doanh thu bán lẻ trước đó và ghi nhận doanh thu.

Tóm lại, trên đây chúng tôi vừa đưa ra một số thông tin hữu ích về nguyên tắc cơ sở dồn tích. Mong rằng sẽ là những điều hữu ích giúp bạn có thể hiểu rõ vấn đề hơn. Nếu bạn vẫn đang băn khoăn khác.

5/5 - (5 bình chọn)