Một doanh nghiệp chăn nuôi gia cầm muốn thành lập quả thực không phải là điều dễ dàng, họ cần xác định nhiều yếu tố và việc đầu tiên cần làm là xin giấy phép chăn nuôi gia cầm. Để hiểu rõ hơn mời bạn đọc cùng Bảo Tín tìm hiểu qua bài viết chi tiết này ngay nhé!

Thủ tục xin giấy phép chăn nuôi gia cầm mới nhất

1. Thủ tục xin giấy phép chăn nuôi gia cầm thế nào?

Tùy thuộc vào tình hình sử dụng tài chính, khả năng quản lý và các yếu tố khác, chủ sở hữu cơ sở kinh doanh có thể thành lập cơ sở kinh doanh hoặc công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản quản lý của cơ sở kinh doanh theo nhà nước quy định.

Thủ tục xin giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh đủ điều kiện

Cơ sở không bắt buộc xin giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh đủ điều kiện

 • Hoạt động quy mô nhỏ đầu tiên; 
 • Sản xuất và kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định, tàu cá có chiều dài dưới 15m
 • Gia công nhỏ và lẻ; 
 • Cơ sở đạt một trong các chứng chỉ: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn an toàn toàn cầu 
 • Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản xuất khẩu sang các nước, khu vực khác phải có giấy chứng nhận y tế (giấy chứng nhận, chứng nhận an toàn thực phẩm) của cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
 • Bản tường trình về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh

Trình tự cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 

Bước 1: Nộp hồ sơ: 

 • Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ có thể được gửi theo một trong những cách thức sau: nộp trực tiếp, bằng fax, email, mạng điện tử (sau đó gửi tài liệu gốc); gửi qua bưu điện;

Bước 2: Tiếp nhận và xem xét hồ sơ 

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ sở, cơ quan có thẩm quyền phải cấp Giấy chứng nhận và tất cả các cửa hàng tạp hóa phải kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ; 

Bước 3: Thẩm định và cấp giấy chứng nhận 

 • Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm xem xét hồ sơ đánh giá, phân loại cơ sở và cấp giấy chứng nhận An toàn thực phẩm nhận được trong vòng 07 ngày làm việc (nếu cơ sở được kiểm tra và xếp loại A hoặc B); Tổ chức đánh giá thực tế cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện trong thời hạn 15 ngày làm việc (nếu cơ sở chưa được thẩm định đủ điều kiện). Chứng chỉ bảo mật, câu trả lời bằng văn bản phải được đưa ra và nêu lý do

Thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y 

Nếu trang trại có hoạt động sơ chế, chế biến gia cầm thì trang trại phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đối với trang trại và có giấy chứng nhận vệ sinh thú y 

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y

 • Cục Thú y cấp trung ương quản lý; cơ sở phục vụ xuất nhập khẩu và cơ sở hỗn hợp phục vụ xuất khẩu, nhập khẩu và tiêu dùng trong nước 
 • Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y quốc gia đối với các cơ sở không nêu tại điểm a tiểu mục này và cơ sở phục vụ tiêu dùng riêng Đơn xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú ý

 • Đơn đề nghị cấp/cấp lại giấy chứng nhận vệ sinh thú y theo mẫu gốc 
 • Mô tả tóm tắt về công ty theo mẫu 

Trình tự cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y 

Bước 1: Chủ công ty tự giới thiệu 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp việc cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y cho cơ quan có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y. Hồ sơ có thể được gửi theo bất kỳ cách nào sau đây: trực tiếp, qua fax, email hoặc trực tuyến (sau đó gửi bản gốc); gửi qua bưu điện; 

Bước 2: Tiếp nhận và xem xét hồ sơ 

 • Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y của cơ sở, cơ quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y phải kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ chưa đầy đủ; Nếu chủ cơ sở đến nộp hồ sơ trực tiếp thì cán bộ tiếp nhận có thể kịp thời hướng dẫn và trả lời hồ sơ có hợp lệ hay không. 

Bước 3: Xác minh và cấp giấy chứng nhận

 • Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y xem xét hồ sơ, kiểm tra thực tế điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y nếu tất cả các điều kiện được đáp ứng. Tuyên bố bằng văn bản nêu rõ lý do và lên lịch kiểm tra mới. Tùy thuộc vào quy mô, các quyền khác cũng có thể được yêu cầu.

Thủ tục xin giấy phép môi trường 

 • Đối tượng lập báo cáo phù hợp môi trường: quy mô chuồng trại từ 20.000 con trở lên
 • Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường: từ 5.000 đến dưới 20000 con gia cầm 
 • Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được chủ dự án gửi trực tiếp đến Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi qua đường bưu điện, thư điện tử qua hệ thống công khai trực tuyến đến Ủy ban nhân dân cấp cao để có xác nhận của lần đăng ký tiếp theo để xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường, gồm: 
 • 01 bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo mẫu; 
 • 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử) của công trình dự án, bản cài đặt theo mẫu; 
 • 01 Nghiên cứu khả thi Báo cáo đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án, công trình (kèm theo bản điện tử). 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm tra, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu, nếu chưa xác nhận. Phải có văn bản thông báo rõ lý do (trong đó nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện). 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi

Trường hợp trang trại quy mô lớn (số lượng 300 cơ sở chăn nuôi trở lên) thì chủ cơ sở phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn 

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn (mẫu đơn do Bảo Tín cung cấp)
 • Bản thuyết minh về điều kiện nuôi nhốt động vật theo mẫu.

Trình tự cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan có liên quan như sau: 

 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận ủy quyền sản xuất động vật để nuôi quy mô lớn; 
 • Trường hợp cơ sở chăn nuôi nằm trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức, cá nhân đăng ký thủ tục đầu tư phải có Giấy chứng nhận cho phép chăn nuôi đối với chăn nuôi quy mô lớn. 

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ 

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm định nội dung hồ sơ. Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 3: Thẩm định và cấp giấy chứng nhận 

 • Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền sẽ thành lập đoàn trong vòng 20 ngày làm việc để thẩm định điều kiện thực tế của trang trại chăn nuôi. 
 • Trường hợp cơ sở kinh doanh không đáp ứng được thời hạn 06 tháng kể từ ngày lập báo cáo đánh giá, tổ chức, cá nhân phải chỉnh sửa và gửi báo cáo kết quả chỉnh sửa bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền để có thể thẩm định điều kiện thực tế và (nếu cần) đánh giá lại. 
 • Nếu cơ sở đáp ứng các yêu cầu, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc. Để thẩm định điều kiện thực tế, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chăn nuôi theo mẫu; trong trường hợp từ chối, bạn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

>> Xem thêm: Thành lập công ty trọn gói tại Baotintax

2. Hồ sơ cần chuẩn bị để xin giấy phép chăn nuôi gia cầm

Hình thức hồ sơ cần chuẩn bị để xin giấy phép chăn nuôi gia cầm là gì? Chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi này của khách hàng bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký giấy phép kinh doanh ngành chăn nuôi gia cầm
 • CMND/CCCD hoặc hộ chiếu bản sao của chủ doanh trại/chủ cơ sở kinh doanh
 • Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Giấy chứng nhận vệ sinh thú ý
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi
 • Giấy ủy quyền cho Bảo Tín thực hiện đăng ký giấy phép chăn nuôi.

3. Mã ngành nghề kinh doanh chăn nuôi gia cầm

Theo danh mục mã ngành nghề của Việt Nam, Chăn nuôi gia súc gia cầm có mã ngành nghề là 0146. Cụ thể như những thông tin sau:

 • 0146: Chăn nuôi gia cầm
 • 01461: Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm

Nhóm này gồm: Hoạt động của các cơ sở ấp trứng gia cầm để lấy con giống và trứng lộn.

 • 01462: Chăn nuôi gà

Nhóm này gồm: Hoạt động chăn nuôi con gà lấy thịt và lấy trứng.

 • 01463: Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng

Nhóm này gồm: Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng lấy thịt và lấy trứng.

 • 01469: Chăn nuôi gia cầm khác

Nhóm này gồm: Nuôi đà điểu, nuôi các loài chim cút, chim bồ câu.

Để kinh doanh, chủ cơ sở kinh doanh cần những thành phần giấy tờ sau: xin cấp phép chăn nuôi gia cầm, thường bao gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện, giấy phép môi trường,…

4. Thời gian làm giấy phép kinh doanh gia cầm là bao lâu?

Thời gian hoàn thành công việc từ lúc nhận hồ sơ khách hàng cung cấp làm giấy phép kinh doanh gia cầm khoảng 5-7 ngày theo giờ hành chính (có thể nhanh hơn tùy tình hình thực tế tại một số đơn vị và những yếu tố khách quan khác nếu có).

Rate this post