Trong trường hợp cần cài đặt lại máy tính hoặc chuyển ứng dụng từ máy này sang máy khác hoặc bạn cần nâng cấp phần mềm thì sẽ xuất hiện nhu cầu chuyển dữ liệu kê khai từ nơi này sang chỗ khác. Việc này được triển khai bằng chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu trong phần mềm HTKK.

Trước đây có một cách sao lưu dữ liệu bằng cách copy toàn bộ file data trong phần mềm cũ và copy lại vào phiên bản mới. Tuy nhiên cách này có nhược điểm là dữ liệu sẽ bị lỗi và không chạy được.

Hiện tại phần mềm HTKK mới nhất là bản HTKK 4.7.4, bạn có thể tham khảo cách cài đặt tại đây: Hướng dẫn cài đặt HTKK

Block "so-dien-thoai" not found

sao lưu và phục hồi dữ liệu trong phần mềm HTKK

Cách sao lưu dữ liệu trong HTKK

Đầu tiên bạn cần sao lưu dữ liệu trong phần mềm HTKK cũ.

Bước 1: Bạn tiến hành mở phần mềm HTKK cũ cần sao lưu dữ liệu. Đăng nhập mã số thuế vào phần mềm.

sao lưu và phục hồi dữ liệu trong phần mềm HTKK

Bước 2: Tại giao diện phần mềm HTKK chọn vào “công cụ“, chọn tiếp vào “Sao lưu dữ liệu“.

sao lưu và phục hồi dữ liệu trong phần mềm HTKK

Bước 3: Chọn vị trí lưu dữ liệu backup, đặt tên file backup và bấm save.

sao lưu và phục hồi dữ liệu trong phần mềm HTKK

Vậy là bạn đã hoàn thành xong các bước sao lưu dữ liệu HTKK cũ.

Cách phục hồi dữ liệu trong HTKK

Bước 1: Khởi động phần mềm HTKK mới cần phục hồi dữ liệu và đăng nhập bằng mã số thuế.

Bước 2: Chọn vào công cụ, trọn mục công cụ chọn Phục hồi dữ liệu

sao lưu và phục hồi dữ liệu trong phần mềm HTKK

Bước 3: Mở thư mục chứa dữ liệu backup của HTKK cũ, và chọn đúng file cần backup và Open

Bước 7: Chờ cho tiến trình của phần mềm hoàn thành.

Nhấn ok để kết thúc. Vậy là bạn đã backup và phục hồi dữ liệu cho phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, từ HTKK cũ sang HTKK mới.

Chúc các bạn thành công.

Tham khảo thêm:

Block "so-dien-thoai" not found

Rate this post