Dịch vụ kế toán thuế là một trong những mảng Dịch vụ Doanh nghiệp được nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm hiện nay, đặc biệt là vào những ngày cuối năm khi nhu cầu hoàn tất các nghiệp vụ quyết toán thuế tăng cao. Trong vô số đơn vị cung ứng Dịch vụ Kế toán doanh nghiệp trên thị trường hiện nay, đâu là sự lựa chọn tốt, khi nào cần sử dụng Dịch vụ kế toán? Tham khảo những thông tin cần thiết xoay quanh Dịch vụ Kế toán trong bài viết sau đây!

1. Bảng báo giá dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Bảo Tín

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều Đơn vị cung cấp Dịch vụ Kế toán cũng như các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khác. Giá dịch vụ có sự chênh lệch tương đối cao dựa vào nhiều yếu tố như: gói dịch vụ, trình độ kế toán viên, tên tuổi của đơn vị Dịch vụ Kế toán, nhu cầu của doanh nghiệp,…

Trước khi quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ của bất kì đơn vị nào, chủ doanh nghiệp đều cần trao đổi rõ ràng và cụ thể trước mức phí dịch vụ cũng như các dịch vụ đi kèm trong gói dịch vụ để có sự thống nhất và thoả thuận phù hợp.

Bảng báo giá tham khảo của dịch vụ kế toán thuế căn bản có thể được tham khảo như sau:

Nhóm ngành tư vấn - Dịch vụ (Phí dịch vụ kế toán /tháng)

Số hóa đơn

Spa - Giáo dục
Khách sạn - Nhà hàng - Logistics

Tư vấn - dịch vụ khác

Không có hoá đơn - dưới 16 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 300 triệu đồng/quý)

700.000 đồng/tháng

Từ 17 tờ hoá đơn - dưới 50 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 500 triệu đồng/quý)

1.200.000 đồng/tháng

1.000.000 đồng/tháng

Từ 51 tờ hoá đơn - dưới 120 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 01 tỷ đồng/quý)

2.000.000 đồng/tháng

1.500.000 đồng/tháng

Từ 121 tờ hoá đơn - dưới 150 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 02 tỷ đồng/quý)

3.500.000 đồng/tháng

2.000.000 đồng/tháng

Từ 151 tờ hoá đơn - dưới 180 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 03 tỷ đồng/quý)

4.500.000 đồng/tháng

2.500.000 đồng/tháng

Từ 181 tờ hoá đơn - dưới 250 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 04 tỷ đồng/quý)

5.500.000 đồng/tháng

3.500.000 đồng/tháng

Từ 251 tờ hoá đơn - dưới 350 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 05 tỷ đồng/quý)

6.500.000 đồng/tháng

4.500.000 đồng/tháng

Từ trên 350 tờ hoá đơn - dưới 500 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 7 tỷ đồng/quý)

8.500.000 đồng/tháng

6.000.000 đồng/tháng

Từ trên 500 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu trên 10 tỷ đồng/quý)

Mỗi hoá đơn phát sinh thêm 25.000 đồng/hoá đơn

(Hoặc mỗi 01 tỷ doanh thu phát sinh thêm 1.000.000 đồng/tháng)

 

Nhóm ngành Sản xuất - Gia công - Lắp đặt - Chế tạo (Phí dịch vụ kế toán /tháng)

Số hóa đơn (Quý)

Thi công - Xây dựng - San Lắp

Không có hoá đơn - dưới 16 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 500 triệu đồng/quý)

700.000đ/tháng

Từ 17 tờ hoá đơn - dưới 50 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 01 tỷ đồng/quý)

1.200.000đ/tháng

Từ 51 tờ hoá đơn - dưới 120 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 02 tỷ đồng/quý)

2.000.000đ/tháng

Từ 121 tờ hoá đơn - dưới 150 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 03 tỷ đồng/quý)

3.500.000đ/tháng

Từ 151 tờ hoá đơn - dưới 180 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 05 tỷ đồng/quý)

4.500.000đ/tháng

Từ 181 tờ hoá đơn - dưới 250 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 07 tỷ đồng/quý)

5.500.000đ/tháng

Từ 251 tờ hoá đơn - dưới 350 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 09 tỷ đồng/quý)

6.500.000đ/tháng

Từ trên 350 tờ hoá đơn - dưới 500 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 10 tỷ đồng/quý)

8.500.000đ/tháng

Từ trên 500 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu trên 10 tỷ đồng/quý)

Mỗi hoá đơn phát sinh thêm 25.000đ/hoá đơn

(Hoặc mỗi 01 tỷ doanh thu phát sinh thêm 1.000.000đ/tháng)

 

Nhóm ngành thương mại

(Phí dịch vụ kế toán theo tháng)

Số hóa đơn

Không có tờ khai hải quan

Có tờ khai hải quan

Không có hóa đơn - Dưới 16 tờ hóa đơn

(Hoặc doanh thu không quá 300 triệu đồng/quý)

700.000 đồng/ tháng

Từ 17 đến dưới 50 tờ hóa đơn

(Hoặc doanh thu không quá 500 triệu đồng/quý)

1.000.000 đồng/tháng

1.200.000 đồng/tháng

Từ 51 đến dưới 120 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 01 tỷ đồng/quý)

1.500.000 đồng/tháng

1.800.000 đồng/tháng

Từ 121 đến dưới 150 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 02 tỷ đồng/quý)

1.800.000 đồng/tháng

2.500.000 đồng/tháng

Từ 151 đến dưới 180 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 03 tỷ đồng/quý)

2.500.000 đồng/tháng

3.100.000 đồng/tháng

Từ 181 đến dưới 250 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 05 tỷ đồng/quý)

3.100.000 đồng/tháng

4.100.000 đồng/tháng

Từ 251 đến dưới 350 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 07 tỷ đồng/quý)

5.500.000 đồng/tháng

6.400.000 đồng/tháng

Từ trên 350 đến dưới 500 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu không quá 10 tỷ đồng/quý)

7.000.000 đồng/tháng

8.200.000 đồng/tháng

Từ trên 500 tờ hoá đơn

(Hoặc doanh thu trên 10 tỷ đồng/quý)

Mỗi hoá đơn phát sinh thêm 25.000đ/hoá đơn

(Hoặc mỗi 01 tỷ doanh thu phát sinh thêm 700.000đ/tháng)

 

Nhóm ngành thi công Xây dựng - Trang trí nội thất - San Lắp (Phí dịch vụ kế toán /tháng)

Số hóa đơn (Quý)

Thi công - Xây dựng - San Lắp

Doanh thu không quá 500 triệu đồng/quý

700.000 đồng/tháng

Doanh thu không quá 01 tỷ đồng/quý

1.500.000 đồng/tháng

Doanh thu không quá 02 tỷ đồng/quý

2.500.000 đồng/tháng

Doanh thu không quá 03 tỷ đồng/quý

3.500.000 đồng/tháng

Doanh thu không quá 05 tỷ đồng/quý

4.500.000 đồng/tháng

Doanh thu không quá 07 tỷ đồng/quý

5.500.000 đồng/tháng

Doanh thu không quá 10 tỷ đồng/quý

7.000.000 đồng/tháng

Doanh thu không quá 12 tỷ đồng/quý

8.000.000 đồng/tháng

Doanh thu trên 12 tỷ đồng/quý

Mỗi 01 tỷ doanh thu phát sinh 1.000.000 đồng/tháng

 

GÓI BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

Số lượng hóa đơn

Thương mại - Dịch vụ

Xây dựng

Sản xuất – Nhà hàng – Khách sạn

Không có hóa đơn

700.000 đồng/ tháng

Dưới 30 tờ hóa đơn

3.000.000

4.000.000

5.000.000

Dưới 60 tờ hoá đơn

4.500.000

6.500.000

7.000.000

Dưới 90 tờ hoá đơn

6.000.000

7.500.000

8.000.000

Dưới 120 tờ hoá đơn

7.000.000

8.500.000

10.000.000

Dưới 150 tờ hoá đơn

8.000.000

10.000.000

12.000.000

Dưới 200 tờ hoá đơn

9.000.000

12.000.000

15.000.000

Từ 200 tờ hóa đơn trở lên

Mỗi hoá đơn phát sinh thêm 25.000đ/hoá đơn

 

2. Kế toán bảo Tín – Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán uy tín, chất lượng

Công ty TNHH Dịch vụ doanh nghiệp Bảo Tín mang chữ “Tín” làm tôn chỉ hoạt động kinh doanh, luôn tự tin là một trong những đơn vị uy tín dẫn đầu về chất lượng Dịch vụ. 

Trong suốt chặng đường đồng hành với doanh nghiệp từ mọi ngành nghề, mọi quy mô kinh doanh, đội ngũ Bảo Tín đã mang đến cho doanh nghiệp những giải pháp kế toán toàn diện với hiệu quả tăng trưởng tối ưu cũng như chi phí tối giản. 

2.1 Quy trình thực hiện dịch vụ kế toán

Tất cả khách hàng là doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, hoạt động kinh doanh với mọi quy mô đều được chào đón và hỗ trợ chu đáo khi đến với Giải pháp kế toán của Bảo Tín. Để đem đến những trải nghiệm dịch vụ hàng đầu cũng như cung cấp chất lượng dịch vụ tốt cho khách hàng, Dịch vụ kế toán tại Bảo Tín được tiến hành theo quy trình bao gồm những bước sau:

Bước 1: Tư vấn dịch vụ

Mọi khách hàng tìm đến Bảo Tín đều sẽ được đội ngũ chuyên viên chăm sóc khách hàng nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm chào đón chu đáo cũng như tư vấn tận tình. 

Bảo Tín luôn sẵn sàng lắng nghe mọi nhu cầu và chia sẻ mọi mong muốn của khách hàng để đề xuất giải pháp kế toán và gói dịch vụ kế toán trọn gói phù hợp, tối ưu lợi nhuận, hạn chế rủi ro.

Bước 2: Phân tích và đánh giá hồ sơ

Đội ngũ kế toán viên của Bảo Tín sử dụng những hồ sơ, chứng từ mà khách hàng cung cấp để tiến hành phân tích, kiểm tra và đánh giá trước khi đưa ra kết luận cũng như đề xuất phương án xử lý cho khách hàng.

Bước 3: Kê khai thuế

Tiến hành thực hiện công tác kê khai thuế hàng tháng/ hàng quý và báo cáo tài chính năm dựa trên những phương án đã thảo luận với khách hàng và được quy doanh nghiệp thông qua.

Bước 4: Thực hiện ghi chép sổ sách kế toán

Ngay từ các dữ liệu đầu vào, đội ngũ kế toán viên Bảo Tín luôn đảm bảo kiểm tra, đánh giá và ghi chép vào sổ sách kế toán một cách hiệu quả. Tư vấn, đề xuất phương án xử lý và tối ưu hóa chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp. Hỗ trợ truy xuất dữ liệu sổ kế toán nhanh chóng khi khách hàng cần.

Bước 5: Hỗ trợ xử lý các nghiệp vụ liên quan

Ngoài những nghiệp vụ kế toán căn bản chính, Bảo Tín còn liên tục hỗ trợ khách hàng các vấn đề phát sinh xoay quanh Thuế Doanh nghiệp. Tư vấn cho doanh nghiệp phương thức làm việc với cơ quan nhà nước khi có thông báo kiểm tra để đạt được kết quả tốt. Hỗ trợ làm báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng.

Điểm đặc biệt chỉ có thể tìm được tại dịch vụ kế toán trọn gói của Bảo Tín, đó là dịch vụ không chỉ gói gọn trong các danh mục nghiệp vụ kế toán căn bản. Những nghiệp vụ liên quan cũng sẽ được Bảo Tín hỗ trợ khách hàng với sự tư vấn tận tâm, đảm bảo mọi khách hàng đến với Bảo Tín đều nhận được sự chăm sóc chu đáo và đạt được những trải nghiệm dịch vụ hài lòng tối đa.

2.2. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

Một khi đã tin tưởng lựa chọn sử dụng dịch vụ của Bảo Tín, đội ngũ nhân viên nhiệt huyết và tận tâm của Bảo Tín sẽ thay mặt khách hàng giải quyết triệt để mọi vấn đề xoay quanh nghiệp vụ kế toán liên quan thông qua những thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi.

Để các nghiệp vụ kế toán được giải quyết một cách hoàn thiện với chất lượng cao, Bảo Tín cần sự hợp tác và đồng hành của doanh nghiệp trong việc cung cấp một số hồ sơ, chứng từ cần thiết cho việc hoàn thiện thủ tục quyết toán thuế.

Căn bản, một số loại hồ sơ dịch vụ kế toán thường yêu cầu doanh nghiệp cung cấp để phục vụ nghiệp vụ quyết toán thuế cho doanh nghiệp bao gồm:

 • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp
 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng
 • Hồ sơ của người lao động
 • Hợp đồng kinh tế đầu vào/đầu ra
 • Hợp đồng vay (nếu có)
 • Hóa đơn mua vào/bán ra
 • Hồ sơ sổ sách kế toán

Tuỳ thuộc vào hiện trạng và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp cũng như phạm vi nghiệp vụ kế toán mà doanh nghiệp cần dịch vụ kế toán hỗ trợ, các danh mục hồ sơ doanh nghiệp cần cung cấp cho dịch vụ kế toán sẽ khác nhau. Doanh nghiệp nên có buổi thảo luận, trao đổi với dịch vụ kế toán để chia sẻ nhu cầu của mình và được tư vấn kỹ lưỡng về những điều kiện cần đáp ứng.

2.3. Nhiệm vụ của Bảo Tín khi thực hiện dịch vụ kế toán thuế

Đội ngũ Kế toán viên của Bảo Tín sẽ thay khách hàng giải quyết mọi công việc liên quan đến các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Làm hồ sơ pháp nhân với cơ quan thuế.
 • Làm thủ tục thông báo phát hành hoá đơn.
 • Tiếp nhận hóa đơn, chứng từ, sổ sách về công ty làm.
 • Kê khai và nộp các báo cáo thuế như: Thuế môn bài, GTGT, TNCN.
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Kê khai và nộp báo cáo tạm tính thuế TNDN quý.
 • Lập và hoàn thiện sổ sách kế toán.
 • Lập báo cáo tài chính năm.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN, TNDN năm.
 • Tổ chức lưu trữ hồ sơ kế toán.

Đến với dịch vụ kế toán trọn gói của Bảo Tín, khách hàng không còn phải lắng lo bất kì điều gì bởi các nghiệp vụ kế toán sẽ được chúng tôi hoàn thiện một cách gọn gàng, chính xác và hiệu quả, đảm bảo đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho Quý doanh nghiệp.

Chỉ cần liên hệ với Bảo Tín, bạn sẽ được:

 • Hỗ trợ tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến kế toán doanh nghiệp từ A – Z
 • Thực hiện đủ và đúng các điều khoản đã được ký kết bám sát hợp đồng
 • Giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về các chính sách kế toán
 • Sẵn sàng chịu trách nhiệm về toàn bộ sai sót liên quan đến số liệu kế toán đã kê khai
 • Hoàn thiện toàn bộ quy trình nghiệp vụ đúng thời hạn, không làm chậm trễ tiến độ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tối ưu chi phí dịch vụ trọn gói, đem đến cho doanh nghiệp giải pháp hiệu quả tối đa

2.4. Kế toán Bảo Tín làm việc uy tín

Với hơn 5 năm kinh nghiệm thực chiến và đồng hành cùng hơn 2000 doanh nghiệp trên chặng đường kinh doanh và phát triển, Bảo Tín đã dần khẳng định được thế mạnh của mình với giá trị cốt lõi mà tập thể Bảo Tín luôn tâm niệm: Trao niềm tin – Trọn chữ Tín.

Hoạt động với tiêu chí đem đến cho khách hàng những trải nghiệm hoàn hảo cũng như chất lượng dịch vụ hàng đầu, với mọi khách hàng đã tin yêu trao gửi niềm tin, lựa chọn sử dụng dịch vụ doanh nghiệp tại Bảo Tín, Bảo Tín sẽ:

 • Bảo mật tuyệt đối toàn bộ thông tin kế toán của doanh nghiệp
 • Hỗ trợ tư vấn trọn gói các vấn đề pháp lý liên quan đến thuế doanh nghiệp (nếu có)
 • Tuyệt đối không có chi phí phát sinh ngoài gói dịch vụ
 • Thực hiện nghiệp vụ chuẩn quy định của Luật Kế Toán hiện hành
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng của toàn bộ các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán trong gói dịch vụ
 • Có trách nhiệm giải trình, giải thích hồ sơ kế toán thuế khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước

2.5. Điểm nổi bật của dịch vụ kế toán thuế tại Bảo Tín

 

Giữa vô số đơn vị cung ứng dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp hiện nay trên thị trường, không dễ để doanh nghiệp cân nhắc đưa ra sự chọn lựa sáng suốt khi có nhu cầu thuê ngoài dịch vụ kế toán để thay mình thực hiện các nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp. Với độ tương đồng cao cũng như sự đa dạng gói dịch vụ, mức giá dịch vụ và chất lượng cũng mà một trong những điều làm doanh nghiệp băn khoăn và “mất phương hướng trong khâu nghiên cứu, chọn lựa”. 

Bảo Tín với hơn 7 năm kinh nghiệm thực chiến và đồng hành cùng hơn 2000 doanh nghiệp trên chặng đường kinh doanh và phát triển, đã và vẫn đang dần khẳng định được thế mạnh của mình cũng như điểm khác biệt giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ kế toán cùng thị trường, bằng giá trị cốt lõi “Trao niềm tin – Trọn chữ Tín” mà tập thể Bảo Tín luôn tâm niệm.

Đến với dịch vụ kế toán của Bảo Tín, mọi doanh nghiệp thuộc tất cả ngành nghề kinh doanh với quy mô từ vừa và nhỏ cho đến những doanh nghiệp lâu năm đã có tên tuổi, đều sẽ được chào đón nhiệt tình, được tư vấn về quy trình kế toán một cách cặn kẽ và chi tiết bởi bởi đội ngũ nhiệt huyết, dày dặn kinh nghiệm và chuyên nghiệp. 

Đặc biệt, Dịch vụ kế toán trọn gói mà Bảo Tín cung cấp luôn đem đến sự hài lòng tuyệt đối và tối ưu hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp ngay từ những khâu đầu tiên cho đến thao tác rà soát dữ liệu kế toán sau khi hoàn tất đều sẽ được Bảo Tín tất tay hoàn thiện một cách chu đáo.

Dịch vụ chuyên nghiệp ⭐ Đội ngũ kế toán viên giàu kinh nghiệm
Hoàn thành báo cáo đúng hạn ⭕ Mức giá hợp lý
Hỗ trợ tư vấn thuế miễn phí ⭐ Không phát sinh thêm chi phí

3. Đối tượng cần sử dụng dịch vụ kế toán thuế

Trong doanh nghiệp hiện nay, Kế toán là một trong những bộ phận đóng vai trò quan trọng, có nhiệm vụ thực hiện những công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp. Một số vấn đề liên quan tới thuế có thể gây khó khăn cho việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp bao gồm:

 • Không kịp thời cập nhật những quy định mới về luật thuế, luật kế toán
 • Thường xuyên mắc các lỗi về hóa đơn, kê khai thuế, quy định thời hạn nộp thuế,…
 • Kế toán viên ít kinh nghiệm xử lý lỗi phát sinh, các vấn đề pháp lý
 • Nhân sự kế toán thay đổi thường xuyên gây khó khăn trong xử lý sổ sách
 • Chi phí cho một nhân viên kế toán cố định cao (7-10 triệu đồng)
 • Doanh nghiệp quy mô nhỏ, ít phát sinh nghiệp vụ kế toán, không cần thiết phải có nhân viên kế toán cố định

Thị trường mở hiện nay là cơ hội cho sự hình thành và phát triển của nhiều doanh nghiệp trẻ với quy mô nhỏ cùng mức kinh phí vận hành hạn chế. Đối với những doanh nghiệp mới như vậy, cả kinh phí và nhu cầu đều không đáp ứng để hình thành một đội ngũ kế toán cố định riêng, trong khi các nghiệp vụ kế toán là bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp. Với dịch vụ kế toán thuế trọn gói, doanh nghiệp không cần phải lo về kê khai thuế, chỉ cần doanh nghiệp tập trung vào kinh doanh. Mọi việc về thuế đã có dịch vụ của Bảo Tín lo.

Đối với những doanh nghiệp mang quy mô lớn với nhiều kinh phí hoạt động, doanh nghiệp có thể tự xây dựng phòng ban kế toán riêng để phục vụ các nhu cầu kế toán của công ty. Tuy nhiên cũng có những trường hợp Kế toán viên nội bộ của doanh nghiệp vẫn cần sự hỗ trợ từ đơn vị kế toán bên ngoài.

Tóm lại, Dịch vụ Kế toán ra đời nhằm phục vụ, hỗ trợ cho bất kì doanh nghiệp nào, trên mọi quy mô kinh doanh và hoạt động trong mọi ngành nghề:

 • Doanh nghiệp mới thành lập, startup, chưa có nhiều nghiệp vụ kế toán phức tạp
 • Doanh nghiệp có kinh phí vận hành hạn chế 
 • Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ chưa hoàn thiện bộ phận kế toán
 • Doanh nghiệp lâu năm nhưng hệ thống sổ sách kế toán bất ổn, cần tư vấn và gỡ rối
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hạn chế trong hiểu biết về Thuế và chế độ pháp lý Việt Nam.

Bảo Tín là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán doanh nghiệp uy tín, chất lượng hàng đầu, tiên phong trong việc đưa ra các giải pháp kế toán tối ưu hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh.

4. Câu hỏi thường gặp về dịch vụ kế toán doanh nghiệp

>> Dịch vụ kế toán thuế là gì?

Dịch vụ kế toán là hình thức một đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện các nghiệp vụ kế toán thuế cho một đơn vị khác dưới sự quản lý và cho phép của nhà nước.

Với Dịch vụ kế toán thuế, toàn bộ công việc liên quan đến kế toán từ thuế, kê khai thuế, tài chính đến báo cáo tài chính… của doanh nghiệp sẽ được đơn vị cung cấp dịch vụ giải quyết một cách uy tín và độ chính xác cao

Những công việc căn bản mà kế toán thuế thuê ngoài sẽ thay mặt doanh nghiệp giải quyết bao gồm những gì sẽ tuỳ thuộc vào từng đơn vị dịch vụ khác nhau cũng gói dịch vụ tương ứng. Tuy nhiên, một số công việc căn bản của kế toán thuế dịch vụ bao gồm:

 • Đăng ký thuế
 • Theo dõi và ghi chép mọi biến động liên quan đến tình hình kế toán của doanh nghiệp.
 • Lập báo cáo Thuế đầy đủ theo Luật Thuế
 • Thực hiện các nghiệp vụ liên quan bắt buộc như: bảo hiểm xã hội theo luật bảo hiểm xã hội, đăng ký lao động theo Luật lao động.
 • Tiến hành lập đầy đủ các loại sổ sách và tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp và đưa ra dự báo dựa trên phân tích để hạn chế rủi ro cũng như đề xuất phương án giải quyết để loại trừ rủi ro. 
 • Hỗ trợ doanh nghiệp nếu phát sinh vấn đề liên quan đến kế toán.

Bảo Tín  là một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán doanh nghiệp uy tín. Lấy chữ “Tín” làm tôn chỉ hoạt động kinh doanh, Bảo Tín luôn can kết đem đến dịch vụ kế toán có chất lượng hàng đầu, tiên phong trong việc đưa ra các giải pháp kế toán tối ưu hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh.

>> Kế toán dịch vụ mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

So với việc xây dựng Đội ngũ Kế toán riêng của doanh nghiệp, sử dụng Dịch vụ kế toán đem đến cho doanh nghiệp nhiều lợi ích đáng kể:

Tiết kiệm chi phí

Nhìn chung, khi sử dụng dịch vụ kế toán, doanh nghiệp sẽ chỉ phải bỏ ra mức chi phí hàng tháng thấp hơn nhiều so với mức lương phải chi trả cho một nhân viên kế toán cố định, giúp tiết kiệm chi phí đi đáng kể nhằm tăng doanh thu.

Sử dụng kế toán thuế dịch vụ là giải pháp phù hợp đối với những doanh nghiệp có quy mô hoạt động nhỏ, nghiệp vụ phát sinh ít và vốn vận hành còn hạn chế. So với việc sử dụng kế toán tại công ty, doanh nghiệp có thể tiết kiệm được khoản chi phí phải đầu tư trang thiết bị và lương thuê cố định của kế toán viên.

Đảm bảo chất lượng của các nghiệp vụ kế toán

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán xét về năng lực nghiệp vụ là bao quát và chất lượng. Một doanh nghiệp nhỏ không thể thuê một kế toán trưởng hoặc kế toán lâu năm về làm việc với mức lương thấp, nên buộc họ thuê nhân viên kinh nghiệm chưa nhiều. Vậy nên, thuê dịch vụ kế toán sẽ đảm bảo chất lượng công việc chuẩn chỉnh hơn.

Hạn chế bất cập trong vấn đề nhân viên kế toán cố định nghỉ việc

Khá nhiều doanh nghiệp nhỏ khi thuê kế toán gặp phải trường hợp dỡ khóc dỡ cười vì nhân viên không thèm lấy lương và bỏ việc giữa chừng vì làm sai, làm hỏng. Khi thuê dịch vụ kế toán bạn sẽ tránh được tình trạng này.

Được dự báo rủi ro tài chính

Với năng lực chuyên môn cao, dịch vụ kế toán có thể kiểm soát và theo sát tình hình tài chính cho công ty bạn. Đồng thời, họ có thể dự đoán và báo trước được rủi ro tiềm ẩn cũng như rủi ro có thể xảy ra để doanh nghiệp hướng giải quyết.

>> Những vấn đề rủi ro khi sử dụng dịch vụ kế toán?

Bên cạnh nhiều điểm lợi ích mà dịch vụ kế toán thuê ngoài đem lại cho doanh nghiệp, cũng không thể phủ nhận một số điểm hạn chế còn tồn tại trong việc lựa chọn sử dụng dịch vụ kế toán. 

 • Công việc kê khai của Kế toán viên bị tồn đọng vào cuối tháng – cuối quý
 • Khách hàng khó có thể theo sát và nắm rõ được tình hình công việc thực tế của Kế toán viên
 • Khách hàng nhận được báo cáo về khoản chi phí Thuế phải nộp tương đối muộn (vào cuối kì kê khai thuế trước khi nộp báo cáo), không có nhiều thời gian để chuẩn bị
 • Chi phí thực tế mà khách hàng phải chịu chưa chắc sẽ chính xác với con số được đưa ra sau đánh giá ban đầu. Hồ sơ phải được đánh giá lại sau khi đã hạch toán xong mới có thể xác định được chi phí thực tế
 • Khó khăn trong việc xác định trình độ, kinh nghiệm giải quyết hồ sơ kế toán của một đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, dẫn đến khó kiểm soát và đảm bảo chất lượng hoàn thiện của các nghiệp vụ kế toán.

Bất kỳ phương án nào cũng tồn tại hai mặt ưu điểm và khuyết điểm song song với nhau. Doanh nghiệp nên có sự tìm hiểu và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định chọn lựa giao các nghiệp vụ kế toán của công ty mình cho một đơn vị dịch vụ kế toán giải quyết để hạn chế tối đa những rủi ro không mong muốn, tránh rơi vào thế “tiền mất tật mang”.

Với hơn 5 năm kinh nghiệm thực chiến và đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trong lĩnh vực Dịch vụ kế toán, Bảo Tín là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói uy tín, chất lượng hàng đầu sẵn sàng phục vụ nhu cầu của mọi doanh nghiệp mà bạn có thể cân nhắc chọn lựa khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài.

>> Ngoài phí dịch vụ trong hợp đồng, khách hàng có trả thêm phí gì khác không?

Trước khi tiến hành dịch vụ kế toán, khách hàng sẽ luôn được đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tiến hành đánh giá hồ sơ và đưa ra những kết luận, vấn đề cũng như chi phí tham khảo dựa trên gói dịch vụ mà khách hàng lựa chọn. Đây sẽ là mức chi phí dịch vụ được ghi nhận trong hợp đồng dịch vụ kế toán giữa khách hàng và đơn vị thực hiện dịch vụ kế toán.

Tuy nhiên, chi phí này chỉ là chi phí tương đối được đề xuất dựa trên những đánh giá ban đầu về hồ sơ kế toán của doanh nghiệp. Sau khi các nghiệp vụ kế toán đã được thực hiện hoàn tất, hồ sơ kế toán của doanh nghiệp phải được đánh giá lại để xác định được chi phí thực tế và các khoản phát sinh.

Trong một số trường hợp, các nghiệp vụ kế toán liên quan gây phát sinh chi phí có thể được đơn vị dịch vụ kế toán dự báo trước và trao đổi với khách hàng và ghi nhận phương hướng giải quyết trước khi thực hiện.

>> Khi sử dụng dịch vụ kế toán, báo cáo thuế khách hàng có được tư vấn về thuế hay không?

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ kế toán doanh nghiệp với nhiều gói dịch vụ đa dạng. Các nghiệp vụ kế toán được tiến hành đều sẽ được ghi nhận rõ ràng và cụ thể trong hợp đồng dịch vụ giữa hai bên trước khi tiến hành thực hiện.

Các nghiệp vụ liên quan đến thuế cũng có mối liên hệ mật thiết với kế toán và liên quan trong nhiều tác vụ kế toán của doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán nào cũng sẵn sàng tư vấn “thêm” về các điều khoản liên quan tới thuế và quy định về thuế cho doanh nghiệp nếu khoản tư vấn này không nằm trong hợp đồng dịch vụ.

Hơn nữa, không nhiều đơn vị dịch vụ kế toán có đủ năng lực và tầm hiểu biết liên quan đến lĩnh vực thuế đủ để cung cấp cho doanh nghiệp những sự hỗ trợ và tư vấn khi cần thiết.

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu thuê ngoài dịch vụ kế toán và đồng thời cần được hỗ trợ tư vấn những điều khoản liên quan đến thuế doanh nghiệp, doanh nghiệp nên trao đổi thẳng thắn và cụ thể về nhu cầu của mình với bên cung ứng dịch vụ kế toán để đảm bảo về quyền lợi và nghĩa vụ cho cả hai bên.

Khác biệt trên thị trường dịch vụ kế toán hiện nay, Bảo Tín  là một trong số ít những đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói và sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn và giải đáp mọi thắc của doanh nghiệp, đồng hành và giúp doanh nghiệp tìm ra phương án tối ưu.

Mọi doanh nghiệp thuộc tất cả ngành nghề kinh doanh với quy mô từ vừa và nhỏ, cho đến những doanh nghiệp lâu năm đã có tên tuổi, một khi đã tin chọn sử dụng dịch vụ kế toán tại Bảo Tín đều sẽ được chào đón nhiệt tình, được tư vấn về quy trình kế toán một cách cặn kẽ và chi tiết bởi đội ngũ nhiệt huyết, dày dặn kinh nghiệm và chuyên nghiệp. 

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp những thông tin bổ ích xoay quanh chủ đề dịch vụ kế toán, hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán uy tín, chất lượng để đồng hành trong chặng đường phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Nếu vẫn còn nhiều thắc mắc liên quan đến dịch vụ kế toá nói riêng và dịch vụ cung ứng giải pháp doanh nghiệp nói chung, liên hệ ngay Bảo Tín để nhận được sự tư vấn chi tiết.

Bảo Tín sẽ đem lại cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo, đảm bảo mọi khách hàng của Bảo Tín đều sẽ nhận được độ hài lòng tuyệt đối. Chữ “Tín” mà khách hàng đã “trao niềm tin” cho Bảo Tín chính là thành tựu lớn mà tập thể Bảo Tín luôn nỗ lực từng ngày để đạt được và duy trì xuyên suốt hoạt động kinh doanh của mình.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 

 • Trụ sở chính: Số 51 Đường Số 2, Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp
4.8/5 - (23 bình chọn)