Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc tạo, đăng ký và tra cứu mã số thuế (MST) cá nhân online đã đem lại sự tiện lợi và nhanh chóng cho người dân. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bước cơ bản để bạn có thể thực hiện những thủ tục này một cách dễ dàng. Cùng tìm hiểu nào!

đăng ký Mã Số Thuế Cá Nhân cho nhân viên
đăng ký Mã Số Thuế Cá Nhân cho nhân viên

I. Hướng dẫn cách đăng ký MST và tra cứu mã số thuế cá nhân online

1. Cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký MST cá nhân

1.1 Cách đăng ký MST cá nhân qua mạng

Có 2 cách để kế toán đăng ký MST cho người lao động, bạn có thể thực hiện như sau:

Cách 1: Đăng ký trực tiếp trên trang Tổng cục Thuế (dành cho trường hợp ít lao động)

 • Truy cập trang thuế tại: https://thuedientu.gdt.gov.vn
 • Đăng nhập vào trang thuế.
 • Chọn “Đăng ký mới/thay đổi thông tin của cá nhân qua Cơ quan chi trả” trong menu.
 • Chọn “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập”.
 • Tiếp theo, chọn “Đăng ký thuế”.
 • Điền thông tin cá nhân cần đăng ký và sau đó chọn “Hoàn thành kê khai”.

Cách 2: Đăng ký trên phần mềm HTKK – Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (dành cho trường hợp nhiều lao động)

 • Đăng nhập vào phần mềm HTKK.
 • Chọn “Thuế thu nhập cá nhân” và sau đó chọn “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế qua cơ quan chi trả (TT95/2016)”.
 • Chọn năm và sau đó chọn “Đăng ký thuế”.
 • Nhập thông tin cá nhân cần đăng ký, điền đầy đủ các tiêu chí. Để trống cột “Mã số thuế người nộp thuế”.
 • Chọn “Ghi” và sau đó chọn “Kết xuất file XML”.
 • Đăng nhập vào trang Tổng cục Thuế với thông tin đơn vị và sau đó nộp tờ khai.
 • Chọn “Đăng ký mới/thay đổi thông tin của cá nhân qua Cơ quan chi trả”.
 • Chọn “Nộp tờ khai 05TH từ HTKK”.
 • Chọn “Chọn tệp hồ sơ” và sau đó chọn đường dẫn đến file XML vừa kết xuất.
 • Chọn “Ký điện tử” và nhập mã pin để ký tờ khai.
 • Cuối cùng, chọn “Nộp hồ sơ đăng ký thuế”.

1.2. Tra cứu kết quả đăng ký MST cá nhân qua mạng

Để tra cứu kết quả đăng ký Mã số thuế (MST) cá nhân qua mạng, bạn có thể làm như sau:

 • Truy cập trang thuế tại: https://thuedientu.gdt.gov.vn
 • Đăng nhập vào trang thuế.
 • Chọn “Đăng ký thuế” và sau đó chọn “Tra cứu hồ sơ”.
 • Chọn “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập”.
 • Chọn khoảng thời gian từ “Ngày nộp từ” đến “Ngày nộp đến”: Đây là khoảng thời gian bạn đã nộp tờ khai thuế 05-ĐK-TH-TCT.
 • Chọn “Tra cứu”.
 • Sau đó, bạn sẽ xem được phản hồi về việc đăng ký Mã số thuế TNCN từ cơ quan thuế quản lý.

2. Cá nhân tự đăng ký và tra cứu mã số thuế cá nhân qua mạng

2.1. Các bước tự đăng ký MST cá nhân qua mạng

Để đăng ký MST cá hân qua mạng bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Truy cập trang thuế tại: https://thuedientu.gdt.gov.vn
 • Chọn mục “Cá nhân”.
 • Chọn “Đăng ký thuế lần đầu” và sau đó chọn “Kê khai và nộp hồ sơ”.
 • Tiếp theo, chọn “Cá nhân khác”.
 • Điền đầy đủ thông tin vào các ô có đánh dấu sao (*) và sau đó chọn “Tiếp tục”.
 • Điền thêm thông tin cá nhân vào “Tờ khai đăng ký thuế” và sau đó chọn “Hoàn thành kê khai”.
 • Tiếp theo, chọn “Nộp hồ sơ đăng ký thuế”

2.2. Tra cứu kết quả đăng ký MST cá nhân qua mạng

Để tra cứu kết quả đăng ký MST cá nhân qua mạng bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Truy cập trang thuế tại: https://thuedientu.gdt.gov.vn
 • Chọn mục “Cá nhân”.
 • Chọn “Đăng ký thuế lần đầu” và sau đó chọn “Kê khai và nộp hồ sơ”.
 • Chọn “Tra cứu hồ sơ”.
 • Điền thông tin cần tra cứu và sau đó chọn “Tra cứu”.
Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên
Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên

II. Cách thay đổi thông tin mã số thuế (MST) cá nhân online và trực tiếp

Mỗi cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất trong suốt cuộc đời. Nếu có thay đổi về thông tin cá nhân, cá nhân đó phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi và vẫn sử dụng mã số thuế cá nhân cũ.

Trong vòng 20 ngày (30 ngày đối với huyện miền núi, biên giới, hải đảo) kể từ khi có thay đổi thông tin cá nhân, người nộp thuế phải đăng ký thay đổi thông tin tới cơ quan thuế quản lý.

Các thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân phổ biến bao gồm: thay đổi thông tin cá nhân như số CMND, CCCD, ngày tháng năm sinh…

Dưới đây là các bước để thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân trong hai trường hợp:

1. Trường hợp cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân:

Kế toán doanh nghiệp lập tờ khai đăng ký thay đổi thông tin cho cá nhân dựa trên CMND, CCCD của người lao động (không cần sao y công chứng).

Có hai cách để kế toán đăng ký thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân:

Cách 1: Đăng ký trực tiếp trên trang Tổng cục thuế (dành cho trường hợp ít lao động):

 • Đăng nhập vào trang thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn
 • Chọn “Đăng ký mới/thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT”.
 • Chọn “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập”.
 • Chọn “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”.
 • Điền thông tin cá nhân cần thay đổi và sau đó chọn “Hoàn thành kê khai”.

Cách 2: Đăng ký trên HTKK – phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (dành cho trường hợp nhiều lao động):

 • Đăng nhập vào phần mềm HTKK.
 • Chọn “Thuế thu nhập cá nhân” và sau đó chọn “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế qua cơ quan chi trả (TT95/2016)”.
 • Chọn “Năm” và sau đó chọn “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”.
 • Nhập thông tin cá nhân cần đăng ký: điền thông tin mới của cá nhân cần đăng ký vào đầy đủ các tiêu chí.
 • Chọn “Ghi” và kết xuất file XML.

2. Trường hợp cá nhân tự đăng ký thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân:

 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bao gồm:
  • Bản sao CMND/CCCD của cá nhân (không cần công chứng).
  • Điền thông tin thay đổi trên tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08 – MST (theo Thông tư 105/2020/TT-BTC).
 • Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tại cơ quan thuế người nộp thuế đăng ký mã số thuế.

Lưu ý: Thời hạn để đăng ký thay đổi thông tin là 20 ngày (hoặc 30 ngày đối với huyện miền núi, biên giới, hải đảo) kể từ khi có thay đổi thông tin cá nhân.

Cách thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân online và trực tiếp
Cách thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân online và trực tiếp

III. Một số câu hỏi thường gặp khi đăng ký mã số thuế (MST) TNCN

Câu hỏi 1: Nếu người lao động thay đổi từ chứng minh thư sang căn cước công dân, họ có cần cập nhật thông tin và thực hiện thủ tục nào?

Trả lời: Khi có thay đổi về thông tin cá nhân, người lao động cần thông báo và ủy quyền cho đơn vị sử dụng lao động để thay đổi thông tin cá nhân trên hồ sơ thuế. Thủ tục cụ thể bao gồm:

 • Nộp mẫu 08-MST-Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế, trong đó cần cập nhật thông tin mới sau khi chuyển từ chứng minh thư sang căn cước công dân.
 • Đính kèm bản sao của căn cước công dân (không cần sao y công chứng).
 • Hạn chót nộp hồ sơ là trong vòng 10 ngày kể từ ngày đơn vị sử dụng lao động nhận được ủy quyền từ người lao động về việc thay đổi thông tin cá nhân.

Câu hỏi 2: Để đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động, có bắt buộc phải nộp từ file XML không?

Trả lời:

Không, không bắt buộc phải nộp từ file XML để đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động. Có 2 cách để đơn vị đăng ký mã số thuế cho người lao động:

 • Cách 1: Đăng ký trực tiếp trên trang Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn). Đây là phương pháp đơn giản và thích hợp cho trường hợp đơn vị có ít lao động. Trên trang web, đơn vị có thể điền thông tin đăng ký trực tiếp và không cần nộp file XML.
 • Cách 2: Đăng ký trên HTKK (Hệ thống kê khai thuế qua mạng) – đây là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế. Trong trường hợp đơn vị có nhiều lao động, sử dụng phần mềm HTKK để đăng ký mã số thuế cá nhân là phù hợp.
Một số câu hỏi thường gặp khi đăng ký mã số thuế
Một số câu hỏi thường gặp khi đăng ký mã số thuế

Như vậy thông qua bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách tạo, đăng ký và tra cứu mã số thuế (mst) cá nhân online. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, đừng quên chia sẻ cho chúng tôi nhé!

 

Rate this post