Thông tư 200/2014/TTBTC được ban hành để thay thế Quyết định 15/2006/QĐBTC. Do đó, kiểm toán viên của các công ty lập sẽ lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC từ năm tài chính 2015. Trong bài viết dưới đây, Công ty Bảo Tín Tax sẽ hướng dẫn các bạn cách lập bộ báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TTBTC trên phần mềm HTKK một cách chi tiết nhất.

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

1. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm

Đầu tiên bạn cần mở phần mềm HTKK lên, sau đó nhập mã số thuế của đơn vị cần tạo bộ báo cáo tài chính rồi bấm ” Đồng ý”.

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Xem thêm: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính mẫu B01-DNNKLT theo TT133

Bước 2: Báo cáo tài chính

Sau khi màn chính của phần mềm xuất hiện, cho mục kê khai => Báo cáo tài chính => Bộ báo cáo tài chính năm (TT200/2014/TTBTC).

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bước 3: Chọn kỳ tính thuế

Sau khi chọn bộ báo cáo tài chính, cửa sổ Chọn kỳ tính thuế xuất hiện. Tại đây bạn có thể chọn năm tính thuế và các phụ lục kê khai.

Lưu ý chỉ được chọn 1 trong 2 bảng lưu chuyển tiền tệ: LCTTTT (trực tiếp) và LCTTGT (gián tiếp).

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Xem thêm: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhanh, hiệu quả

Bước 4: Lập bộ báo cáo tài chính

2. Lập bảng cân đối kế toán theo mẫu số B01/DN theo Thông tư số 200/2014/TTBTC

Cách nhập các chỉ tiêu:

  • Các chỉ tiêu [111], [112], [121], [122], [123], [131], [132], [133], [134], [135], [137], [141], [149], [151], [153], [155], [211], [212], [213], [214], [215], [216], [219], [222], [223], [225], [226], [228], [229], [231], [232], [241], [242], [251], [252], [253], [254], [255], [261], [262], [263], [268], [311], [312], [317], [318], [320], [321], [324], [331], [332], [333], [334], [335], [336], [338], [339], [340], [341], [342], [343], [411a], [411b], [413], [414], [415], [418], [419], [422], [432]: tự nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0
  • Các chỉ tiêu [136], [139], [154], [152], [313], [314], [315], [316], [319], [322], [323], [337], [412], [416], [417], [420], [421a], [421b], [431]: tự nhập dạng số âm dương, mặc định là 0

Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói

3. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Cách nhập các chỉ tiêu trên báo cáo: 

Chỉ tiêu [01], [02], [21], [31], [32]: nhập dạng số, không âm, mặc định là 0 

Chỉ tiêu [11], [22], [23], [25], [26], [51], [52], [70], [71]: Nhập số âm và số dương, mặc định là 0

4. Lập lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

Để nhập các mục trong lưu chuyển tiền trực tiếp: 

Các chỉ tiêu: [01], [05], [06], [22], [24], [26], [27], [31], [33], [60]: Nhập  số, không âm, mặc định là 0 

Các chỉ tiêu [02], [03], [04], [07], [21], [23], [25], [32], [34], [35], [36], [61]: Nhập  số âm và số dương, mặc định là 0

5. Lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Để nhập các chỉ tiêu lưu chuyển tiền gián tiếp: 

Các chỉ tiêu [01], [02], [03], [04], [05], [06], [07], [09], [10], [11] , [12], [13], [14], [15], [32], [34], [35], [36], [61]: Nhập số âm dương, mặc định là 0 

Các chỉ tiêu [16], [22], [24], [26], [27], [31], [33], [60]: Nhập số dương, mặc định là 0 

Chỉ tiêu [17], [21], [23], [ 25]: Nhập một số âm, mặc định là 0

Sau khi nhập chỉ tiêu vào tất cả các báo cáo, nhập tên người lập biểu, kế toán trưởng, giám đốc và ngày ký. Sau đó bấm ghi để lưu bộ báo cáo và bấm xuất để xuất bộ báo cáo sang tệp Excel hoặc XML nếu được yêu cầu.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến lập báo cáo tài chính bạn có thể liên hệ với Bảo Tín. Bảo Tín với kinh nghiệm nhiều năm qua, tin rằng sẽ hỗ trợ bạn giải quyết các thắc mắc cũng như là những vướng mắc đang gặp phải.

 

5/5 - (1 bình chọn)