Hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh

Hồ sơ thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh cần làm những gì, hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh nhanh chóng tại Bảo Tín

Đối tượng thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, chắc chắn sẽ có những lúc doanh nghiệp mong muốn thay đổi về cả cơ cấu hoạt động và địa điểm kinh doanh,…

Gọi Ngay: 0899 088 486

Tuy nhiên, khi đã được cấp Giấy phép kinh doanh, một số điều về doanh nghiệp sẽ được “niêm phong” trên Giấy phép kinh doanh và không thể tự ý thay đổi, ví dụ như tên doanh nghiệp, cơ cấu thành viên công ty hoặc cổ đông, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp,… Do đó, sau khi được cấp Giấy đăng ký kinh doanh, nhưng doanh nghiệp lại có mong muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thì doanh nghiệp cần phải thực hiện thêm các thủ tục khác để hoàn thành việc thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh
Hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh

Thay đổi địa điểm kinh doanh theo từng mô hình kinh doanh

Theo Luật Doanh nghiệp 2005, hiện có 5 loại hình kinh doanh, bao gồm những loại sau:

 • Công ty cổ phần;
 • Công ty hợp danh;
 • Công ty TNHH;
 • Công ty TNHH MTV;
 • Doanh nghiệp tư nhân.

Tùy vào mô hình kinh doanh, mà sẽ có những khác biệt trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh.

Gọi Ngay: 0899 088 486

Hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh

Để hoàn thành hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

Loại hình doanh nghiệp Hồ sơ cần chuẩn bị
Trong TP. HCM Từ tỉnh/ thành khác đến TP. HCM
1 Công ty cổ phần 1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (người đại diện theo pháp luật ký);

2. QĐ bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính do Chủ tịch hội đồng quản trị ký;

3. Bản sao Biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông. (Ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty)

4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký);

2. Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

3. Danh sách cổ đông sáng lập;

4. Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký);

5. Bản sao Biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông. (Ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty);

6. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

2 Công ty hợp danh
3 Công ty TNHH
4 Công ty TNHH MTV
5 Doanh nghiệp tư nhân 1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do chủ doanh nghiệp ký);

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Thời gian hoàn thành thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh

Tổng thời gian từ khi thành lập hồ sơ đến khi được công nhận địa điểm kinh doanh mới trong quá trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính chỉ từ 3 – 7 ngày làm việc (dành cho tất cả các loại mô hình kinh doanh)

Trong đó:

 • Từ ngày 1 – 2:
 • Nhân viên Bảo Tín soạn hồ sơ;
 • Trình khách hàng ký và nộp hồ sơ qua mạng đến Công thông tin của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.
 • Từ ngày 3 – 7:
 • Sở Kế Hoạch – Đầu tư sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thành lập;
 • Cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh cho Doanh nghiệp.

Dịch vụ thay đổi địa điểm kinh doanh tại Bảo Tín

Gói dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Bảo Tín chỉ 1.000.000đ

Gọi Ngay: 0899 088 486