Khi doanh nghiệp của bạn muốn thay đổi địa điểm kinh doanh, thủ tục thay đổi ra sao, thời gian hoàn thành bao lâu có lẽ luôn là điều mà các doanh nghiệp hiện nay đang gặp phải trắc trở. Bảo Tín sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc khi muốn thay đổi địa điểm doanh nghiệp ở bài viết bên dưới nhé!

1. Đối tượng thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp muốn thay đổi địa điểm kinh doanh sang một địa chỉ khác. Tuy nhiên, khi đã được cấp giấy phép kinh doanh một số điều của doanh nghiệp sẽ được “ niêm phong” trên giấy phép kinh doanh và không thể tự ý thay đổi như tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, cơ cấu thành viên công ty hoặc các cổ đông,… Do vậy, khi được cấp giấy phép kinh doanh mà doanh nghiệp muốn thay đổi địa điểm doanh nghiệp thì cần phải thực hiện các thủ tục khác để hoàn thành việc thay đổi.

Block "so-dien-thoai" not found

Xem thêm: Tư vấn đăng ký cơ sở kinh doanh

Hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh

2. Quy trình nộp hồ sơ để thay đổi địa điểm kinh doanh

Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh cho Sở kế hoạch

Bước 2: Sau khi có giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần phải nộp thông báo thay đổi mẫu dấu với sở Kế hoạch 

Bước 3: Làm thủ tục đối chiếu chốt thuế cho cơ quan thuế chuyển đi.

Bước 4: Nộp hồ sơ cho cơ quan thuế sắp chuyển đến 

Bước 5: Thông báo thay đổi địa điểm mới với các cơ quan liên quan như  ngân hàng, BHXH, khách hàng,nhà cung cấp…

3. Thay đổi địa điểm kinh doanh theo từng mô hình kinh doanh

Theo Luật Doanh nghiệp 2005, hiện có 5 loại hình kinh doanh, bao gồm những loại sau:

 • Công ty cổ phần;
 • Công ty hợp danh;
 • Công ty TNHH;
 • Công ty TNHH MTV;
 • Doanh nghiệp tư nhân.

Tùy vào mô hình kinh doanh, mà sẽ có những khác biệt trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh.

Block "so-dien-thoai" not found

Hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh

Để hoàn thành hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

Loại hình doanh nghiệp Hồ sơ cần chuẩn bị
Trong TP. HCM Từ tỉnh/ thành khác đến TP. HCM
1 Công ty cổ phần 1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (người đại diện theo pháp luật ký);

2. QĐ bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính do Chủ tịch hội đồng quản trị ký;

3. Bản sao Biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông. (Ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty)

4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký);

2. Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

3. Danh sách cổ đông sáng lập;

4. Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký);

5. Bản sao Biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông. (Ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty);

6. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

2 Công ty hợp danh
3 Công ty TNHH
4 Công ty TNHH MTV
5 Doanh nghiệp tư nhân 1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do chủ doanh nghiệp ký);

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

4. Thời gian hoàn thành thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh

Tổng thời gian từ khi lập hồ sơ đến khi nhận được giấy công nhận địa điểm kinh doanh mới trong quá trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính chỉ từ 3 – 7 ngày làm việc (dành cho tất cả các loại mô hình kinh doanh)

Trong đó:

 • Từ ngày 01 – 02:
 • Nhân viên Bảo Tín soạn hồ sơ;
 • Trình khách hàng ký và nộp hồ sơ qua mạng đến Công thông tin của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.
 • Từ ngày 03 – 07:
 • Sở Kế Hoạch – Đầu tư sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thành lập;
 • Cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh cho Doanh nghiệp.

5. Dịch vụ thay đổi địa điểm kinh doanh tại Bảo Tín

Gói dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại công ty dịch vụ doanh nghiệp Bảo Tín chỉ 1.000.000đ

Block "so-dien-thoai" not found

Rate this post