Mức lương bao nhiêu thì phải đóng thuế TNCN là băn khoăn của nhiều người lao động vì nó ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. Tùy thuộc vào mức lương, tiền lương mà người lao động nhận được  và hoàn cảnh gia đình mà tiền lương tính thuế thu nhập cá nhân sẽ khác nhau. Vậy tiền lương bao nhiêu thì phải đóng thuế? Hãy xem ngay bài viết dưới đây của công ty kế toán Bảo Tín để biết thêm những thông tin hữu ích nhé.

Mức lương bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân

1. Mức lương bao nhiêu thì phải đóng thuế?

Theo quy định, cá nhân không có người phụ thuộc phải nộp thuế thu nhập nếu tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công vượt quá 11 triệu đồng/tháng (khoản thu nhập này đã được trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định và các khoản đóng góp khác như từ thiện, nhân đạo,…)

Mỗi người là khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh, số lượng người phụ thuộc và tiền lương phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể, tiền lương tính thuế thu nhập của từng người là:

STT Số người phụ thuộc Thu nhập nhận được từ tiền công, tiền lương/tháng Tổng thu nhập nhận được từ tiền công, tiền lương/năm
1 Không có người phụ thuộc Trên 11 triệu đồng Trên 132 triệu đồng
2 Có 1 người phụ thuộc Trên 15,4 triệu đồng Trên 184,8 triệu đồng
3 Có 2 người phụ thuộc Trên 19,8 triệu đồng Trên 237,6 triệu đồng
4 Có 3 người phụ thuộc Trên 24,2 triệu đồng Trên 290,4 triệu đồng
5 Có 4 người phụ thuộc Trên 28,6triệu đồng Trên 343,2 triệu đồng

Khi tính thu nhập cá nhân trước đây để tính thu nhập cá nhân là thu nhập từ tiền lương, tiền công đã trừ đi:

Các khoản đóng cho bảo hiểm, trợ cấp tự nguyện, đóng góp từ thiện, hỗ trợ sinh viên, mục đích nhân đạo.

Thu nhập được miễn thuế thu nhập.

Các khoản không chịu thuế như một số khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn,…

Xem thêm: Thuế thu nhập cá nhân là gì? Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2022

2. Công thức tính thuế thu nhập cá nhân như sau

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân

  • Nếu người lao động là cá nhân không cư trú tại Việt Nam, thuế thu nhập cá nhân được tính theo công thức:
Thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công x 20%
  • Nếu người lao động là cá nhân cư trứ tại Việt Nam:

Trường hợp 1: Nếu hợp đồng lao động < 3 tháng, mức lương chi trả ≥ 2 triệu đồng/tháng, thuế thu nhập cá nhân sẽ tính theo thuế suất toàn phần.

Thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công x 10%

Trường hợp 2: Nếu Hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại Việt Nam thì tính theo biểu luỹ tiến từng phần.

Bậc Thu nhập tính thuế /tháng Thuế suất Số thuế TNCN phải nộp
Cách 1 Cách 2
1 Đến 5 triệu đồng (trđ) 5% 0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT
2 Trên 5 trđ đến 10 trđ 10% 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ 10% TNTT – 0,25 trđ
3 Trên 10 trđ đến 18 trđ 15% 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ 15% TNTT – 0,75 trđ
4 Trên 18 trđ đến 32 trđ 20% 1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT – 1,65 trđ
5 Trên 32 trđ đến 52 trđ 25% 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ 25% TNTT – 3,25 trđ
6 Trên 52 trđ đến 80 trđ 30% 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ 30 % TNTT – 5,85 trđ
7 Trên 80 trđ 35% 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ 35% TNTT – 9,85 trđ

3. Khi nào thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Khi nào thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Sử dụng công thức trên, cá nhân chỉ nên nộp thuế khi có thu nhập chịu thuế (thu nhập chịu thuế > 0), để xác định chính xác mình có phải nộp thuế hay không và ở mức nào, đối tượng được tính, thu nhập từ tiền lương, tiền công tuần tự theo các bước sau:

Bước 1: Tính tổng thu nhập

Bước 2: Tính toán các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN (nếu có)

Các khoản thu nhập từ tiền công, tiền lương được miễn thuế bao gồm:

Phần tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ được trả thêm vào tiền lương làm việc ban ngày và làm thêm giờ theo luật định.

Thu nhập từ tiền công, tiền lương của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước ngoài hoặc hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

Bước 3: Tính thu nhập chịu thuế theo công thức(3)

Bước 4: Tính các khoản giảm trừ

Mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).

Mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng / tháng.

Ngoài ra, người nộp thuế cũng được khấu trừ từ các khoản đóng góp bảo hiểm, chế độ hưu trí tự nguyện, các khoản đóng góp từ thiện, trợ cấp cho sinh viên và các khoản đóng góp nhân đạo.

Bước 5: Tính thu nhập tính thuế theo công thức (2) 

Bước 6: Tính số thuế TNCN phải nộp theo công thức (1)

Xem thêm: Cách tính mức lương cơ bản được cập nhật mới nhất 2022

4. Thử việc có cần phải đóng thuế TNCN hay không?

Thử việc có cần phải đóng thuế TNCN hay không?

Theo Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân, thu nhập chịu thuế là thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm: tiền lương, tiền công và các khoản khác có tính chất tiền lương, tiền công… là thu nhập chịu thuế TNCN

Do đó, tiền lương thử việc cũng là một phần của thu nhập chịu thuế từ thu nhập cá nhân.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/ TTBTC, trước khi trả lương cho người lao động, người sử dụng lao động được khấu trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người lao động.

Nếu ký hợp đồng thử việc hoặc thời gian thử việc có thời hạn hợp đồng dưới 3 tháng

Tổng thu nhập của người lao động bao gồm tiền lương, tiền công từ 02 triệu đồng/giờ trở lên. Người sử dụng lao động phải khấu trừ thuế 10% trên thu nhập trước khi trả lương cho người lao động.

Tuy nhiên, nếu dự toán tổng căn cứ tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế và làm cam kết theo mẫu.

Trường hợp có thời gian thử việc ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 111/ TTBTC thì căn cứ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ.

Mức giảm trừ gia cảnh là 11 triệu đồng/tháng và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc (căn cứ Điều 1 Nghị quyết 954/ UBTVQH14).

Do đó, nếu tổng thu nhập tiền lương, tiền công từ 11 triệu đồng/tháng trở lên (khi không có người phụ thuộc) thì người lao động mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tóm lại, người không có người phụ thuộc phải nộp thuế thu nhập nếu tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng / tháng (khoản thu nhập này đã được trừ vào các khoản  bảo hiểm bắt buộc và các khoản đóng góp không phải từ thiện, viện trợ nhân đạo,…)

5. Câu hỏi thường gặp

Theo quy định, cá nhân không có người phụ thuộc phải nộp thuế thu nhập nếu tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công vượt quá 11 triệu đồng/tháng (khoản thu nhập này đã được trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định và các khoản đóng góp khác như từ thiện, nhân đạo,…)

Nếu ký hợp đồng thử việc hoặc thời gian thử việc có thời hạn hợp đồng dưới 3 tháng:

Tổng thu nhập của người lao động bao gồm tiền lương, tiền công từ 02 triệu đồng/giờ trở lên. Người sử dụng lao động phải khấu trừ thuế 10% trên thu nhập trước khi trả lương cho người lao động.

Trường hợp có thời gian thử việc ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên:

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 111/ TTBTC thì căn cứ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ.

Thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công x 10%
5/5 - (2 bình chọn)