Quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là điều mà các công ty mới thành lập luôn thắc mắc. Theo pháp luật thì người đại diện của công ty sẽ phải tuân thủ những gì? Sau đây, hãy cùng công ty kế toán thuế Bảo Tín tìm hiểu rõ về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần nhé!

Quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

1. Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần trong trường hợp nếu chỉ có một người đại diện là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc giám đốc hoặc tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty (theo quy định tại điều lệ công ty). Trừ khi nếu điều lệ công ty không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. 

Người đại diện theo pháp luật của công ty nói chung và công ty nói riêng là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các công việc của công ty và là người đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn, nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước hội đồng trọng tài, tòa án và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Luật doanh nghiệp quy định rằng một công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều  đại diện theo pháp luật. Điều lệ thành lập của công ty quy định số lượng và chức năng quản lý cũng như quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty. Đối với công ty, vấn đề có nhiều người đại diện theo pháp luật một mặt tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của công ty, nhưng mặt khác cũng có thể tiềm ẩn những rủi ro pháp lý cho công ty và các đối tác của công ty.

Xem thêm: Tư vấn thành lập công ty cổ phần

2. Trách nhiệm người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Trách nhiệm người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Luật doanh nghiệp, quy định về trách nhiệm người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần như sau:

  • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, siêng năng và bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty một cách tốt nhất;
  • Trung thành với lợi ích của công ty; không sử dụng thông tin, kiến ​​thức, cơ hội kinh doanh của công ty, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và sử dụng tài sản của công ty để trục lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
  • Cung cấp cho công ty thông báo đầy đủ, kịp thời và chính xác về những người đại diện có liên quan của họ làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần và phần vốn góp vào công ty khác. 
  • Người đại diện theo pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm cá nhân về mọi thiệt hại gây ra cho công ty do không tuân thủ các nghĩa vụ nêu trên.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói

Pháp luật quy định công ty luôn phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Quy chế này nhằm đảm bảo công ty luôn có đại diện thường trú tại Việt Nam để điều hành, quản lý công ty và thực hiện các nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty, theo Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể:

  • Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, người đại diện cho công ty với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có liên quan. Người có quyền lợi, nghĩa vụ trước trọng tài, tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Các điều khoản liên kết của công ty quy định số lượng, chức danh quản lý cũng như quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật thì điều lệ công ty quy định quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

Pháp luật chưa quy định rõ ràng trong các điều khoản về liên kết của công ty, mọi người đại diện theo pháp luật của công ty là người được ủy quyền đại diện cho công ty đối với bên thứ ba; mọi người đại diện theo pháp luật phải liên đới chịu trách nhiệm riêng về mọi thiệt hại xảy ra cho công ty theo quy định của pháp luật về dân sự và  quy định pháp luật khác có liên quan.

Bài viết trên, Bảo Tín vừa cung cấp các thông tin về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần. Nếu bạn vẫn còn có thắc mắc hay gặp khó khăn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bảo Tín luôn hỗ trợ bạn tận tâm và nhiệt tình nhất. Hy vọng sẽ hợp tác cùng bạn.

4. Câu hỏi thường gặp

Người đại diện theo pháp luật của công ty nói chung và công ty nói riêng là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các công việc của công ty và là người đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn, nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước hội đồng trọng tài, tòa án và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần trong trường hợp nếu chỉ có một người đại diện là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc giám đốc hoặc tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty (theo quy định tại điều lệ công ty). Trừ khi nếu điều lệ công ty không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. 

Công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Các điều khoản liên kết của công ty quy định số lượng, chức danh quản lý cũng như quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật thì điều lệ công ty quy định quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

5/5 - (1 bình chọn)