Nếu nhà phân phối muốn trở thành đại lý độc quyền cho một sản phẩm hoặc hàng hóa cụ thể, họ sẽ tìm kiếm nhà phân phối cung cấp sản phẩm hoặc hàng hóa đó để thương lượng trở thành đại lý và thỏa thuận hợp đồng đại lý độc quyền để hoàn thiện sản phẩm này. Vậy nội dung của hợp đồng đại lý độc quyền bao gồm những gì. Bài viết này công ty thành lập doanh nghiệp Bảo Tín sẽ tư vấn chi tiết hơn về chủ đề này.

Những điều lưu ý về hợp đồng đại lý độc quyền

1. Hợp đồng đại lý độc quyền là gì?

Hợp đồng đại lý độc quyền là một thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giao đại lý chỉ định một đại lý chỉ để mua hoặc bán các sản phẩm hoặc mặt hàng cụ thể trong một khu vực địa lý cụ thể.

Do đó, rõ ràng đối tượng của hợp đồng này bao gồm khách hàng và người đại diện duy nhất. Phạm vi hoạt động của đại lý độc quyền chỉ mở rộng đến một khu vực địa lý cụ thể như tỉnh, huyện hoặc một khu vực cụ thể trong đó đại lý duy nhất chỉ được ủy quyền hợp pháp để mua hoặc bán hàng hóa và dịch vụ cụ thể mà người giao đại lý và đại lý duy nhất đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Đại lý giao hàng cho đại lý độc quyền, giao tiền mua hàng cho đại lý thu mua hoặc đại lý ủy quyền cung cấp dịch vụ cho nhà cung cấp dịch vụ. Đại lý độc quyền nhận hàng để bán, nhận tiền mua hàng để làm bên mua hoặc đại lý cung cấp dịch vụ.

Hợp đồng đại lý độc quyền phải bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý, thù lao của đại lý được trả cho bên đại lý dưới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Khách hàng có quyền xác định giá mua, giá bán hàng hóa, giá khi thực hiện dịch vụ trung gian cho khách hàng, xác định giá giao đại lý và yêu cầu bên đại lý thực hiện các biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật theo luật pháp…

Người đại diện có quyền ký kết các hợp đồng đại lý với nhiều khách hàng khác nhau; có quyền yêu cầu khách hàng giao hoặc giao tiền theo đúng hợp đồng đại lý đã thỏa thuận.

Xem thêm: Quy định về góp vốn điều lệ trong công ty, doanh nghiệp

2. Ví dụ về hợp đồng đại lý độc quyền

Ví dụ về hợp đồng đại lý độc quyền

Nội dung trên đã giúp bạn đọc hiểu được khái niệm về hợp đồng đại lý độc quyền, nội dung này sẽ đưa ra một ví dụ về đại lý độc quyền như sau: 

Đại lý A bán máy lọc nước. Đại lý B tại Long An mong muốn trở thành nhà phân phối độc quyền máy lọc nước do đại lý A cung cấp thì phải thỏa thuận và ký hợp đồng đại lý độc quyền với đại lý A 

Sau khi Đại lý B ký hợp đồng đại lý độc quyền với Đại lý A, Đại lý B có các quyền sau đây:

 • Yêu cầu Đại lý A giao đúng sản phẩm lọc nước theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý độc quyền để nhận  tài sản dùng làm vật bảo đảm nếu có khi kết thúc hợp đồng đại lý.
 • Yêu cầu bên đại lý A lưu giữ và cung cấp các thông tin cần thiết và các điều khoản khác có liên quan để thực hiện hợp đồng đại lý.
 • Định giá bán máy lọc nước cho khách hàng và đại lý, được hưởng thù lao và các quyền, lợi ích khác từ hoạt động của đại lý.

Xem thêm: Hạch toán lương và các khoản trích lương quan trọng theo TT200

Đại lý A có các nhiệm vụ sau:

 • Cung cấp thông tin, hướng dẫn, tạo điều kiện cho đại lý B thực hiện hợp đồng đại lý, 
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá của người mua, việc bán hàng, thanh toán tiền công và các chi phí hợp lý khác cho đại lý B 
 • Trả lại cho đại lý B tài sản dùng để bảo đảm nếu có khi kết thúc hợp đồng đại lý.

3. Nội dung về hợp đồng đại lý độc quyền bao gồm những gì?

Nội dung về hợp đồng đại lý độc quyền bao gồm những gì?

Hợp đồng đại lý độc quyền thường rất chặt chẽ và rõ ràng nhằm ràng buộc các bên, vì vậy khi soạn thảo thỏa thuận cần phải có đầy đủ thông tin, chẳng hạn như:

 • Thông tin cơ bản của các bên: Các bên tham gia hợp đồng phân phối độc quyền bao gồm bên giao đại lý và bên giao đại lý yêu cầu điền đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số thuế.
 • Đối tượng của hợp đồng đại lý độc quyền: chủ thể có thể là hàng hóa, dịch vụ, chủ sở hữu là khách hàng, trong nội dung này cần xác định rõ tên hàng hóa, số lượng hàng hóa giao, chất lượng hàng hóa, tải trọng cần giao, ..
 • Khu vực phân phối: Vì đây là hợp đồng phân phối độc quyền nên bắt buộc phải giới hạn khu vực địa lý để đại lý có độc quyền mua hoặc bán hàng hóa.
 • Thỏa thuận chi tiết về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng.
 • Giá mua, giá bán: Khách hàng có quyền tự định giá bán hàng hóa của mình, hai bên có thể thỏa thuận giá mua, giá bán sản phẩm.
 • Thỏa thuận về thù lao đại lý và hình thức trả lương, thời hạn của đại lý.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng: Đây là điểm quan trọng trong hợp đồng, hầu hết các tranh chấp đều liên quan đến việc bên nợ vi phạm nghĩa vụ nên phải xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên, từng bộ phận.
 • Thời gian có hiệu lực các hợp đồng
 • Các chính sách về hỗ trợ và bảo hành.
 • Mức bồi thường: trong trường hợp hàng hoá bị hư hỏng, mất mát; giao hàng chậm; vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia,
 • Xử lý trong trường hợp có tranh chấp;
 • Các nội dung khác mà các bên thỏa thuận nhưng không trái với quy định của pháp luật.

Trên đây là những thông tin cơ bản về đại lý độc quyền mà Bảo Tín vừa cung cấp cho bạn. Hi vọng những kiến thức pháp luật ở trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập hoặc công tác. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bảo Tín luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc cho bạn.

Rate this post