Tờ khai thuế GTGT trực tiếp theo mẫu 03/GTGT đáp ứng thông tư 119/2014/TT-BTC áp dụng cho người nộp thuế kinh doanh lĩnh vực mua bán, chế tác vàng bạc đá quý. Sau đây Baotintax sẽ hướng dẫn bạn kê khai tờ khai theo mẫu 03/GTGT.

Cách tính thuế GTGT theo mẫu 03/GTGT

Theo khoản 4 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC được tính trực tiếp trên GTGT với thuế suất áp dụng là 10%.

Số thuế GTGT phải nộp = Giá trị gia tăng x Thuế suất thuế GTGT

Kỳ tính thuế: Hệ thống sẽ tự động nhập kỳ tính thuế là quý/tháng hiện tại -1.

Cách lập tờ khai 03/GTGT trên phần mềm HTKK

Bước 1: Khởi động phần mềm HTKK và đăng nhập bằng mã số thuế.

Bước 2: Tại giao diện phần mềm chọn: Kê khai -> Thuế giá trị gia tăng -> 03/GTGT Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT

Chọn tờ khai theo tháng hoặc quý, nhập tháng/quý cần kê khai và chọn tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung.

Bước 3: Nhập các chỉ tiêu

Chỉ tiêu [22], [23], [24], [25], [27]:  cần nhập, kiểu số, không âm

  • Chỉ tiêu [21]: dữ liệu được kế chuyển từ kỳ trước
  • Chỉ tiêu [22]: Doanh thu bán ra, là tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ, bao gồm tiền gia công, thuế GTGT và các khoản phụ thu.
  • Chỉ tiêu [23]: Giá vốn mua vào: Tổng giá trị của vàng bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu dùng cho mua, chế tác vàng bạc đá quý bán ra tương ứng.
  • Chỉ tiêu [24]: Điều chỉnh tăng thuế GTGT âm của các kỳ trước
  • Chỉ tiêu [26]: GTGT chịu thuế trong kỳ: [26] = [22] – [23] – [21] – [24] + [25]
  • Chỉ tiêu [27]: Thuế GTGT phải nộp: [27] = [26] x 10%
Rate this post