Doanh nghiệp hiện nay đang áp dụng hệ thống mẫu sổ kế toán nào? Mỗi doanh nghiệp có mấy hệ thống sổ kế toán cho một kỳ? Trong bài viết này, hãy cùng Bảo Tín tìm hiểu chi tiết nhé! Đừng quên xem hết bài viết để nhận mẫu sổ kế toán mới nhất cho doanh nghiệp nhé!

Hê thống mẫu sổ kế toán
Hê thống mẫu sổ kế toán

Danh mục mẫu sổ kế toán mới nhất hiện nay dành cho doanh nghiệp?

Hiện tại, Danh mục và mẫu sổ kế toán được quy định trong Phụ lục 4 của Thông tư 200/2014/TT-BTC. Dưới đây là các chi tiết cụ thể:
Thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng cho các đối tượng sau đây:

  • Tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực và thành phần kinh tế.
    Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, và tuân thủ quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC để thực hiện kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.
  • Bạn có thể tải danh mục mẫu sổ kế toán mới nhất cho doanh nghiệp tại đây.
Danh mục mẫu sổ kế toán mới nhất hiện nay
Danh mục mẫu sổ kế toán mới nhất hiện nay

Mỗi doanh nghiệp có thể có mấy hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán?

Theo khoản 1 Điều 122 Thông tư 200/2014/TT-BTC có quy định về sổ kế toán như sau:

“Sổ kế toán
1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán. Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kinh doanh, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Luật kế toán.”

Như vậy theo như quy định trên mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán.

Sổ kế toán của doanh nghiệp được mở khi nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 124 Thông tư 200/2014/TT-BTC có quy định như sau:

“Mở, ghi sổ kế toán và chữ ký
1. Mở sổ
Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của doanh nghiệp có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán. Sổ kế toán có thể đóng thành quyển hoặc để tờ rời. Các tờ sổ khi dùng xong phải đóng thành quyển để lưu trữ. Trước khi dùng sổ kế toán phải hoàn thiện các thủ tục sau:
– Đối với sổ kế toán dạng quyển: Trang đầu sổ phải ghi tõ tên doanh nghiệp, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ ghi sổ, họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác. Sổ kế toán phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán.
– Đối với sổ tờ rời: Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên doanh nghiệp, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ rời trước khi dùng phải được giám đốc doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng sổ tờ rời. Các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán và phải đảm bảo sự an toàn, dễ tìm.”

Như vậy , sổ kế toán của doanh nghiệp sẽ được mở vào đầu kỳ kế toán năm. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập.

Sổ kế toán của doanh nghiệp được mở khi nào
Sổ kế toán của doanh nghiệp được mở khi nào

Doanh nghiệp thực hiện việc khóa sổ kế toán khi nào?

Căn cứ khoản 3 Điều 124 Thông tư 200/2014/TT-BTC có quy định như sau:

“Mở, ghi sổ kế toán và chữ ký

3. Khoá sổ: Cuối kỳ kế toán phải khoá sổ kế toán trước khi lập Báo cáo tài chính. Ngoài ra phải khoá sổ kế toán trong các trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.”

Theo quy định, doanh nghiệp cần khóa sổ kế toán trước khi lập Báo cáo tài chính. Đồng thời, cần chú ý rằng việc khóa sổ kế toán cũng áp dụng trong trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Bảo Tín đã giúp bạn giải đáp cho bạn câu hỏi “Mỗi doanh nghiệp có thể có mấy hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán?” cũng như cung cấp cho bạn mẫu sổ kế toán mới nhất hiện nay. Nếu có vấn đề thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Rate this post