Định khoản kế toán là là một trong những nghiệp vụ cơ bản nhất mà kế toán cần phải nắm vững. Những người mới bắt đầu làm kế toán thường lúng túng khi hạch toán các nghiệp vụ kinh tế xảy ra trong doanh nghiệp. Trên sách vở, sinh viên thường chỉ học một vài thao tác mẫu trên lý thuyết, còn trên thực tế thì tùy thuộc vào quy mô và loại hình công ty: hàng nghìn quy trình kinh tế khác nhau ngày càng nhiều. Dưới đây, kế toán Bảo Tín sẽ đưa ra một số thông tin về định khoản kế toán để bạn có thể hiểu rõ hơn.

Hướng dẫn cách định khoản kế toán cơ bản và nhanh nhất

1. Định khoản kế toán là gì?

Định khoản kế toán là cách xác định số tiền của một nghiệp vụ kế toán tài chính. Phát sinh bên Nợ của các tài khoản kế toán liên quan. Có 2 loại định khoản: đơn giản và phức tạp.

Định khoản đơn giản là nếu chúng ta xác định các tài khoản chỉ liên quan đến 2 loại tài khoản KTTH.

Định khoản phức tạp là khi chúng ta xác định tài khoản liên quan đến 3 tài khoản KTTH trở lên.

Cả hai loại định khoản kế toán này đều phổ biến và được sử dụng phổ biến trong kinh doanh. Trước đây, khi công nghệ chưa phát triển, kế toán phải ghi chép thủ công các thông tin kế toán ra giấy vào sổ. Ngày nay, với sự ra đời của phần mềm kế toán tương thích, việc đăng tin diễn ra trực tiếp trong phần mềm.

Xem thêm: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhanh, hiệu quả

2. Hướng dẫn cách định khoản kế toán nhanh nhất

Hướng dẫn cách định khoản kế toán nhanh nhất

Mọi nghiệp vụ kinh tế xảy ra phải được ghi vào ít nhất  2 tài khoản có liên quan. Nợ của một tài khoản phải được ghi Có tài khoản kia và ngược lại. Số tiền ghi bên Nợ và bên Có của tài khoản phải bằng nhau.

Đối tượng kế toán biến động tăng ghi 1 bên, biến động giảm ghi 1 bên

Các tài khoản kế toán Nợ ghi trước, bên Có nhập sau.

Dòng ghi Có phải bắt buộc so le với dòng ghi Nợ

Tổng giá trị bên ghi Nợ bằng tổng giá trị bên ghi Có. 

Khi đăng các tài khoản Có biến động tăng lên thì ghi số dư tương ứng với bên đó.

Với loại tài khoản lưỡng tính như: 131, 136, 1388, 331, 333, 336, số dư có thể vừa ghi nợ vừa ghi có.

Những tài khoản kế toán: 5, 6, 7, 8, 9 thường không có số dư

Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói

3. Kết cấu của định khoản kế toán

Kết cấu của định khoản kế toán

Tài khoản đầu 1 và tài khoản đầu 2: Phản ánh tổng giá trị tài sản của công ty, bao gồm cả tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

Đầu tài khoản 3 và đầu 4: Đầu tài khoản nguồn vốn: Phản ánh các khoản nợ phải trả và nguồn vốn hình thành nên tài sản của công ty.

Tài khoản đầu 5 và đầu 7: Tài khoản thu nhập và thu nhập khác: Đây là 2 đầu tài khoản phản ánh thu nhập của công ty

Tài khoản đầu 6 và đầu 8: Tài khoản chi phí và tài khoản chi phí khác: Phần trên cùng của tài khoản này phản ánh chi phí hoặc đầu ra của công ty.

Tài khoản đầu 9: Xác định kết quả kinh doanh: Cuối kỳ, kế toán nhận nhiệm vụ kết chuyển thu nhập, chi phí thành kết quả kinh doanh và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thực tế của công ty trong kỳ.

4. Các bước định khoản kế toán

Bước 1: Xác định đối tượng kế toán 

Cần xác định các nghiệp vụ kinh tế tài chính đang phát sinh, đối tượng kế toán nào ảnh hưởng đến các giao dịch này.

Bước 2: Xác định tài khoản kế toán có liên quan

Xác định chế độ kế toán mà đơn vị áp dụng.

Tài khoản nào được sử dụng cho đối tượng kế toán.

Bước 3: Xác định hướng tăng, giảm của các tài khoản 

Xác định loại tài khoản (tài khoản đầu mấy)

Xu hướng biến động của từng tài khoản (tăng hay giảm).

Bước 4: Định khoản

Chỉ định tài khoản nào ghi Nợ và tài khoản nào ghi Có. 

Nhập số tiền tương ứng.

5. Các loại bút toán định khoản kế toán trong doanh nghiệp

Thông tin kế toán là một nội dung quan trọng trong các công ty. Do đó, điều quan trọng đối với kế toán là phải đảm bảo việc ghi chép chính xác và đầy đủ các thông tin kế toán, định khoản kế toán chính xác góp phần vào việc này. Các giao dịch xảy ra trong công ty rất đa dạng và mỗi giao dịch đều được định khoản kế toán. Hãy xem xét kỹ hơn định khoản kế toán cơ bản trong kinh tế:

  • Định khoản kế toán ghi nhận về nghiệp vụ kế toán mua hàng
  • Định khoản kế toán ghi nhận về nghiệp vụ kế toán bán hàng
  • Định khoản kế toán ghi nhận về nghiệp vụ kế toán tài sản cố định 
  • Định khoản kế toán ghi nhận về nghiệp vụ kế toán lương và các khoản trích theo lương
  • Định khoản kế toán ghi nhận về nghiệp vụ kế toán tiền và công cụ dụng cụ
  • Định khoản kế toán ghi nhận về nghiệp vụ kế toán kết chuyển cuối kỳ

Vừa rồi Bảo Tín đã nói về các khái niệm, nguyên tắc và các bước xác định tài khoản quan trọng. Hy vọng chúng tôi đã giải đáp một số các thắc mắc bạn. Mọi thắc mắc về dịch vụ kế toán liên quan xin vui lòng liên hệ với công ty dịch vụ kế toán Bảo Tín để được tư vấn miễn phí.

 

Rate this post