Quyết toán phí bảo vệ môi trường là việc xác định số phí phải nộp trong năm tài chính hoặc thời gian từ đầu năm tài chính đến khi kết thúc hoạt động phát sinh nghĩa vụ phí hoặc từ thời điểm phát sinh cho đến khi kết thúc nghĩa vụ phí theo nghĩa của các quy định của pháp luật. Vậy việc quyết toán phí BVMT trên HTKK thực hiện như thế nào? Dưới đây kế toán Bảo Tín sẽ hướng dẫn chi tiết cách kê khai các chỉ tiêu trong tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu số 02/BVMT theo Thông tư số 156/2013/TTBTC.

Hướng dẫn quyết toán phí bảo vệ môi trường (mẫu 02/BVMT) trên HTKK

1. Hướng dẫn quyết toán phí bảo vệ môi trường (mẫu 02/BVMT) trên HTKK

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu số 02/BVMT theo thông tư số 156/2013/TTBTC:

Cách gọi:

Trong giao diện màn hình  khai báo HTKK, chọn mẫu “Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu số (02 / BVMT)” trong menu chức năng “Kê khai / Phí – Lệ phí”, khi đó màn hình kê khai hiển thị như sau:

Hướng dẫn quyết toán phí bảo vệ môi trường (mẫu 02/BVMT) trên HTKK

Chọn trạng thái của tờ khai (kê khai lần đầu hoặc kê khai bổ sung) rồi nhấn nút “đồng ý” để hiển thị tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường mẫu 02/BVMT

Xem thêm: Hướng dẫn nhập tờ khai thuế TNDN chuyển nhượng BĐS ( mẫu 02/TNDN) trên HTKK

2. Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường lần đầu

Tại biểu mẫu “Chọn kỳ tính thuế”, chọn trạng thái tờ khai là tờ khai đầu tiên rồi nhấn nút “Đồng ý”. Màn hình khai báo hiển thị tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường mẫu 02/BVMT như sau:

Hướng dẫn quyết toán phí bảo vệ môi trường (mẫu 02/BVMT) trên HTKK

Các chi tiết cần nhập:

Cột (1) – STT: ứng dụng sẽ tự tăng giảm dòng

Cột (2) Loại khoáng sản – Chọn từ danh sách mã tài nguyên khoáng sản cho phép bạn chọn 1 loại khoáng sản trong nhiều dòng

Cột (3) Đơn vị tính tự động hiển thị theo cột (2) và cho phép chỉnh sửa. 

Cột (4): Nhập thủ công dạng xx, xxx. 

Cột (5), (7): Nhập  số, không âm, mặc định là 0

Các chỉ tiêu cần tính toán:

Cột (6) = (4) * (5), cho phép chỉnh sửa 

Cột (8) = Cột (6) – Cột (7), nếu kết quả là âm thì (8) = 0 

Dòng tổng: Lấy tổng dòng của Cột (6), (7), (8)

Xem thêm: Hướng dẫn lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí lệ phí

3. Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường bổ sung

Nếu trạng thái kê khai là “tờ khai bổ sung”, bạn có thể chọn giờ bổ sung và ngày kê khai bổ sung trong biểu mẫu “Chọn kỳ tính thuế”. Khi đó trong phiếu nhập số liệu có 2 sheets “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

Hướng dẫn quyết toán phí bảo vệ môi trường (mẫu 02/BVMT) trên HTKK

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho cột (6) tương tự như tờ 01/GTGT.

Trên đây, Bảo Tín đã hướng dẫn chi tiết về quyết toán phí bảo vệ môi trường trên HTKK. Nếu bạn còn có những thắc mắc hay gặp khó khăn bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ giúp bạn. 

 

Rate this post