Tờ khai thuế TNDN chuyển nhượng BĐS là mẫu tờ khai được lập ra để kê khai về thuế thu nhập của doanh nghiệp khi chuyển nhượng bất động sản. Mẫu tờ khai có nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, mã số thuế, ngành nghề kinh doanh, nội dung kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hướng dẫn nhập tờ khai thuế TNDN chuyển nhượng BĐS ( mẫu 02/TNDN) trên HTKK

Tờ khai mẫu 02/TNDN áp dụng đối với những doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ bất động sản theo từng lần phát sinh hoặc kê khai theo quý đối với những doanh nghiệp có phát sinh thường xuyên hoạt động liên quan đến bất động sản. Cách mở:

Tại menu chức năng “Kê khai/Thuế thu nhập doanh nghiệp” chọn “TK TNDN cho chuyển nhượng BĐS (02/TNDN) khi đó màn hình “ Chọn kỳ tính thuế” sẽ hiển thị như sau:

Hướng dẫn nhập tờ khai thuế TNDN chuyển nhượng BĐS ( mẫu 02/TNDN) trên HTKK

1. Trường hợp khai tờ khai thuế TNDN chuyển nhượng BĐS lần đầu

Để bắt đầu thực hiện việc kê khai thuế, cần lựa chọn các thông tin đầu như kỳ tính thuế, trạng thái tờ khai, loại tờ khai. Sau đó nhấn nút “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thu nhập doanh nghiệp chuyển nhượng BĐS mẫu 02/TNDN như hình sau đây:

Hướng dẫn nhập tờ khai thuế TNDN chuyển nhượng BĐS ( mẫu 02/TNDN) trên HTKK

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

Chỉ tiêu [25], [27], [28], [29], [30], [31], cho phép việc tự nhập số không âm, kiểu số mặc định là 0

Chỉ tiêu [32]: Nhập dạng số, có thể là số âm, mặc định là 0

Chỉ tiêu [34] cho phép tự nhập.

Các chỉ tiêu tính toán:

Chỉ tiêu [26] = [27]+[28]+[29]+[30]+[31]+[32]

Chỉ tiêu [33] = [25]-[26], kiểm tra nếu [33] <= 0 thì không cho nhập chỉ tiêu [34] và chỉ tiêu [35]=0

Chỉ tiêu [35]=[33]x[34]

Xem thêm: Hướng dẫn tạo mẫu bảng tính lương theo thông tư 133 trên EXCEL

2. Trường hợp khai tờ khai thuế TNDN chuyển nhượng BĐS bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Ứng dụng cho phép chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung:

Hướng dẫn nhập tờ khai thuế TNDN chuyển nhượng BĐS ( mẫu 02/TNDN) trên HTKK

Nhấn nút Đồng ý màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”

Hướng dẫn nhập tờ khai thuế TNDN chuyển nhượng BĐS ( mẫu 02/TNDN) trên HTKK

Ứng dụng sẽ lấy ra dữ liệu của tờ khai gần nhất trong cùng kỳ tính thuế làm dữ liệu mặc định trên tờ khai điều chỉnh (Nếu là tờ khai bổ sung lần 1 thì lấy dữ liệu của tờ khai lần đầu nếu là tờ khai bổ sung lần n thì lấy dữ liệu lần bổ sung n-1).

Xem thêm: Hướng dẫn cách sử dụng chức năng in trên HTKK 2022

Người nộp thuế sẽ kê khai bổ sung và điều chỉnh trực tiếp trên tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai thay thế, sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu điều chỉnh liên quan đến số thuế phải nộp lên KHBS, người nộp thuế không kê khai trên KHBS.

Khai bổ sung thêm chỉ tiêu [35] và đưa chỉ tiêu [35] lên KHBS.

Trên đây Bảo Tín đã hướng dẫn nhập dữ liệu tờ khai theo mẫu 02/TNDN cho chuyển nhượng bất động sản trên HTKK. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích đối với bạn. Chúc bạn thực hiện thành công.

Tải ngay: Phần mềm HTKK mới nhất

5/5 - (1 bình chọn)