Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo khối lượng chỉ áp dụng cho hóa đơn dịch vụ viễn thông, hóa đơn điện nước, hóa đơn phí dịch vụ ngân hàng và hóa đơn vé xe vận tải hành khách, đơn vị vận tải, tem, vé, thẻ,…Sau đây, kế toán Bảo Tín sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng (áp dụng cho các trường hợp trên) – Mẫu BC26/AC theo Thông tư số 39/2014/TTBTC.

Lập mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng bằng HTKK

1. Hướng dẫn lập mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng bằng HTKK

Từ menu chức năng “Kê khai/Hóa đơn”, chọn “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng (BC26/AC)”, khi đó màn hình kê khai sẽ hiện ra như sau:

Hướng dẫn lập mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng bằng HTKK

Chọn kỳ báo cáo hàng quý và bạn có thể chọn các phụ lục để khai báo, sau đó nhấp vào nút “đồng ý”. Màn hình báo cáo sẽ xuất hiện như sau:

Hướng dẫn lập mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng bằng HTKK

Xem thêm: Hướng dẫn tạo báo cáo nhận in hóa đơn trong HTKK

2. Các thông tin tự nhập

 • Người đại diện theo pháp luật: Nhập loại văn bản 
 • Ngày lập báo cáo: Mặc định là ngày hiện tại, được phép chỉnh sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại 
 • Người lập biểu – Nhập văn bản
 • Kỳ báo cáo cuối cùng: Chọn hộp kiểm kỳ báo cáo cuối cùng nếu báo cáo là về kỳ báo cáo cuối cùng  
 • Chuyển địa điểm: đánh dấu vào hộp kiểm nếu đó là trường hợp chuyển địa điểm
 • STT – Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng 
 • Mã hóa đơn, tên loại hóa đơn , mẫu số: Nhập giống như trong thông báo phát hành hóa đơn.
 • Ký hiệu hóa đơn: đối với hóa đơn tự in, đặt in thì nhập trên thông báo phát hành, riêng hóa đơn do cục thuế phát hành thì thêm 2 ký tự đầu của ký hiệu (gọi tắt là mã hóa đơn do cục thuế in và phát hành).\
 • Hình thức hóa đơn: chọn ô tổ hợp 3 ký tự: T, P, E 
 • Số tồn đầu kỳ: Nếu nhập lần đầu, từ lần thứ hai ứng dụng sẽ tự động kết chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước. Được phép sửa, nhưng có cảnh báo màu vàng “số lượng tồn kho đầu kỳ này khác với mức tồn kho cuối kỳ trước. Hãy kiểm tra lại”. 
 • Số lần mua / phát hành trong kỳ:  nhập thủ công chữ số, tối đa 9 ký tự 
 • Sử dụng trong kỳ: 
 • Chỉ tiêu [7] – sử dụng: nhập thủ công số, tối đa 9 ký tự 
 • Chỉ tiêu [8] – Xóa: nhập số tối đa 9 ký tự 
 • Chỉ tiêu [9] – Mất: Tự động nhập các số tối đa 9 ký tự 
 • Chỉ tiêu [10] – Hủy – Nhập thủ công kiểu số tối đa 9 ký tự
 • Chỉ tiêu [11] – cộng: Ứng dụng hỗ trợ tính = [7]+[8]+[9]+[10], kiểm tra [11] không được lớn hơn [5]+[6], nếu không thỏa mãn ứng dụng sẽ phát hành cảnh báo màu đỏ “Tổng số hóa đơn sử dụng trong kỳ không được lớn hơn số dư đầu kỳ cộng với số phát hành trong kỳ”
 • Số dư cuối kỳ: ứng dụng hỗ trợ tính toán = [5] + [6] – [11] 
 • Ghi chú: Nhập văn bản theo cách thủ công

Xem thêm: Hướng dẫn lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí lệ phí

Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán

Hướng dẫn lập mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng bằng HTKK

Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý

Hướng dẫn lập mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng bằng HTKK

Kê khai thông tin của hai bảng kê trên tương tự như kê khai phụ lục kèm theo báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC.

Trên đây, chúng tôi đã hướng dẫn chi tiết về mẫu báo cáo tính hình sử dụng hóa đơn theo số lượng, có thể thấy rằng việc lập báo cáo trên HTKK không quá khó khăn nếu bạn thao tác thật cẩn thận. Trường hợp bạn khai báo trên HTKK bị lỗi, không nhập được bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn sớm nhất có thể.

Tải ngay: Phần mềm HTKK mới nhất

5/5 - (1 bình chọn)