Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên chính xác nhất. Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí.

Block "so-dien-thoai" not found

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (tnhh mtv) là gì?

Theo Điều 73 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Công ty TNHH MTV là Doanh nghiệp, trong đó:

 • Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu;
 • Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợnghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Và một số đặc điểm của Công ty TNHH MTV:

 • Về thành viên:
 • Công ty chỉ có một thành viên duy nhất làm chủ sở hữu;
 • Chủ sở hữu của công ty TNHH MTV có thể là tổ chức hoặc cá nhân.
 • Về vốn điều lệ:
 • Vốn điều lệ của công ty do chủ sở hữu duy nhất của công ty đầu tư.
 • Trong công ty không có sự liên kết góp vốn của nhiều thành viên như những loại hình công ty khác.
 • Về chế độ chịu trách nhiệm:
 • Chủ sở hữu của công ty TNHH MTV chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 • Về chuyển nhượng vốn:
 • Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Sau khi chuyển nhượng vốn, công ty có thể chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc doanh nghiệp tư nhân.
 • Về phát hành chứng khoán: Công ty TNHH MTV không được phát hành cổ phần.
 • Về tư cách pháp lý: Công ty TNHH MTV có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. So sánh công ty TNHH một thành viên với các loại hình kinh doanh khác

 

TIÊU CHÍ CTY TNHH MTV CTY TNHH 2 THÀNH VIÊN

TRỞ LÊN

CÔNG TY HỢP DANH CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Thành viên Cá nhân hoặc pháp nhân – Cá nhân hoặc pháp nhân

– Từ 2 đến 50 thành viên

– Ít nhất 02 thành viên hợp danh (TVHD) là cá nhân, có thể có thêm nhiều thành viên góp vốn (TVGV) – Ít nhât 03 cổ đông, số lượng không hạn chế

– Cổ đông có thể là cá nhân hoặc pháp nhân

– Do một cá nhân làm chủ. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập 01 doanh nghiệp tư nhân
Trách nhiệm về nghĩa vụ tài sản Trong phạm vi vốn điều lệ Trong phạm vi số vốn góp – TVHD chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình

– TVGV chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp

Trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp Chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình
Tư cách pháp nhân Không
Quyền phát hành chứng khoán Không được phát hành cổ phần Không được phát hành cổ phần Không phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào Có quyền phát hành cổ phần để huy động vốn Không được phát hành cổ phần
Chuyển nhượng vốn Chuyển nhượng nội bộ hoặc bên ngoài nếu không có thành viên nào mua – TVHD không có quyền chuyển nhượng vốn, trừ khi được các TVHD khác đồng ý

– TVGV được chuyển vốn góp cho người khác

– Trong 3 năm đầu, chỉ chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập (CĐSL), muốn chuyển cho người khác thì phải được các CĐSL khác đồng ý

– Sau 3 năm, chuyển nhượng cho bất cứ ai

– Cho thuê hoặc bán doanh nghiệp tư nhân
Ban kiểm soát Chủ sở hữu bổ nhiệm, nhiệm kỳ không quá 5 năm Từ 11 thành viên trở lên thì phải thành lập Ban kiểm soát Trường hợp công ty dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu nhỏ hơn 50% cổ phần công ty thì không phải lập Ban kiểm soát
Cuộc họp hợp lệ Họp hội đồng thành viên ít nhất 2/3 tổng số thành viên dự họp Lần 1: khi số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ

Lần 2: ít nhất 50% vốn điều lệ

Lần 3: không phụ thuộc

– Họp đại hội đồng cổ đông: lần 1 ít nhất 51% phiếu biểu quyết, lần 2 là 33%, lần 3 không phụ thuộc.

– Họp hội đồng quản trị lần 1 ít nhất ¾ tổng số thành viên, lần 2 í nhất ½.

Thông qua nghị quyết họp Quyết định quan trọng là ¾ số thành viên dự họp, quyết định khác là 1/2 Quyết định quan trọng là 75% số vốn góp của thành viên dự họp, còn lại là 65% Quyết định quan trọng phải được ¾ TVHD đồng ý, vấn đề khác là 1/2 Quyết định quan trọng của ĐHĐCĐ cần ít nhất 65% phiếu biểu quyết, vấn đề khác là 51%.

Nghị quyết của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên tán thành. Nếu là 50/50 thì theo quyết định của Chủ tịch HĐQT

 

3. Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty tnhh một thành viên

3.1. Tải Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên tại đây

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH MTV PDF

4. Dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh công ty TNHH MTV tại bảo tín

Để tiết kiệm thời gian cho những cá nhân, tổ chức mong muốn thành lập doanh nghiệp, dịch vụ hỗ trợ đăng ký Giấy phép kinh doanh là giải pháp tối ưu.

Công ty Bảo Tín cung cấp các dịch vụ Doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả dịch vụ Thành lập doanh nghiệp. Để được tư vấn chi tiết, hãy liên hệ ngay với bộ phận tư vấn của Công ty Bảo Tín.

Block "so-dien-thoai" not found

Rate this post