Để biết thêm về mức giảm thuế GTGT 2022 và đối tượng được giảm thuế như thế nào. Hãy cùng tìm hiểu với kế toán Bảo Tín để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé!

giảm thuế GTGT 2022

1. Mức giảm thuế GTGT 2022

Cơ sở kinh doanh được tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức giảm thuế gtgt 2022 là 8% đối với sản phẩm, dịch vụ và hàng hóa thuộc đối tượng được giảm.

Cơ sở kinh doanh ( bao gồm cả kinh doanh cá nhân và hộ kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi thức hiện xuất hóa đơn đối với sản phẩm, dịch vụ và hàng hóa được giảm thuế giá trị gia tăng.

Xem thêm: Thuế giá trị gia tăng là gì? Và những điều cần lưu ý

2. Những đối tượng được giảm thuế GTGT 2022

Những đối tượng được giảm thuế GTGT

Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định về giảm thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm, dịch vụ và hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ các nhóm dịch vụ, hàng hóa sau: 

  • Viễn thông, các hoạt động tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, kinh doanh bất động sản, sản phẩm hoá chất, sản phẩm khai khoáng, dầu mỏ tinh chế
  • Sản phẩm, dịch vụ và hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
  • Công nghệ thông tin.

Xem chi tiết: Hoàn thuế GTGT là gì? Các trường hợp được hoàn thuế GTGT

3. Quy định chính sách miễn, giảm thuế GTGT 2022

Quy định chính sách miễn, giảm thuế GTGT

Theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022  quy định về chính sách miễn, giảm thuế GTGT 2022 như sau:

  • Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% giảm còn 8%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, kinh doanh bất động sản, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kim loại, sản phẩm từ các kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, sản phẩm hóa chất, dầu mỏ tinh chế sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;
  • Cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi tài trợ, ủng hộ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế giá trị gia tăng năm 2022.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói

4. Trình tự, thủ tục để miễn giảm thuế GTGT 2022

Trình tự, thủ tục để miễn giảm thuế GTGT

Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ: khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp dịch vụ và hàng hóa thuộc đối tượng giảm thuế GTGT 2022. Cơ sở kinh doanh cá nhân và hộ gia đình tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu: khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp dịch vụ và hàng hóa thuộc đối tượng giảm thuế gtgt 2022.

Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho dịch vụ hàng hóa được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp, nếu không lập hóa đơn riêng của dịch vụ, hàng hóa được giảm thuế giá trị gia tăng thì cũng sẽ không được giảm thuế GTGT 2022.

Nếu trường hợp, cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và kê khai theo mức tỷ lệ % hoặc thuế suất để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh đó cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán có thể kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có). 

Trong trường hợp cơ sở kinh doanh  dịch vụ, hàng hóa thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT 2022 đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

Trên đây là một số thông tin chúng tôi giúp các bạn có thể hiểu rõ về mức giảm thuế GTGT 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn về kế toán – thuế các bạn vui lòng liên hệ với công ty dịch vụ doanh nghiệp Bảo Tín để được tư vấn miễn phí nhé. 

Block "so-dien-thoai" not found

5. Câu hỏi thường gặp

Cơ sở kinh doanh được tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức giảm thuế gtgt 2022 là 8% đối với sản phẩm, dịch vụ và hàng hóa thuộc đối tượng được giảm.

Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định về giảm thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm, dịch vụ và hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ các nhóm dịch vụ, hàng hóa sau: 

  • Viễn thông, các hoạt động tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, kinh doanh bất động sản, sản phẩm hoá chất, sản phẩm khai khoáng, dầu mỏ tinh chế
  • Sản phẩm, dịch vụ và hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
  • Công nghệ thông tin.

Theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022  quy định về chính sách miễn, giảm thuế GTGT 2022 như sau:

  • Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% giảm còn 8%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, kinh doanh bất động sản, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kim loại, sản phẩm từ các kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, sản phẩm hóa chất, dầu mỏ tinh chế sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;
  • Cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi tài trợ, ủng hộ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế giá trị gia tăng năm 2022.
5/5 - (1 bình chọn)