Mức thuế suất GTGT áp dụng cho hàng hóa dịch vụ được quy định như thế nào? Có đổi mới nào đối với thuế suất GTGT? Cùng Bảo Tín tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây!

Mức thuế suất thuế GTGT năm 2024 quy định thế nào?

Căn cứ vào:

Mức thuế suất thuế GTGT năm 2024 theo 2 giai đoạn sau:

– Giai đoạn từ ngày 01/01/2024 – ngày 30/6/2024: Áp dụng 04 mức thuế suất là 0%, 5%, 8% và 10%.

– Giai đoạn từ ngày 01/07/2024 – ngày 31/12/2024: Áp dụng 03 mức thuế suất là 0%, 5% và 10%.

Hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất GTGT 0% 

Ở thời điểm hiện tại, chưa có các biện pháp điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa được áp dụng thuế GTGT với mức thuế 0%. Do đó, vẫn tiếp tục áp dụng quy định về các đối tượng phải chịu thuế GTGT với mức thuế 0% trong năm 2024, như được quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật Thuế GTGT năm 2008 và hướng dẫn tại Điều 9 của Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 của Thông tư 130/2016/TT-BTC). Những đối tượng áp dụng thuế GTGT với mức thuế 0% bao gồm:

Thuế suất 0%

 1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

– Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thác xuất khẩu;

– Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;

– Hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam;

– Phụ tùng, vật tư thay thế để sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, máy móc thiết bị cho bên nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam;

 1. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

– Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

– Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

– Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

 1. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

– Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài; dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài (bao gồm cả dịch vụ bưu chính viễn thông cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; cung cấp thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan); sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản hướng dẫn tại khoản 23 Điều 4 Thông tư này; thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

…”

Hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất GTGT 0% 
Hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất GTGT 0%

Hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất GTGT 5% 

Hiện tại, chưa có các biện pháp điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa đang áp dụng thuế GTGT với mức thuế suất 5%. Do đó, trong năm 2024, vẫn tiếp tục áp dụng quy định về các đối tượng phải chịu thuế GTGT với mức thuế suất 5%, như được quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật Thuế GTGT năm 2008 và hướng dẫn tại Điều 10 của Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi bởi khoản 6, khoản 7 Điều 1 của Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 43/2021/TT-BTC). Những đối tượng áp dụng thuế GTGT với mức thuế suất 5% bao gồm:

Thuế suất 5%

“1. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10%.

 1. Quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng bao gồm:
 2. a) Quặng để sản xuất phân bón là các quặng làm nguyên liệu để sản xuất phân bón như quặng Apatít dùng để sản xuất phân lân, đất bùn làm phân vi sinh;
 3. b) Thuốc phòng trừ sâu bệnh bao gồm thuốc bảo vệ thực vật theo Danh mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác;
 4. c) Các chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng.

 1. Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở. Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.”
Hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất GTGT 5% 
Hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất GTGT 5%

Hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất GTGT 10% 

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có chính sách đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%, do đó năm 2024 vẫn áp dụng quy định các đối tượng chịu thuế suất 10% tại khoản 3 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 và hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định như sau:

Thuế suất 10%

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp mức thuế GTGT áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước thì cơ quan thuế địa phương và cơ quan hải quan địa phương báo cáo về Bộ Tài chính để được kịp thời hướng dẫn thực hiện thống nhất.”

Tóm lại, thuế suất GTGT 10% sẽ áp dụng cho các loại hàng hóa và dịch vụ không thuộc các trường hợp đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, đối tượng chịu thuế suất 5%, đối tượng chịu thuế suất 0% và đối tượng chịu thuế suất GTGT 8%.

Hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất GTGT 10% 
Hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất GTGT 10%

Hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất GTGT 8% 

Vào buổi sáng ngày 29/11/2023, trong phiên bế mạc của Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, đã thông qua Nghị quyết liên quan đến Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV. Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết này là việc giảm thuế GTGT trong năm 2024.

Quốc hội đã đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế suất GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15 trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ hiện đang áp dụng mức thuế GTGT 10% (sau đó chỉ còn 8%).

Theo quy định trong Nghị định 44/2023/NĐ-CP về chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15, các hàng hóa và dịch vụ hiện đang chịu thuế GTGT 10% sẽ được giảm xuống còn 8%, trừ một số hàng hóa và dịch vụ sau đây:

 • Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (ngoại trừ khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất.
 • Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: Thuốc lá điếu, xì gà, rượu, bia, xe ô tô dưới 24 chỗ, xe mô tô hai bánh, ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3, tàu bay, du thuyền, xăng các loại…
 • Công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin: Card âm thanh, hình ảnh, mạng và các loại card tương tự dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động, thẻ thông minh, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi của máy vi tính…

Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa và dịch vụ này sẽ được áp dụng thống nhất trong quá trình nhập khẩu, sản xuất, gia công và kinh doanh thương mại.

Lưu ý rằng mức thuế suất 8% sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024.

Hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất GTGT 8% 
Hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất GTGT 8%

Như vậy, thông qua bài viết trên Bảo Tín đã mang đến cho bạn thông tin chi tiết về mức thuế suất GTGT của hàng hóa dịch vụ. Nếu bạn cần tư vấn hay có bất kỳ thắc mắc gì về vấn đề thuế – kế toán cho doanh nghiệp, liên hệ với Bảo Tín để được hỗ trợ.

Rate this post