Chính sách ưu đãi thuế suất thuế TNDN (Thuế thu nhập doanh nghiệp) của Việt Nam có mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và khuyến khích đầu tư, đóng góp vào phát triển kinh tế quốc gia. Cùng Bảo Tín điểm qua những thông tin nổi bật về Quy định về ưu đãi thuế suất thuế TNDN 2024 ngay trong bài viết sau!

1. Các trường hợp được hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN năm 2024

Các trường hợp được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2024, theo quy định tại Điều 13 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020, 2022, 2023) như sau:

1.1. Ưu đãi thuế suất thuế TNDN 10% trong vòng 15 năm

Áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TNDN 10% trong vòng 15 năm đối với:

 1. Thu nhập của doanh nghiệp từ việc thực hiện dự án đầu tư mới tại các khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao.
 2. Thu nhập của doanh nghiệp từ việc thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm:
  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
  • Áp dụng công nghệ cao từ danh mục ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao 2008.
  • Ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.
  • Đầu tư rủi ro cho phát triển công nghệ cao từ danh mục ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao 2008.
  • Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.
  • Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước theo quy định pháp luật.
  • Sản xuất phần mềm.
  • Sản xuất vật liệu composite, vật liệu xây dựng nhẹ và vật liệu quý hiếm.
  • Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải.
  • Phát triển công nghệ sinh học.
  • Bảo vệ môi trường.
 3. Thu nhập của các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao 2008.
 4. Thu nhập của các doanh nghiệp từ việc thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ các dự án sản xuất hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản) phải đáp ứng ít nhất một trong hai tiêu chí sau:
  • Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu là sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt mười nghìn tỷ đồng/năm, chậm nhất là sau ba năm tính từ năm có doanh thu;
  • Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu là sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và sử dụng hơn ba nghìn lao động.
 5. Thu nhập của các doanh nghiệp từ việc thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển phải đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:
  • Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao 2008;
  • Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các ngành sản xuất: dệt may, da giày, điện tử tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, mà các sản phẩm này tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 trong nước chưa được sản xuất hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương.
 6. Thu nhập của các doanh nghiệp từ việc thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất (trừ các dự án sản xuất hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản) có quy mô vốn đầu tư tối thiểu là mười hai nghìn tỷ đồng, sử dụng công nghệ phải được thẩm định theo quy định của Luật Công nghệ cao 2008 và Luật Khoa học và công nghệ 2013, thực hiện giải ngân tổng vốn đầu tư đã đăng ký không quá năm năm kể từ ngày được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Ưu đãi thuế suất thuế TNDN 10% trong vòng 15 năm
Ưu đãi thuế suất thuế TNDN 10% trong vòng 15 năm

1.2. Ưu đãi thuế suất thuế TNDN 10%

Áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TNDN 10% đối với:

 1. Thu nhập của doanh nghiệp từ việc thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.
 2. Thu nhập của doanh nghiệp từ việc thực hiện dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 của Luật Nhà ở 2014.
 3. Thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên báo in theo quy định của Luật Báo chí 2016; thu nhập của cơ quan xuất bản từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản 2012.
 4. Thu nhập của doanh nghiệp từ việc trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; nuôi trồng lâm sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; sản xuất, khai thác và tinh chế muối, trừ sản xuất muối quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm.
 5. Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, trừ thu nhập của hợp tác xã quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Ưu đãi thuế suất thuế TNDN 10%
Ưu đãi thuế suất thuế TNDN 10%

1.3. Ưu đãi thuế suất thuế TNDN 17% trong thời gian 10 năm

Áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TNDN 17% trong thời gian mười năm đối với:

 1. Thu nhập của doanh nghiệp từ việc thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.
 2. Thu nhập của doanh nghiệp từ việc thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm: sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống.
 3. Thu nhập của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô.
Ưu đãi thuế suất thuế TNDN 17% trong thời gian 10 năm
Ưu đãi thuế suất thuế TNDN 17% trong thời gian 10 năm

2. QUY ĐỊNH VỀ ƯU ĐÃI THUẾ SUẤT THUẾ TNDN 2024 ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Để được hưởng các ưu đãi thuế suất thuế TNDN như đã nêu, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế và thuộc các đối tượng được hưởng ưu đãi thuế như sau:

2.1. ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần cần đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế và thuộc các đối tượng được hưởng ưu đãi thuế để được hưởng các ưu đãi thuế suất thuế TNDN 2024.

XEM CHI TIẾT

2.2. ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty TNHH một thành viên cần đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế và thuộc các đối tượng được hưởng ưu đãi thuế để được hưởng các ưu đãi thuế suất thuế TNDN 2024.

XEM CHI TIẾT

2.3. ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty TNHH hai thành viên trở lên cần đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế và thuộc các đối tượng được hưởng ưu đãi thuế để được hưởng các ưu đãi thuế suất thuế TNDN 2024.

XEM CHI TIẾT

2.4. ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

Công ty hợp danh cần đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế và thuộc các đối tượng được hưởng ưu đãi thuế để được hưởng các ưu đãi thuế suất thuế TNDN 2024.

XEM CHI TIẾT

2.5. ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Doanh nghiệp Tư nhân cần đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế và thuộc các đối tượng được hưởng ưu đãi thuế để được hưởng các ưu đãi thuế suất thuế TNDN 2024.

XEM CHI TIẾT

3. Lưu ý về thời gian áp dụng và kéo dài thời gian áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TNDN

3.1. Đối với việc kéo dài thời gian áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TNDN

Việc kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được quy định như sau:

 • Đối với dự án cần đặc biệt thu hút đầu tư có quy mô lớn và công nghệ cao, thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài thêm nhưng không quá mười lăm năm.
 • Đối với dự án quy định tại Mục 2.1 (v) như đã nêu trên, nếu dự án đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
  • Sản xuất sản phẩm hàng hóa có khả năng cạnh tranh toàn cầu, doanh thu đạt trên hai mươi nghìn tỷ đồng/năm chậm nhất sau năm năm kể từ khi có doanh thu từ dự án đầu tư.
  • Sử dụng thường xuyên trên sáu nghìn lao động.
  • Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hạ tầng kinh tế kỹ thuật, bao gồm: đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước, cầu, đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, sân bay, nhà ga, năng lượng mới, năng lượng sạch, công nghiệp tiết kiệm năng lượng, dự án lọc hóa dầu.

*** Thủ tướng Chính phủ có quyền quyết định kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi, nhưng thời gian kéo dài thêm không vượt quá mười lăm năm.

3.2. Đối với thời gian áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TNDN

Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính từ năm đầu tiên dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có doanh thu; đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thời gian tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, thời gian tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao.

Lưu ý về thời gian áp dụng và kéo dài thời gian áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TNDN
Lưu ý về thời gian áp dụng và kéo dài thời gian áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TNDN

Bài viết trên, BẢO TÍN đã hướng dẫn chi tiết cho bạn về Quy định trong ưu đãi thuế suất thuế TNDN 2024 . Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn cập nhật thêm những thông tin hữu ích. Nếu bạn đang gặp phải những vướng mắc khác, bạn có thể liên hệ với BẢO TÍN để được giải đáp.

NGUỒN: THƯ VIỆN PHÁP LUẬT – Pháp luật Doanh nghiệp 
Rate this post