Tại Việt Nam, chính sách miễn giảm thuế TNDN đã được thực hiện nhằm thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Cùng Bảo Tín điểm qua những thông tin nổi bật về Quy định trong ưu đãi về thời gian miễn thuế và giảm thuế TNDN 2024 ngay trong bài viết sau!

1. Ưu đãi về thời gian miễn thuế và giảm thuế TNDN 2024

Các chế độ ưu đãi về thời gian miễn thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi và bổ sung bởi Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC và Điều 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC) bao gồm ba chế độ sau:

 1. Miễn thuế trong vòng 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
 2. Miễn thuế trong vòng 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo.
 3. Miễn thuế trong vòng 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
QUY ĐỊNH TRONG ƯU ĐÃI VỀ THỜI GIAN MIỄN THUẾ VÀ GIẢM THUẾ TNDN 2024
Quy định trong ưu đãi về thời gian miễn thuế và giảm thuế TNDN 2024

Để được hưởng các ưu đãi về thời gian miễn thuế và giảm thuế TNDN như đã nêu, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế và thuộc các đối tượng được hưởng ưu đãi thuế như sau:

ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần cần đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế và thuộc các đối tượng được hưởng ưu đãi thuế để được hưởng các ưu đãi về thời gian miễn thuế và giảm thuế TNDN 2024.

XEM CHI TIẾT

ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty TNHH một thành viên cần đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế và thuộc các đối tượng được hưởng ưu đãi thuế để được hưởng các ưu đãi về thời gian miễn thuế và giảm thuế TNDN 2024.

XEM CHI TIẾT

ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty TNHH hai thành viên trở lên cần đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế và thuộc các đối tượng được hưởng ưu đãi thuế để được hưởng các ưu đãi về thời gian miễn thuế và giảm thuế TNDN 2024.

XEM CHI TIẾT

ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

Công ty hợp danh cần đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế và thuộc các đối tượng được hưởng ưu đãi thuế để được hưởng các ưu đãi về thời gian miễn thuế và giảm thuế TNDN 2024.

XEM CHI TIẾT

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Doanh nghiệp Tư nhân cần đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế và thuộc các đối tượng được hưởng ưu đãi thuế để được hưởng các ưu đãi về thời gian miễn thuế và giảm thuế TNDN 2024.

XEM CHI TIẾT

2. Thủ tục thực hiện ưu đãi về thời gian miễn thuế và giảm thuế TNDN

Theo quy định tại Điều 22 Thông tư 78/2014/TT-BTC, việc thực hiện ưu đãi thuế TNDN theo thời gian miễn thuế và giảm thuế được thực hiện theo các bước sau:

 • Doanh nghiệp có trách nhiệm xác định các điều kiện ưu đãi thuế, thời gian miễn thuế và giảm thuế TNDN, và tự tiến hành khai báo và thanh toán thuế với cơ quan thuế.
 • Cơ quan thuế, trong quá trình kiểm tra và thanh tra doanh nghiệp, sẽ xác minh việc tuân thủ các điều kiện để hưởng ưu đãi thuế, bao gồm việc miễn thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng các điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đã đáp ứng.
  • Trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện để áp dụng thời gian miễn thuế và giảm thuế, cơ quan thuế sẽ tiến hành thu thuế truy thu và áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.
Thủ tục thực hiện ưu đãi về thời gian miễn thuế và giảm thuế TNDN
Thủ tục thực hiện ưu đãi về thời gian miễn thuế và giảm thuế TNDN

3. Đồng tiền khai và nộp thuế TNDN

Theo Điều 7 của Luật Quản lý thuế 2019 (được hướng dẫn bởi Điều 4 Thông tư 80/2021/TT-BTC), việc khai và nộp thuế TNDN được quy định như sau:

 1. Đồng tiền được sử dụng để khai và nộp thuế TNDN là Đồng Việt Nam, trừ khi được phép khai và nộp bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.
 2. Người nộp thuế có kế toán hạch toán bằng ngoại tệ theo quy định của Luật Kế toán phải chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm giao dịch xảy ra.
 3. Đối với hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu, đồng tiền khai và nộp thuế là Đồng Việt Nam, trừ khi được phép khai và nộp bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Tỷ giá chuyển đổi thuế được áp dụng theo quy định của pháp luật về hải quan.
Đồng tiền khai và nộp thuế TNDN
Đồng tiền khai và nộp thuế TNDN

Các trường hợp khai thuế và nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi bao gồm:

 1. Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (trừ trường hợp dầu thô, condensate, khí thiên nhiên bán tại thị trường Việt Nam hoặc Chính phủ có quy định khác). Các khoản thuế và phụ phí liên quan đến hoạt động này bao gồm thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, phụ thu đối với phần dầu lãi được chia khi giá dầu thô biến động tăng, tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia, tiền hoa hồng chữ ký, tiền hoa hồng phát hiện thương mại dầu, khí, tiền hoa hồng sản xuất, tiền đọc và sử dụng tài liệu dầu, khí, tiền đền bù không thực hiện các cam kết tối thiểu, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí, thuế đặc biệt, khoản phụ thu và thuế thu nhập doanh nghiệp từ kết dư phần dầu để lại của hoạt động dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1. Các khoản thuế này phải được khai và nộp vào ngân sách nhà nước bằng loại ngoại tệ tự do chuyển đổi sử dụng trong giao dịch thanh toán.
 2. Phí, lệ phí và các khoản thu khác do các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu. Các khoản thu này phải được khai và nộp vào ngân sách nhà nước bằng loại ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định về mức thu phí, lệ phí và các khoản thu khác.
 3. Phí, lệ phí do các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam được phép thu phí, lệ phí bằng ngoại tệ. Các khoản thu này phải được khai và nộp vào ngân sách nhà nước bằng loại ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định về mức thu phí, lệ phí.
 4. Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Các khoản thuế và phí liên quan đến hoạt động này phải được khai và nộp vào ngân sách nhà nước bằng loại ngoại tệ tự do chuyển đổi.

*** Tỷ giá giao dịch thực tế sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật về kế toán.

 

Bài viết trên, BẢO TÍN đã hướng dẫn chi tiết cho bạn về Quy định trong ưu đãi về thời gian miễn thuế và giảm thuế TNDN 2024 . Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn cập nhật thêm những thông tin hữu ích. Nếu bạn đang gặp phải những vướng mắc khác, bạn có thể liên hệ với BẢO TÍN để được giải đáp.

NGUỒN: THƯ VIỆN PHÁP LUẬT – Pháp luật Doanh nghiệp 
Rate this post