Tải phần mềm HTKK 4.5.6 mới nhất 02/04/2021

Phần mềm HTKK mới nhất của Tổng Cục Thuế, Tải phần mềm HTKK 4.5.6 mới nhất 02/04/2021.

Tải về HTKK 4.5.6

Tai phan mem HTKK 4.5.6 moi nhat 02 04 2021

NỘI DUNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK 4.5.6

  1. Cập nhật chức năng lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (01/ĐNHT)
  • Đối với Giấy đề nghị hoàn đến kỳ từ tháng 01/2021, quý 1/2021:
  • Khi lập giấy đề nghị hoàn trả đối với loại hoàn thuế là Hoàn dự án đầu tư thì bắt buộc nhập thông tin dự án đầu tư
  • Mỗi dự án đầu tư được phép lập 01 giấy đề nghị hoàn trả trong 1 kỳ tính thuế
  1. Cập nhật yêu cầu phát sinh trên tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN)
  • Đối với tờ khai có kỳ tính thuế năm 2019: Cho phép kê khai phụ lục GDLK theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP hoặc Nghị định số 132/2017/NĐ-CP đính kèm tờ khai 03/TNDN

Tải về HTKK 4.5.6

Rate this post