Cùng Bảo Tín điểm qua những thông tin nổi bật về Ưu đãi thuế Thu nhập Doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần trong thời gian miễn thuế, giảm thuế ngay trong bài viết sau!

ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN VỀ THỜI GIAN MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ

Ưu đãi về thời gian miễn thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần bao gồm ba chế độ như sau:

1.1. Miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo áp dụng cho:

  • Công ty cổ phần có thu nhập từ việc thực hiện dự án đầu tư với thuế suất ưu đãi là 10% trong 15 năm – xem chi tiết tại công việc “Ưu đãi về thuế suất”.
  • Công ty cổ phần có thu nhập từ việc thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

* Theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP).

Miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo
Miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

1.2. Miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo áp dụng cho:

Công ty cổ phần có thu nhập từ việc thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn 

* Theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP).

Miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo
Miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo

1.3. Miễn thuế trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo áp dụng cho:

  • Công ty cổ phần có thu nhập từ việc thực hiện dự án đầu tư mới được áp dụng thuế suất ưu đãi là 17% trong 10 năm – xem chi tiết tại công việc “Ưu đãi về thuế suất”.
  • Công ty cổ phần có thu nhập từ việc thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội thuận lợi).
Miễn thuế trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo
Miễn thuế trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo

* Lưu ý: Để được hưởng các ưu đãi về thời gian miễn thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mục 1, công ty cổ phần cần đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế.

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH THỜI GIAN MIỄN THUẾ VÀ GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN

Thời gian miễn thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mục 1 được tính liên tục từ năm đầu tiên công ty cổ phần có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế.

  • Trong trường hợp công ty cổ phần không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm liên tiếp kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới, thì quyền miễn thuế và giảm thuế thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mục 1 bị gián đoạn và hưởng ưu đãi thuế từ đầu khi có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế.

Ví dụ: Trường hợp công ty cổ phần có thuế suất ưu đãi tại Mục 1.3 nhưng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm thực hiện dự án đầu tư mới là 17%, sau đó quy định thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giảm xuống dưới 17% thì thời gian miễn thuế và giảm thuế thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mục 1.3 vẫn được tính từ thời điểm công ty cổ phần có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới chịu thuế suất ưu đãi.

  • Ví dụ: Năm 2020, công ty cổ phần A có dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm, nếu năm 2020 công ty cổ phần A đã có thu nhập chịu thuế từ dự án sản xuất sản phẩm phần mềm thì thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục kể từ năm 2020. Trường hợp dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm của công ty cổ phần A phát sinh doanh thu từ năm 2020, đến năm 2022 dự án đầu tư mới của công ty cổ phần A vẫn chưa có thu nhập chịu thuế thì thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục kể từ năm 2023 (năm thứ tư tính từ năm dự án mới phát sinh doanh thu).

Đối với công ty cổ phần có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mục 1.1: thời gian miễn thuế và giảm thuế thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mục 1.1 được tính từ thời điểm công ty cổ phần có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới chịu thuế suất ưu đãi.

Bài viết trên, BẢO TÍN đã hướng dẫn chi tiết cho bạn về Ưu đãi thuế Thu nhập Doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần trong thời gian miễn thuế, giảm thuế n được quy định như thế nào. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn cập nhật thêm những thông tin hữu ích. Nếu bạn đang gặp phải những vướng mắc khác, bạn có thể liên hệ với BẢO TÍN để được giải đáp.

Rate this post