Cùng Bảo Tín điểm qua những thông tin nổi bật về Ưu đãi thuế Thu nhập Doanh nghiệp đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên trong thời gian miễn thuế, giảm thuế ngay trong bài viết sau!

ƯU ĐÃI VỀ THỜI GIAN MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Ưu đãi về thời gian miễn thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm ba chế độ như sau:

1.1. Miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo áp dụng cho:

  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư được áp dụng ưu đãi thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm.
  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

* Theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP).

Miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo
Miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

1.2. Miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo áp dụng cho:

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

* Theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP).

Miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo
Miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

1.3. Miễn thuế trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo áp dụng cho:

  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới được áp dụng thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm.
  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).

Các địa bàn thuận lợi về điều kiện kinh tế xã hội được chỉ định bao gồm các quận nội thành của đô thị đặc biệt, đô thị loại I thuộc trung ương và đô thị loại I thuộc tỉnh. Tuy nhiên, không bao gồm các quận của đô thị đặc biệt, đô thị loại I thuộc trung ương và các đô thị loại I thuộc tỉnh được thành lập sau ngày 01/01/2009 từ huyện. Đối với khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và không thuận lợi, việc xác định ưu đãi thuế dựa trên vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa.

Quy định về đô thị đặc biệt, đô thị loại I được thực hiện theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, cùng với các văn bản sửa đổi của Nghị quyết này (nếu có).

Miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo
Miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

* Lưu ý: Để được hưởng các ưu đãi về thời gian miễn thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mục 1, công ty TNHH hai thành viên trở lên cần đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế.

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH THỜI GIAN MIỄN THUẾ VÀ GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN

Thời gian miễn và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mục 1 được tính liên tục từ năm đầu tiên mà công ty TNHH hai thành viên trở lên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới và được hưởng ưu đãi thuế.

  • Trường hợp công ty TNHH hai thành viên trở lên không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu tiên sau khi có doanh thu từ dự án đầu tư mới, thì thời gian miễn và giảm thuế được tính từ năm thứ tư kể từ khi dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

Ví dụ: Năm 2020, công ty TNHH hai thành viên MB có dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm. Nếu công ty MB đã có thu nhập chịu thuế từ dự án sản xuất sản phẩm phần mềm trong năm 2020, thì thời gian miễn và giảm thuế sẽ được tính liên tục từ năm 2020. Trường hợp dự án đầu tư mới của công ty MB trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm đã phát sinh doanh thu từ năm 2020, nhưng đến năm 2022 dự án đầu tư mới vẫn chưa có thu nhập chịu thuế, thì thời gian miễn và giảm thuế sẽ được tính liên tục từ năm 2023 (tức là từ năm thứ tư tính từ năm dự án mới phát sinh doanh thu).

Đối với các công ty TNHH hai thành viên trở lên trong lĩnh vực doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thời gian miễn và giảm thuế được tính từ năm công ty nhận được Giấy chứng nhận công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao hoặc doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 

Bài viết trên, BẢO TÍN đã hướng dẫn chi tiết cho bạn về Ưu đãi thuế Thu nhập Doanh nghiệp đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên trong thời gian miễn thuế, giảm thuế được quy định như thế nào. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn cập nhật thêm những thông tin hữu ích. Nếu bạn đang gặp phải những vướng mắc khác, bạn có thể liên hệ với BẢO TÍN để được giải đáp.

Rate this post