Dịch vụ giải thể doanh nghiệp phải nhanh chóng, đúng luật. Khi hoạt động kinh doanh không mang lại hiệu quả như mong muốn, bạn muốn giải thể doanh nghiệp cũng phải làm đúng trình tự và thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Block "so-dien-thoai" not found

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

1. Quy định về pháp lý để giải thể doanh nghiệp 

Trước khi đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, , địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện

2. Các bước cần phải  tiến hành khi giải thể doanh nghiệp 

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp 

Trước khi giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Việc giải thể phải được thông qua bởi chủ sở hữu với các công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên.

Quyết định giải thể phải có các nội dung như sau:

 • Tên, địa chỉ, trụ sở chính 
 • Lý do giải thể 
 • Các thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ khác của doanh nghiệp.
 • Họ & tên chữ ký người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Công khai thông báo quyết định giải thể của doanh nghiệp 

Sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp được thông qua, doanh nghiệp phải thông báo cho những người có lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể của doanh nghiệp.

Bước 3: Thanh lý tài sản và các khoản nợ của công ty 

Các khoản nợ mà doanh nghiệp cần thanh toán khi giải thể gồm các khoản sau:

 • Nợ thuế
 • Các khoản lương cần phải trả cho nhân viên, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội.
 • Các khoản nợ khác 

Bước 4: Các hồ sơ cần được chuẩn bị để giải thể doanh nghiệp 

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản họp và quyết định của cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp 
 • Danh sách số nợ đã thanh toán 
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi đã được giải quyết 
 • Xác nhận của ngân hàng nơi mà doanh nghiệp mở tài khoản về việc tất toán tài khoản.
 • Giấy tờ minh chứng đã đăng thông báo giải thể doanh nghiệp
 • Thông báo của cơ quan thuế về đóng mã số thuế 
 • Văn bản chứng nhận của cơ quan về hủy con dấu 
 • Bản gốc giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN 
 • Báo cáo về thực hiện thủ tục giải thể

3. Chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp

 • Biên bản quyết toán thuế với cơ quan thuế hoặc Thông báo đóng mã số thuế do giải thể
 • Giấy biên nhận về việc công bố quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Xác nhận đã hoàn tất thủ tục hải quan;
 • Xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng
 • Đăng ký kinh doanh bản gốc;
 • Đăng ký mẫu dấu bản gốc;
 • Con dấu pháp nhân;
 • Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm;
 • Hồ sơ giải thể nộp tại phòng đăng ký kinh doanh (Sẽ được hướng dẫn dưới đây)

4. Các công việc khai giải thể doanh nghiệp Bảo Tín sẽ thay bạn thực hiện:

Khi sử dụng dịch vụ giải thể của công ty TNHH dịch vụ doanh nghiệp Bảo Tín, chúng tôi là thay bạn thực hiện trọn gói các vấn đề như sau:

 • Tư vấn giải thể công ty , chấm dứt HĐ
 • Trả giấy phép kinh doanh của công ty
 • Trả con dấu tròn
 • Xin xác nhận chưa khắc con dấu (đối với chi nhánh công ty, VPĐD không sử dụng con dấu tròn)
 • Nhận kết quả hoàn tất giải thể công ty

Thay vì giải thể công ty, bạn có thể sang nhượng lại công ty cho chúng tôi. Chúng tôi định giá các công ty có thâm niên và có doanh thu cao mức giá rất tốt. Xem chi tiết tại: Sang nhượng công ty

Liên hệ tư vấn chi tiết:

Block "so-dien-thoai" not found

Rate this post