Thành lập chi nhánh công ty là thủ tục đăng ký hoạt động của các chủ thể có liên quan nhằm phát triển toàn bộ hoặc một phần chức năng kinh doanh của công ty, kể cả chức năng của công ty đại diện theo ủy quyền. Chi nhánh của công ty ngoại tỉnh được đăng ký trong sổ đăng ký thương mại nơi đặt trụ sở chính của chi nhánh.

1. Chi nhánh công ty là gì?

Chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của công ty chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty, bao gồm cả chức năng đại diện cho công ty, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Hoạt động kinh doanh chỉ là một chủ thể trực thuộc doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân riêng biệt.

Chi nhánh có con dấu và tài khoản riêng. Chi nhánh là một loại hình đơn vị phụ thuộc. Chỉ có công ty mới được xuất hóa đơn đỏ (hóa đơn GTGT) và phải kê khai thuế GTGT giống như công ty (kể cả khi doanh nghiệp không phát sinh thu nhập).

2. Điều kiện thành lập chi nhánh công ty

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

Điều kiện về tư cách hoạt động của chi nhánh

Để thành lập văn phòng chi nhánh, trước hết công ty phải được thành lập, chỉ sau khi công ty có trích lục đăng ký kinh doanh mới được tiến hành thủ tục thành lập chi nhánh. Do đó, không thể thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh cùng với thủ tục thành lập công ty.

Điều kiện về tên chi nhánh

 • Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái F, J, Z, W trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ số và ký hiệu. Tên chi nhánh phải bao gồm tên công ty được nối vào cụm từ “chi nhánh”
 • Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh công ty có tên đăng ký bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt 

Điều kiện trụ sở chính chi nhánh 

 • Trụ sở chính của văn phòng chi nhánh là đầu mối liên hệ của công ty trên lãnh thổ Việt Nam, địa chỉ của công ty; Số điện thoại, số fax và email (nếu có). 
 • Doanh nghiệp có quyền đặt văn phòng chi nhánh trong và ngoài nước. Các công ty có thể thành lập một hoặc nhiều chi nhánh tại một nơi theo địa giới hành chính. 

Điều kiện ngành, nghề chi nhánh

 • Lĩnh vực kinh doanh của chi nhánh phải tương ứng với lĩnh vực kinh doanh của công ty. 
 • Do đó, chi nhánh của công ty chỉ được đăng ký những ngành nghề mà công ty đã đăng ký 

Điều kiện đối với chủ chi nhánh 

 • Chủ chi nhánh là thể nhân có năng lực pháp luật vô hạn; Đây có thể là một người khác hoặc một thành viên của công ty. 
 • Chủ chi nhánh không phải là người có mã số thuế bị lộ trong hệ thống đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế quốc gia

3. Hồ sơ cần thiết khi thành lập chi nhánh công ty

 • Thông báo thành lập văn phòng chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật ký). 
 • Văn bản quyết định thành lập chi nhánh: của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn do thành viên hội đồng quản trị của hai thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn trở lên của đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần quyết định của cổ đông công ty). 
 • Biên bản họp thành lập chi nhánh (công ty hợp danh, công ty tư nhân có trách nhiệm hữu hạn không yêu cầu biên bản như vậy). 
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh. 
 • Giấy tờ tùy thân có xác nhận của chủ chi nhánh: 
  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; 
  • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, giấy phép lao động và hộ chiếu; 
 • Giấy ủy quyền cho Công ty Bảo Tín Tax. 
 • Đối với một số ngành nghề theo luật định, người quản lý chi nhánh (hoặc người khác có liên quan đến chi nhánh) sẽ yêu cầu bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề.

4. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty chi tiết nhất

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tiên quyết để thành lập văn phòng chi nhánh (Công ty được hợp nhất) 

Theo đó, công ty chuẩn bị các điều kiện, hồ sơ thành lập văn phòng chi nhánh. 

Bước 2: Viết hồ sơ thành lập chi nhánh 

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty bao gồm: 

 • Thông báo về chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật ký). 
 • Nghị quyết bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh: Của chủ sở hữu công ty TNHH một người Đại hội đồng cổ đông công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Nghị quyết của các thành viên Công ty). 
 • Biên bản họp thành lập văn phòng chi nhánh (công ty hợp danh, công ty tư nhân có trách nhiệm hữu hạn không yêu cầu biên bản như vậy). 
 • Quyết định bổ nhiệm chủ sở hữu chi nhánh. 
 • Giấy tờ tùy thân có công chứng của chủ chi nhánh: 
 • Người có quốc tịch Việt Nam và sống trong nước: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 • Công dân nước ngoài: Giấy chứng nhận đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, giấy phép lao động và hộ chiếu; 
 • Giấy ủy quyền cho một công ty luật Việt Nam. 
 • Một số ngành nghề luật định yêu cầu bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của giám đốc chi nhánh (hoặc người khác có liên quan đến chi nhánh). 

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty và lệ phí công bố thông tin

Công ty tiến hành nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty và lệ phí công bố thông tin tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chi nhánh.

Bước 4: Cơ quan Đăng ký Công ty cấp Giấy chứng nhận và công bố 

 • Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký công ty sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh và công bố thông tin chi nhánh. 
 • Trong trường hợp bị từ chối, phải có quyết định bằng văn bản nêu rõ lý do. 

Bước 5: Khắc dấu chi nhánh 

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ chi nhánh, chi nhánh sẽ tiến hành khắc dấu chi nhánh. Khi khắc dấu chi nhánh nên bỏ dữ liệu địa chỉ quận, huyện, chỉ đăng ký dữ liệu địa chỉ nhà nước để khi chi nhánh thay đổi con dấu mới không phải khắc lại.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại TPHCM

Bước 6: Các thủ tục sau khi thành lập chi nhánh của công ty 

Nộp tờ khai thuế bản quyền và trả thuế bản quyền cho chi nhánh. 

 • Thuế môn bài của chi nhánh là 1.00,000 VND / năm. 
 • Nếu chi nhánh thành lập sau ngày 01 tháng 7 hàng năm thì nộp 1/2 số thuế môn bài của năm đầu thành lập: 500.000 đồng / năm. 
 • Chi nhánh kê khai và nộp thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh. 

 Lập và gắn biển công ty tại trụ sở chính 

Chi nhánh phải treo biển công ty tại chi nhánh với nội dung: tên cơ quan chủ quản (cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập) (tức là sở kế hoạch và đầu tư) , tên chi nhánh, địa chỉ Trụ sở chính, số điện thoại hoặc email (nếu có). 

Mua chữ ký số để thực hiện nộp thuế điện tử 

 • Chi nhánh cần mua chữ ký số để nộp thuế điện tử cho chi nhánh. 
 • Sau khi văn phòng chi nhánh được cấp giấy chứng nhận hoạt động, người lao động của công ty phải nộp thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh với cơ quan thuế và nộp bản gốc khai thuế nếu văn phòng chi nhánh ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.
 • Ngoài ra, chi nhánh còn phải kê khai thuế GTGT đối với thu nhập và chi phí của chi nhánh theo quý, người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận kể từ ngày thay đổi.

5. Chi phí và thời gian thành lập chi nhánh công ty

Chi phí thành lập chi nhánh công ty được tính như sau: 

Chi phí thành lập chi nhánh công ty được tính giá khuyến mãi là 4.000.000đ bao gồm:

 • Miễn phí thuế ban đầu
 • Tặng chữ ký số 3 năm sử dụng
 • Tặng con dấu tròn công ty
 • Tặng 300 số Hóa đơn điện tử
 • Hoàn tất hồ sơ GPKD theo yêu cầu
 • Hỗ trợ doanh nghiệp 24/7
 • Công bố thông tin thành lập doanh nghiệp

Bảo Tín luôn có bảng giá thành khi trao đổi với quý khách hàng, mang đến những ưu điểm có lợi và nổi bật, bổ sung những văn bản cần thiết.

Thời gian thành lập chi nhánh công ty được tính như sau: 

 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ kể từ ngày khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin: 1 ngày làm việc; 
 • Thời gian nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận khi nhận đăng ký kinh doanh đối với khu vực Hồ Chí Minh 3 – 5 ngày làm việc; 
 • Thời gian nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận khi nhận đăng ký kinh doanh đối với khu vực ngoại thành 7 – 10 ngày làm việc; 
 • Thời gian khắc dấu pháp nhân (dấu tròn) và dấu chức danh (dấu tên) là 1 ngày làm việc; 
 • Thời gian mua chữ ký số để khai thuế là 1 đến 2 ngày việc làm; 
 • Thời gian mua hóa đơn và gửi hóa đơn từ 1 đến 2 ngày làm việc, do đó tổng thời gian để thành lập chi nhánh công ty và công ty có thể chính thức hoạt động là khoảng 15 đến 20 ngày làm việc theo quy định tuyến đường trước đó.

6. Các loại thuế chi nhánh công ty cần nộp

Thuế môn bài

 • Chi nhánh hạch toán độc lập về thuế tài nguyên: Kê khai và nộp thuế tài nguyên cho cơ quan quản lý của chi nhánh. 
 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: 
  • Nếu chi nhánh cùng tỉnh với công ty mẹ thì phải khai thuế. 
  • Nếu chi nhánh ở tỉnh khác với trụ sở chính thì nộp tờ khai và thuế môn bài tại chi nhánh. 

Thông báo: 

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 22/2020 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016 / NĐ-CP khi thành lập chi nhánh công ty vào cùng năm kể từ công ty được thành lập vào năm 2022, văn phòng chi nhánh cũng sẽ được miễn thuế môn bài vào năm 2022. 

Thuế GTGT 

Kê khai và nộp thuế GTGT tại chi nhánh nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

 • Chi nhánh hạch toán độc lập
 • Chi nhánh ở địa phương khác với công ty mẹ

Báo cáo và nộp thuế GTGT cho công ty mẹ nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc 
 • Không có thu nhập
 • Cùng tỉnh với trụ sở chính của công ty mẹ

Nếu chi nhánh có con dấu, có tài khoản tiền gửi ngân hàng, bán hàng hóa, dịch vụ trực tiếp, kê khai đầy đủ thuế đầu vào, đầu ra và có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng thì đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng riêng hóa đơn lẻ 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Chi nhánh hạch toán độc lập thì chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp chi nhánh.
 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế doanh nghiệp, công ty mẹ phải nộp hồ sơ khai thuế bao gồm cả thu nhập của chi nhánh.

7. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Bảo Tín chất lượng

 • Với sự hỗ trợ của các luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp bao gồm: thành lập công ty; thay đổi đăng ký kinh doanh; Mua lại, bán, thẩm định và sáp nhập công ty; Giải thể công ty…
 • Tư vấn chi tiết cho khách hàng về hình thức công ty, ưu nhược điểm của từng loại hình 
 • Trên cơ sở giấy ủy quyền của khách hàng, Bảo Tín tiến hành mọi thủ tục thành lập chi nhánh công ty.
 • Đối với khách hàng tại Hồ Chí Minh, chúng tôi luôn đến tận nơi của khách hàng trong quá trình tư vấn và thực hiện 
 • Nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trọng tài của Công ty Bảo Tín mà có tranh chấp, chúng tôi sẽ giúp họ giải quyết hoàn toàn miễn phí.
 • Bảo Tín có nhiều ưu đãi cực kỳ hấp dẫn khi khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói.

8. Câu hỏi thường gặp

Chi nhánh là gì? 

Trả lời: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty, kể cả chức năng đại lý cho công ty, trong đó có chức năng đại diện cho công ty ủy quyền: Văn phòng chi nhánh có thể tham gia vào các hoạt động thương mại, nhưng nó chỉ là một đơn vị của công ty, nó không có tư cách pháp nhân riêng.

Lệ phí nhà nước khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh như thế nào?

Trả lời: Lệ phí nhà nước khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh được quy định tại Thông tư số 47/2019 / TT-BTC. 

 • 100.000 VNĐ đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (nộp tại thời điểm nộp hồ sơ). 
 • Miễn phí cho các tài liệu đăng ký trực tuyến. Phí công bố thông tin là: 100.000 đồng. 

Sự khác biệt giữa chi nhánh ở cùng tỉnh / thành phố với công ty và chi nhánh ở tỉnh / thành phố khác với công ty đã trở thành? 

Trả lời:  Chi nhánh cùng tỉnh / Tại thành phố nơi đặt trụ sở của công ty thì cơ quan quản lý thuế là cơ quan quản lý thuế của công ty. Nếu chi nhánh được thành lập ở một tiểu bang / thành phố khác với công ty, thì cơ quan thuế nơi đặt chi nhánh.

Công ty Bảo Tín luôn soạn thảo những gì liên quan công việc phải biết để khách hàng nắm được phải làm gì, cùng tất cả những mẫu văn bản mới nhất cần áp dụng.

Nhờ quy trình làm việc theo trình tự và tạo kết quả giá trị, nên Bảo Tín luôn giữ một vai trò uy tín trong sự lựa chọn của khách hàng. Hy vọng bài viết trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có nhũng câu trả lời nhanh nhất.

5/5 - (5 bình chọn)