Kinh doanh xăng, dầu là một trong những ngành nghề đặc thù, thuộc nhóm doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng có điều kiện và được hoạt động dưới sự cho phép cũng như quản lý gắt gao của nhà nước. Vậy điều kiện kinh doanh xăng dầu là như thế nào? Là một ngành kinh doanh đem lại lợi nhuận cao, vậy doanh nghiệp muốn đăng ký kinh doanh xăng dầu cần chú ý những điều kiện gì, hồ sơ và thủ tục ra sao?

Hồ sơ và điều kiện kinh doanh xăng dầu theo nghị định mới nhất

1. Điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định của Pháp Luật

Hàng loạt các quyết định về việc đổi mới, thay đổi điều kiện kinh doanh của các ngành hàng đặc thù đã được đề ra. Để có thể mở cơ sở kinh doanh xăng dầu tư nhân, doanh nghiệp cần chú ý đảm bảo đáp ứng các điều kiện đặc thù với từng loại hình kinh doanh xăng dầu riêng.

1.1. Kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo loại hình xuất khẩu, nhập khẩu cần đáp ứng một số điều kiện pháp luật đề ra như sau:

 • Trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ghi nhận đăng ký ngành nghề kinh doanh xăng dầu.
 • Đảm bảo trang bị cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu.
 • Trang bị đầy đủ phương tiện vận tải xăng dầu nội địa.
 • Có hệ thống phân phối xăng dầu phù hợp với quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định của pháp luật.

1.2. Thương nhân phân phối xăng dầu

Điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với thương nhân phân phối xăng dầu được pháp luật đề ra bao gồm các khoản sau:

 • Doanh nghiệp được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện trở thành thương nhân phân phối xăng dầu.
 • Trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ghi nhận đăng ký ngành nghề kinh doanh xăng dầu.
 • Trang bị kho chứa và bể dung tích đủ lớn.
 • Đảm bảo phương tiện vận tải xăng dầu.
 • Có bố trí khu vực phòng thử nghiệm.
 • Hệ thống phân phối xăng dầu đáp ứng quy định của pháp luật.
 • Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh cần đáp ứng điều kiện luật định

Xem thêm: Hồ sơ và điều kiện mở phòng khám da liễu

1.3. Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thuộc loại hình tổng đại lý, Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu sẽ được xét duyệt cấp cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp đủ các điều kiện sau:

 • Trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ghi nhận đăng ký ngành nghề kinh doanh xăng dầu.
 • Trang bị kho chứa và bể dung tích đủ lớn.
 • Đảm bảo phương tiện vận tải xăng dầu trong quá trình hoạt động kinh doanh.
 • Các cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh đều phải trải qua đào tạo bài bản và được cấp chứng chỉ theo quy định.

1.4. Đại lý bán lẻ xăng dầu

Xét theo Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, Giấy xác nhận đủ điều kiện trở thành đại lý bán lẻ xăng dầu do Sở Công Thương nắm quyền thẩm định và cấp duyệt cho thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây:

 • Đại lý bán lẻ là doanh nghiệp đã được thành lập theo đúng quy định của pháp luật
 • Nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ghi nhận đăng ký kinh doanh ngành hàng xăng dầu
 • Sở hữu hoặc đồng sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã được xét duyệt cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
 • Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh tối thiểu phải được trải qua huấn luyện, đào tạo bài bản
 • Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được cấp chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Xem thêm: Hồ sơ và điều kiện kinh doanh massage

1.5. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Xét theo Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu sẽ được cấp cho những cửa hàng bán lẻ xăng dầu nếu:

Địa điểm của cửa hàng phù hợp với quy hoạch

Là cơ sở thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của:

 • Đại lý 
 • Tổng đại lý 
 • Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu 
 • Thương nhân phân phối xăng dầu 
 • Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu 
 • Thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối;

Đáp ứng đầy đủ các điều kiện về:

 • Thiết kế và xây dựng
 • Trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh 
 • Yêu cầu về chất lượng cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh.

2. Hồ sơ đăng ký kinh doanh xăng dầu

Hồ sơ đăng ký kinh doanh xăng dầu

Trước khi tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh xăng dầu, người làm thủ tục phải trải qua khâu chuẩn bị bộ hồ sơ với đầy đủ giấy tờ hợp lệ đúng theo quy định của pháp luật tại điểm a khoản 4 Điều 20 Nghị định 83/2014. Hồ sơ cần bao gồm những tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu số 9);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể hiện rõ ngành nghề đăng ký kinh doanh là xăng dầu (bản sao).
 • Giấy tờ chứng minh đã trải qua đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh (bản sao)
 • Bản kê khai danh mục các cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu (kèm theo các tài liệu chứng minh)
 • Văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý:
  • Bản gốc
  • Có thời hạn tối thiểu một năm
  • Nội dung thể hiện trong văn bản ghi rõ chủng loại xăng dầu.

3. Thủ tục và quy trình xin giấy phép kinh doanh xăng dầu

Thủ tục và quy trình xin giấy phép kinh doanh xăng dầu

Thủ tục đăng ký kinh doanh xăng dầu được tiến hành theo quy trình các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Cơ quan có nhu cầu xin giấy phép đăng ký kinh doanh xăng dầu cần chuẩn bị bộ hồ sơ với đầy đủ các loại giấy tờ được yêu cầu theo hướng dẫn trên và phải đảm bảo tính hợp lệ của các loại giấy tờ.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người làm thủ tục xin đăng ký kinh doanh xăng dầu tiến hành liên hệ nộp bộ hồ sơ đã được chuẩn bị đủ và đúng theo quy định trực tiếp tại địa chỉ cơ quan của Sở Công Thương.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ đã đầy đủ các danh mục giấy tờ được yêu cầu, cán bộ phát giấy hẹn trả kết quả cho người làm thủ tục. Hồ sơ sau khi được nộp tại Sở Công thương sẽ được cơ quan có thẩm quyền thẩm định xét duyệt.
 • Nếu hồ sơ còn thiếu sót hoặc chưa hợp lệ, trong tối đa 20 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Sở Công thương sẽ gửi văn bản yêu cầu và hướng dẫn người làm thủ tục bổ sung, sửa đổi hồ sơ hoàn chỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Nhận kết quả

Đến ngày hẹn trả kết quả xét duyệt hồ sơ xin đăng ký kinh doanh xăng dầu, người làm thủ tục quay lại cơ quan nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả xét duyệt:

 • Nếu hồ sơ đạt đủ điều kiện và được chấp thuận xét duyệt, Giám đốc/ thủ trưởng Sở Công Thương tiến hành cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở kinh doanh xăng dầu.
 • Nếu hồ sơ không đủ điều kiện và bị từ chối xét duyệt cấp giấy phép, Sở Công thương sẽ gửi trả người làm hồ sơ văn bản từ chối cấp phép kinh doanh xăng dầu và đính kèm văn bản giải thích rõ lý do hồ sơ không được duyệt.

4. Chi phí đăng ký giấy phép kinh doanh xăng dầu trọn gói

Chi phí đăng ký giấy phép kinh doanh xăng dầu trọn gói

Người làm thủ tục đăng ký xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu sẽ phải thanh toán các khoản phí bao gồm lệ phí thẩm định hồ sơ và phí cấp giấy chứng nhận đu điều kiện kinh doanh xăng dầu. Trong đó, mức lệ phí thu sẽ khác nhau tuỳ theo khu vực, tham khảo cụ thể mức giá bên dưới:

Tại thành phố và thị xã:

Phí thẩm định hồ sơ:

 • Đối với Doanh nghiệp: 1.200.000VNĐ/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 
 • Đối với Hộ kinh doanh cá thể: 400.000 VNĐ/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh: 200.000VNĐ/1 Giấy. 

Tại các huyện: 

Phí thẩm định hồ sơ:

 • Đối với Doanh nghiệp: 600.000VNĐ/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
 • Đối với Hộ kinh doanh cá thể: 200.000VNĐ/điểm kinh doanh/lần thẩm định

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh: 100.000VNĐ/1 Giấy.

5. Dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh xăng dầu tại Bảo Tín

Việc thực hiện các thủ tục hành chính nói chung và đăng ký giấy phép kinh doanh xăng dầu nói riêng là nỗi ám ảnh của nhiều người mới quá trình chuẩn bị hồ sơ và tiến hành thủ tục phức tạp, mất nhiều thời gian.

Đặc biệt, đối với những người không thường xuyên thực hiện các nghiệp vụ hành chính, việc xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh xăng dầu tự túc là điều không thể tránh khỏi. Sai sót có thể khiến người làm thủ tục phải chuẩn bị lại hồ sơ nhiều lần, mất thêm nhiều thời gian chờ đợi và xét duyệt lại hồ sơ, hay thậm chí tệ hơn là bị từ chối cấp giấy phép.

Công ty TNHH dịch vụ doanh nghiệp Bảo Tín thấu hiểu những khó khăn của khách hàng trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính nên giờ đây, Bảo Tín đã cho ra đời dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh xăng dầu để hỗ trợ khách hàng.

Sử dụng dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh xăng dầu của Bảo Tín, bạn sẽ nhận được:

 • Trọn bộ điều kiện yêu cầu đối với cơ sở kinh doanh xăng dầu cập nhật theo quy định mới nhất của pháp luật.
 • Checklist bộ hồ sơ cần thiết để đăng ký kinh doanh xăng dầu đầy đủ nhất
 • Tư vấn soạn thảo và kiểm tra tính hợp lệ của bộ hồ sơ chu đáo
 • Hỗ trợ tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh xăng dầu diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ
 • Giao tận nơi, trao tận tay khách hàng Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã được đăng ký thành công
 • Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn các thủ tục cần làm sau khi đăng ký thành công giấy phép kinh doanh xăng dầu

Bảo Tín luôn tự hào là lựa chọn hoàn hảo nhất hỗ trợ khách hàng thực hiện các dịch vụ doanh nghiệp:

 • Thủ tục nhanh chóng, gọn gàng theo tiêu chí Đúng – Đủ.
 • Đội ngũ giàu kinh nghiệm thực chiến, chuyên môn cao.
 • Tư vẫn và hỗ trợ tận tâm với tiêu chí Khách hàng gọi tới – Bảo Tín đáp ngay.
 • Rút gọn thời gian tối đa, hạn chế trì hoãn, kéo dài.
 • Tối ưu chi phí và công sức mà khách hàng phải bỏ ra.
 • Cam kết tỷ lệ xin giấy phép thành công cao nhất lên tới 90%.

6. Câu hỏi thường gặp

Chi phí cần để xin giấy phép kinh doanh xăng dầu là bao nhiêu?

Tại thành phố và thị xã:

Phí thẩm định hồ sơ:

 • Đối với Doanh nghiệp: 1.200.000VNĐ/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 
 • Đối với Hộ kinh doanh cá thể: 400.000 VNĐ/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh: 200.000VNĐ/1 Giấy. 

Tại các huyện: 

Phí thẩm định hồ sơ:

 • Đối với Doanh nghiệp: 600.000VNĐ/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
 • Đối với Hộ kinh doanh cá thể: 200.000VNĐ/điểm kinh doanh/lần thẩm định

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh: 100.000VNĐ/1 Giấy.

Thời gian nhận giấy phép kinh doanh xăng dầu là bao lâu?

Thông thường, tính từ ngày cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Công thương tiếp nhận bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của đơn vị đăng ký kinh doanh xăng dầu, Sở Công thương sẽ kiểm tra và xét duyệt hồ sơ trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc.

Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh xăng dầu gồm những gì?

 Hồ sơ cần bao gồm những tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu số 9);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể hiện rõ ngành nghề đăng ký kinh doanh là xăng dầu (bản sao).
 • Giấy tờ chứng minh đã trải qua đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh (bản sao)
 • Bản kê khai danh mục các cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu (kèm theo các tài liệu chứng minh)
 • Văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý:
  • Bản gốc
  • Có thời hạn tối thiểu một năm
  • Nội dung thể hiện trong văn bản ghi rõ chủng loại xăng dầu.

 

Rate this post