Hàm ROUND trong Excel là một trong những hàm được xem là khá phổ biến được áp dụng để làm trong số khi bạn thực hiện việc tính toán các kết quả trung bình. Bài viết này kế toán Bảo Tín sẽ hướng dẫn cách dùng hàm ROUND trong Excel để thực hiện làm tròn số theo chỉ định.

Hướng dẫn dùng hàm ROUND trong Excel làm tròn số đơn giản nhất

1. Công thức hàm ROUND trong Excel

Hàm ROUND là một hàm để làm tròn số thập phân, số sau dấu chấm hoặc dấu phẩy (tùy thuộc vào cấu hình Excel bạn đang sử dụng). Nó được dùng để làm tròn kết quả tính trung bình.

Hàm ROUND sẽ có cấu trúc như sau:

=ROUND(Number, Num_digits)

Trong đó: 

 • Number: Số mà bạn muốn thực hiện làm tròn.
 • Num_digits: Số chữ số mà bạn cần thực hiện làm tròn.

Lưu ý: 

 • Nếu Num_digits dương, số sẽ được thực hiện làm tròn tới số vị trí thập phân đã được chỉ định.
 • Nếu Num_digits bằng 0, số sẽ được thực hiện làm tròn tới số nguyên gần nhất.
 • Nếu Num_digits âm, số sẽ được thực hiện làm tròn sang bên trái của dấu thập phân.

Xem thêm: Hướng dẫn tạo mẫu bảng tính lương theo thông tư 133 trên EXCEL

2. Ví dụ về hàm ROUND trong Excel

Trong trường hợp ta có một danh sách các nhu cầu cần thực hiện như sau:

 • Làm tròn số 8.15 tới một vị trí thập phân.
 • Làm tròn số 8.149 tới một vị trí thập phân.
 • Làm tròn số -9.475 tới hai vị trí thập phân.
 • Làm tròn số 51.256 đến một vị trí thập phân về bên trái của dấu thập phân.
 • Làm tròn số 500.5 về bội số gần nhất của 1000.
 • Làm tròn số -50.55 về bội số gần nhất của 100.
 • Làm tròn số 4.98 về bội số gần nhất của 10.

Để có thể thực hiện hàm tính toán được thuận tiện nhất, bạn cần đưa dữ liệu vào bảng tính Excel.

Ví dụ về hàm ROUND trong Excel

Xem thêm: Hướng dẫn dùng hàm LOWER trong Excel chi tiết và đơn giản nhất

Trong bảng chứa dữ liệu này cần thực hiện các thao tác sau:

 • Làm tròn 8.15 tới một vị trí thập phân: Bạn nhập =ROUND(8.15,1)
 • Làm tròn 8.149 tới một vị trí thập phân: Bạn thực hiện nhập =ROUND(8.149,1).
 • Làm tròn -9.475 tới hai vị trí thập phân: Bạn thực hiện nhập =ROUND(-9.475,2).
 • Làm tròn 51.256 đến một vị trí thập phân về bên trái của dấu thập phân: Bạn cần nhập =ROUND(51.256, -1)
 • Làm tròn 500.5 về bội số gần nhất của 1000: Bạn cần nhập =ROUND(500.5,-3)
 • Làm tròn -50.55 về bội số gần nhất của 100: Bạn cần nhập =ROUND(-50.55, -2)
 • Làm tròn 4.98 về bội số gần nhất của 10: Bạn cần nhập =ROUND(4.98,-1)

Kết quả hiện ra sẽ như sau:

Ví dụ về hàm ROUND trong Excel

Có thể thấy những số dưới 5 sẽ được làm tròn xuống, còn từ 5 trở lên sẽ được hiện làm tròn lên:

 • 8.15 được thực hiện làm tròn lên đến 1 vị trí thập phân là 8.2.
 • 8.149 được làm tròn đến 1 vị trí thập phân là 8.1.
 • -9.475 được thực hiện làm tròn đến 2 vị trí thập phân là -9.48.
 • 51.256 được thực hiện làm tròn đến một vị trí thập phân về bên trái của đấu thập phân là 50.
 • 500.5 được thực hiện làm tròn về bội số gần nhất của 1000 là 1000.
 • -50.55 được thực hiện làm tròn về bội số gần nhất của 100 là -100.
 • 4.98 được làm tròn về bội số gần nhất của 10 là 0.

3. Một số hàm liên quan đến hàm ROUND trong Excel

Cùng xem qua một số hàm liên quan đến hàm ROUND trong Excel dưới dây:

3.1. Hàm ROUNDUP

Hàm ROUNDUP là hàm dùng để thực hiện làm tròn một số lên, ra xa số 0..

Hàm ROUNDUP sẽ có cấu trúc như sau:

=ROUNDUP(Number, Num_digits)

Trong đó:

Number: Là số mà bạn muốn làm tròn lên.

Num_digits: Số chữ mà bạn muốn thực hiện làm tròn tới số đó..

Có thấy rằng tất cả những vị trí bạn muốn làm tròn đều sẽ được làm tròn lên.

 • 6.1 được làm tròn lên, đến 0 vị trí thập phân là 7 chứ không phải là 6.
 • 2.9 được làm tròn lên, đến 0 vị trí thập phân là 3.
 • 5.15159 được làm tròn lên đến 3 vị trí thập phân là 5.152.

3.2. Hàm ROUNDDOWN

Hàm ROUNDDOWN (Number_Digits)

Trong đó: 

 • Number: Là số mà bạn muốn thực hiện làm tròn xuống.
 • Num_digits: Là số chữ số mà bạn muốn làm tròn tới số đó.

Một số hàm liên quan đến hàm ROUND trong Excel

Có thể thấy rằng tất cả những vị trí mà bạn muốn làm tròn đều được làm tròn xuống:

 • 6.1 được làm tròn xuống, đến 0 vị trí thập phân là 6 chứ không phải là 7.
 • 2.9 được làm tròn xuống, đến 0 vị trí thập phân là 2 chứ không phải là 3.
 • 5.15159 được làm tròn xuống , đến 3 vị trí thập phân sẽ là 5.151.

3.3. Hàm MROUND

Hàm MROUND được dùng để thực hiện làm tròn đến bội số của số khác.

Hàm MROUND(Number, Multiple)

Trong đó:

 • Number: Số mà bạn muốn thực hiện làm tròn.
 • Multiple: Số mà bạn muốn thực hiện làm tròn số tới bội số của nó.

Một số hàm liên quan đến hàm ROUND trong Excel

Có thể thấy được rằng tất cả các số đều được làm tròn thành bội số so với số mà bạn mong muốn:

 • Làm trong 8 về bội số gần nhất của 3 là 9 (9 là bội số của 3)
 • Làm tròn -8 về bội số gần nhất của -3 sẽ là -9 (-9 là bội số của -3).
 • Làm tròn 3.7 về bội số gần nhất của 0.2 sẽ là 3.8.

Trên đây là những nội dung hướng dẫn dùng hàm ROUND trong Excel để làm tròn số được chỉ định một cách đơn giản và dễ hiểu trong Excel. Hy vọng với những nội dung Bảo Tín chia sẻ sẽ hữu ích đối với bạn.

4. Câu hỏi thường gặp

Hàm ROUND là một hàm để làm tròn số thập phân, số sau dấu chấm hoặc dấu phẩy (tùy thuộc vào cấu hình Excel bạn đang sử dụng). Nó được dùng để làm tròn kết quả tính trung bình.

Hàm ROUND sẽ có cấu trúc như sau:

=ROUND(Number, Num_digits)

Trong đó:

 • Number: Số mà bạn muốn thực hiện làm tròn.
 • Num_digits: Số chữ số mà bạn cần thực hiện làm tròn.

Hàm ROUNDUP là hàm dùng để thực hiện làm tròn một số lên, ra xa số 0..

Hàm ROUNDUP sẽ có cấu trúc như sau:

=ROUNDUP(Number, Num_digits)

Trong đó:

Number: Là số mà bạn muốn làm tròn lên.

Num_digits: Số chữ mà bạn muốn thực hiện làm tròn tới số đó..

Hàm MROUND được dùng để thực hiện làm tròn đến bội số của số khác.

Hàm MROUND(Number, Multiple)

Trong đó:

 • Number: Số mà bạn muốn thực hiện làm tròn.
 • Multiple: Số mà bạn muốn thực hiện làm tròn số tới bội số của nó.
5/5 - (1 bình chọn)