Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 04/GTGT trên HTKK. Giải thích chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai 04/GTGT đáp ứng Thông tư 156/2013/TT-BTCThông tư 26/2015/TT-BTC.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Khởi động phần mềm HTKK và đăng nhập bằng mã số thuế

Bước 2: Tại chức “Kê khai” chọn “Thuế giá trị gia tăng” -> “04/GTGT Tờ khai GTGT TT trên doanh thu”

Sau khi chọn, màn hình sau sẽ xuất hiện:

Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế là kỳ tính thuế hiện tại -1, nếu bạn cần khai thuế cho quý /tháng khác có thể chọn lại nhưng không được lớn hoen kỳ hiện tại.  Đối với tờ khai quý, hệ thống cho phép nhập từ quý 3/2013 trở đi và không cho phép nhập tháng/quý trùng nhau.

Tiếp theo tùy theo nhu cầu của bạn là lập tờ khai lần đầu hoặc bổ sung mà chọn vào “Tờ khai lần đầu” hoặc “Tờ khai bổ sung”. Tiếp theo chọn đồng ý để xác nhận.

Bước 3: Nhập các chỉ tiêu:

Các chỉ tiêu cần nhập:

Chỉ tiêu [21], [22], [24], [26], [28]: Nhập dạng số, có thể âm

Chỉ tiêu [23]= [22] × 1%

Chỉ tiêu [25] = [24] × 5%

Chỉ tiêu [27] = [26] × 3%

Chỉ tiêu [29] =[28] × 2%

Chỉ tiêu [30] = [22] + [24] + [26] + [28]

Chỉ tiêu [31] = [23] + [25] + [27] + [29]

Chỉ tiêu [32]= [21] + [30]

Chỉ tiêu [33] = [31]

Lưu ý: Mẫu 04/GTGT là mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng trên doanh thu  là tờ khai danh cho doanh nghiệp khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

Xem thêm: Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 05/GTGT trên HTKK

Những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu vẫn phải hoạc toán chi phí vào sổ sách và làm BCTC, tờ khai thuế quyết toán thuế TNDN nhưu oanh nghiệp kê khái theo phương pháp khấu trừ.

Như vậy là bạn đã hờn thành các bước lập tờ khai gtgt theo mẫu 04. Chúc các bạn thành công.

Rate this post