Gân đây chúng tôi nhận được một số phản hồi của độc giả về cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 02/GTGT. Kế toán thuế Bảo Tín xin hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 02/GTGT, đáp ứng Thông tư 156/2013/TT-BTC trên phần mềm HTKK.

tờ khai thuế GTGT mẫu 02/GTGT

 Chuẩn bị hồ sơ khai thuế GTGT mẫu 02/GTGT bao gồm:

+ Tờ khai thuế GTGT mẫu 02/GTGT

+ Các tài liệu giải trình kèm theo (nếu có)

Cách kê khai tờ khai thuế GTGT mẫu 02/GTGT

Bước 1: Khởi động phần mềm HTKK và đăng nhập bằng mã số thuế.

Bước 2: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT cho Dự án đầu tư (02/GTGT)”.

tờ khai thuế GTGT mẫu 02/GTGT

+ Kỳ tính thuế: Mặc định HTKK sẽ để là tháng hoặc quý hiện tại -1, bạn có thể nhập các kỳ tính thuế cũ hơn nhưng không được bằng tháng / quý hiện tại.

+ Chọn loại tờ khai theo tháng hoặc quý, chọn các phụ lục cần kê khai và chọn “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai GTGT cho Dự án đầu tư mẫu 02/GTGT.

Bước 3: Lập tờ khai

3a: Lập tờ khai lần đầu:

– Tại giao diện HTKK, mục “Chọn kỳ tính thuế” chọn “Tờ khai lần đầu“, sau đó chọn “Đồng ý”.

Các chỉ tiêu cần nhập:

Lưu ý: chỉ tiêu [21a], [24], [25] , [26], [27], [28a], [30a], [30], [31] kiểu số, không âm.

+ Kiểm tra [30] <= ([29] – [30a]). Kiểm tra nếu [30] < 300 triệu thì ứng dụng sẽ cảnh báo vàng “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn phải từ 300 triệu trở lên”

+ Kiểm tra [31] phải nhỏ hơn hoặc bằng [29]

+ Kiểm tra [28a] <= [21] + [21a]+ [28]

Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tự động tính toán:

Chỉ tiêu [21]: được chuyển từ chỉ tiêu [32] kỳ trước sang, cho phép sửa, nếu sửa khác thì cảnh báo vàng và vẫn cho in tờ khai.

Chỉ tiêu [22]: Định dạng số, có thể âm

Chỉ tiêu [23]: Định dạng số, có thể âm

Chỉ tiêu [28] = [23] + [25] – [27]

Chỉ tiêu [29] = [21] + [21a] + [28] – [28a]

Chỉ tiêu [32]= [29] – [30a] – [30] – [31]

Xem thêm: Lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT trên HTKK

3b: Lập tờ khai bổ sung:

Chọn  “Tờ khai bổ sung” sau đó trên form “Chọn kỳ tính thuế”, ứng dụng cho phép người nộp thuế chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung:

tờ khai thuế GTGT mẫu 02/GTGT

– Nhấn nút Đồng ý màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

tờ khai thuế GTGT mẫu 02/GTGT

HTKK sẽ lấy dữ liệu của tờ khai gaanf nhất cùng kỳ là mặc định trên tờ khai tùy chỉnh. Người nộp thuế cần kê khai bổ sung điều chỉnh trực tiếp trên tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai thay thế.

Các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [21], [21a], [23], [28a], [30], [30a], [31]. cách lấy dữ liệu tương tự như tờ khai thuế 03/GTGT.

Như vậy là Kế toán Bảo Tín đã hướng dẫn các bạn cách nộp tờ khai 02/GTGT. Chúc các bạn thành công.

Rate this post