Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là việc đầu tiên các công ty cần làm khi kết thúc năm tài chính. Vậy thì quy trình và thủ tục để quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như thế nào? Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cần những gì? Nơi nộp hồ sơ quyết toán ở đâu. Hãy cùng với kế toán Bảo Tín tìm hiểu thông qua bài viết này nhé.

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì?

Để tiến hành quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cần chuẩn bị những hồ sơ đầy đủ cả về mặt thành phần lẫn số lượng.

1.1.Với tổ chức, doanh nghiệp xác định được thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo như quy định tại Điều 16 của Thông tư 151/2014/TT-BTC, hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Báo cáo tài chính năm
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN theo mẫu số 03/TNDN
 • Một số phụ lục đi kèm theo tờ khai (nếu có):
 • Phụ lục kết quả quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN
 • Phụ lục chuyển lỗ dựa theo mẫu số 03-1C/TNDN
 • Phụ lục chuyển lỗ dựa theo mẫu số 03-2/TNDN
 • Các phụ lục về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Mẫu số 03-3A/TNDN, Mẫu số 03-3B/TNDN, Mẫu số 03-3C/TNDN…
 • Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN
 • Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN đối với các hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN
 • Phụ lục báo cáo trích hoặc sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) theo mẫu số 03-6/TNDN
 • Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết (nếu có) theo mẫu 03-7/TNDN
 • Phụ lục tính thuế nộp thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN của doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 03-8/TNDN.

Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài cần bổ sung thêm các hồ sơ và tài liệu theo hướng dẫn của Bộ tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Xem thêm: Các trường hợp được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 2022

1.2. Với tổ chức, doanh nghiệp kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tính theo tỷ lệ % doanh thu.

Căn cứ vào Khoản 5 của Điều 16 quy định đối với đối tượng này:

Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khi lập Báo cáo tổng kết năm thực hiện theo Mẫu số 04 / TNDN  ban hành kèm theo Thông tư này.

Các công ty, tổ chức trả thuế thu nhập doanh nghiệp  theo tỷ lệ% trên  thu nhập từ việc bán hàng hóa và dịch vụ không  thường xuyên tạo ra hàng hóa và / hoặc dịch vụ phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp ​​theo Mẫu số 04 / TNDN có liên quan và không cần phải kê khai quyết toán năm.

2. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014 / TT BTC, công ty nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp ​​cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp nên:

 • Trường hợp công ty, doanh nghiệp nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập: Nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh ​​tại đơn vị trực thuộc cho các cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc: khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

Xem thêm: Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200/2014/tt-btc

3. Thời hạn cho việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thời hạn cho việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Về thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Luật quản lý thuế hiện hành có quy định cụ thể như sau:

 • Ngày đến hạn nộp thuế muộn nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế.
 • Nếu tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế năm 2021 thấp hơn so với thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên:

Doanh nghiệp cần phải nộp tiền chậm nộp so với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán.

Thời gian nộp sẽ tính từ ngày tiếp theo sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý IV của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số thuế cần phải quyết toán.

Xem thêm dịch vụ quyết toán thuế TNDN: Dịch vụ kế toán trọn gói

Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm nộp theo quý sẽ thấp hơn so với số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn đã được cơ quan thuế quy định:

Doanh nghiệp tính tiền chậm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày nộp thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Lưu ý: Số thuế tạm nộp từ kỳ tính thuế năm 2021 sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

4. Quy trình khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Quy trình khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bước 1: Lập hồ sơ và tiến hành gửi đến cơ quan thuế

Doanh nghiệp thuộc diện phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cần lập hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế trong thời hạn quy định.

Đối với thời gian cụ thể, Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 có quy định về thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như sau:

Doanh nghiệp có năm tài chính trùng với năm dương lịch: Hạn nộp hồ sơ chậm nhất sẽ là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc trong năm dương lịch. Cụ thể là ngày 31/03/2022.

Doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch. Muộn nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc của năm tài chính.

Thời hạn nộp hồ sơ để quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày phát sinh ta các trường hợp đó.

Lưu ý: Trong trường hợp báo cáo tài chính của tổ chức, doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải có kiểm toán thì phải nộp các báo cáo kiểm toán kèm theo hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) qua mạng.

Xem thêm: Các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp 2022

Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế nhà nước:

 • Công thức thuế tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận hồ sơ
 • Ghi thời gian đã nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu có trong hồ sơ
 • Ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế nhà nước.

Hồ sơ được gửi qua đường bưu chính:

 • Công thức thuế đóng dấu có ghi ngày nhận hồ sơ
 • Ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Hồ sơ được nộp thông qua các giao dịch điện tử:

Cơ quan thuế thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Thông qua bài viết trên Bảo Tín đã cùng bạn tìm hiểu về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu bạn còn có thắc mắc về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và tiết kiệm nhé.

 

Rate this post