Kế toán quản trị là một trong những bộ phận trong hệ thống kế toán. Hiện nay, kế toán quản trị đang phát triển ngày càng mạnh mẽ do sự tác động của nền kinh tế thị trường. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp, tập đoàn. Vậy vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp hiện nay là gì? Hãy cùng Bảo Tín tìm hiểu về vai trò kế toán quản trị thông qua bài viết dưới đây nhé.

1. Khái niệm về kế toán quản trị

Khái niệm về kế toán quản trị

Kế toán quản trị hay còn thường được gọi là kế toán quản lý là một lĩnh vực chuyên môn của kế toán. Kế toán quản trị có nhiệm vụ thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin theo yêu cầu quản trị. Và đưa ra các quyết định điều hành hoạt động cho chính đơn vị mình. Mục đích của kế toán quản trị là nhằm cung cấp những thông tin phù hợp và kịp thời cho quản lý doanh nghiệp đưa ra quyết định. Bằng cách này giúp cho doanh nghiệp hoạt động một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Thông tin mà kế toán quản trị cung cấp gồm có thông tin tài chính và thông tin phi tài chính. Đáp ứng được nhu cầu của cả nhà quản lý và các bộ phận chức năng khác.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói TPHCM

2. Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính

Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính

2.1. Mục đích 

 • Kế toán quản trị có mục đích: Cung cấp những thông tin phục vụ giúp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Kế toán tài chính có mục đích : Cung cấp những thông tin phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính.

2.2. Đối tượng phục vụ

 • Đối tượng sử dụng thông tin về kế toán quản trị gồm có các nhà quản lý doanh nghiệp (Hội đồng quản trị ban giám đốc)
 • Đối tượng sử dụng thông tin kế toán quản trị tài chính là các nhà quản lý doanh nghiệp và các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp (Nhà – đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan thống kê)

2.3. Đặc điểm thông tin

 • Kế toán quản trị nhấn mạnh đến sự thích hợp và tính linh hoạt của số liệu, thông tin được tổng hợp và phân tích theo nhiều góc độ khác nhau. thông tin ít được chú trọng đến sự chính xác mà mang tính chất phản ánh xu hướng biến động, mang tính dự báo vì vậy mà thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc đánh giá và xây dựng các kế hoạch kinh doanh, thông tin được theo dõi dưới dạng các giá trị của vật tư còn phải theo dõi số lượng vật tư.
 • Kế toán tài chính phản thì phản ánh thông tin xảy ra trong quá khứ đòi hỏi phải có tính khách quan và có thể kiểm tra được. Thông tin chỉ được theo dõi dưới hình thái giá trị.

2.4. Nguyên tắc cung cấp thông tin

 • Kế toán quản trị không có tính bắt buộc, các nhà quản lý được toàn quyền quyết định và điều chỉnh phù hợp đối với nhu cầu và khả năng quản lý của doanh nghiệp.
 • Kế toán tài chính cần phải tôn trọng nguyên tắc kế toán được thừa nhận và sử dụng một cách phổ biến hoặc nói theo cách khác kế toán tài chính phải đảm bảo được tính thống nhất theo các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán nhất định để mọi người có cách hiểu giống nhau về thông tin kế toán đặc biệt là báo cáo tài chính và kế toán tài chính phải tuân thủ các quy của pháp luật hiện hành, đặc biệt là những yêu cầu quản lý tài chính và các yêu cầu xã hội thông qua việc công bố những số liệu mang tính chất bắt buộc.

2.5. Phạm vị của thông tin

 • Phạm vi thông tin của kế toán quản trị có liên quan đến việc quản lý trên từng bộ phận (phân xưởng, phòng ban) cho đến từng cá nhân có liên quan.
 • Phạm vị thông tin của kế toán tài chính liên quan đến việc quản lý trên toàn doanh nghiệp.

2.6. Kỳ báo cáo

 • Kế toán quản trị có kỳ lập báo cáo nhiều hơn: quý, năm, tháng, tuần, ngày,…
 • Kế toán tài chính có kỳ lập báo cáo là: quý, năm.

Xem thêm: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhanh, hiệu quả

2.7. Quan hệ với các môn khoa học khác

 • Do thông tin kế toán quản trị được cung cấp nhằm phục vụ cho chức năng quản lý, nên ngoài việc dựa vào hệ thống ghi chép ban đầu của kế toán tài chính thì kế toán quản trị còn phải kết hợp và sử dụng nội dung của nhiều môn khoa học khác như: kinh tế học, thống kê kinh tế, tổ chức quản lý doanh nghiệp, quản trị đầu tư để tổng hợp phân tích và xử lý thông tin.
 • Kế toán tài chính ít có mối quan hệ với các môn khoa học khác.

2.8. Tính bắt buộc theo luật định

 • Kế toán quản trị không có tính bắt buộc.
 • Kế toán tài chính có tính bắt buộc theo luật định: Kế toán tài chính có tính bắt buộc theo luật định có nghĩa là sổ sách báo cáo của kế toán tài chính ở mọi doanh nghiệp đều phải bắt buộc thống nhất, nếu không đúng hoặc không hạch toán với chế độ thì báo cáo sẽ không được chấp nhận.

3. Vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Thông tin kế toán quản trị mang tính chất ước tính, chú trọng đến những thông tin dự báo và thường xuyên cung cấp cho các đối tượng thông qua các báo cáo nội bộ hoặc các tài liệu theo yêu cầu quản lý.

Tóm lại, vai trò của kế toán quản trị gắn liền với 4 nhiệm vụ của các nhà quản trị: xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát, đánh giá và đưa ra quyết định.

Xây dựng kế hoạch: Kế hoạch chính là một bức tranh tổng thể trong tương lai của doanh nghiệp. Hoặc cũng được xem là các chỉ tiêu kinh tế và các biện pháp để đạt được các mục tiêu đó. Khi xây dựng kế hoạch các nhà quản trị cần phải liên kết các chỉ tiêu kinh tế. Từ đó để nắm bắt được những tác động và kết quả sẽ xảy ra trong tương lai.

Tổ chức thực hiện các hoạt động: Vai trò này nhằm mục đích truyền đạt lại các chỉ tiêu kế hoạch trong doanh nghiệp. Với vai trò này, yêu cầu các nhà quản lý cần phải có khả năng liên kết các bộ phận. Ngoài ra, sử dụng hợp lý nguồn lao động để khai thác một cách tối đa các yếu tố trong quá trình sản xuất để đạt được mục tiêu.

Kiểm tra và thực hiện đánh giá hiệu quả của các hoạt động: Các nhà quản lý sẽ căn cứ các chỉ tiêu đối chiếu với kết quả để đánh giá. Qua đó phân tích và thu nhận thông tin cho quá trình kinh doanh tiếp theo.

Vai trò ra quyết định của kế toán quản trị: Đây chính là chức năng cơ bản của kế toán quản trị. Nhà quản lý sẽ dựa vào nguồn thông tin sau đó thu thập, phân tích và chọn lọc. Để đưa ra quyết định cho từng hoạt động cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tiết kiệm chi phí.

Quản lý các vấn đề về kế toán – thuế trong doanh nghiệp đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức chuyên môn chuyên sâu. Bài viết trên đây Bảo Tín đã cùng bạn tìm hiểu về vai trò của kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Để hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ xử lý các vấn đề tuân thủ, Bảo Tín cung cấp đội ngũ chuyên viên kế toán chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm xử lý các vấn đề cho doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải quyết các vấn đề về kế toán – thuế nhé.

5/5 - (10 bình chọn)