Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15 của Quốc hội. Cùng Bảo Tín điểm qua những thông tin nổi bật về Chính sách Giảm thuế GTGT 2024 ngay trong bài viết sau!

CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ GTGT 2024: Gia hạn thời gian HAY giảm thêm?
CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ GTGT 2024: Gia hạn thời gian HAY giảm thêm?

Chính thức giảm 2% thuế GTGT 2024 đến hết ngày 30/6/2024

Nghị định số 94/2023/NĐ-CP quy định về việc giảm thuế GTGT 2024 2% dựa trên các quy định đã có tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP. Qua cuộc họp của Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 6, theo Nghị quyết số 110/2023/QH15, chính sách giảm thuế GTGT 2% trong năm 2024 sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Nội dung của Nghị định bao gồm 2 điều sau:

 • Điều 1: Quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng.
 • Điều 2: Quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

 

Hàng hóa, dịch vụ nào tiếp tục được giảm thuế GTGT 2024?

Nghị định số 94/2023/NĐ-CP đã được ban hành để triển khai chính sách giảm thuế GTGT 2024 theo Nghị quyết 110/2023/QH15. Theo Điều 1 của Nghị định nói trên, trong năm 2024, các nhóm hàng hóa và dịch vụ tiếp tục được áp dụng giảm thuế GTGT 2024 như sau:

 • Các nhóm hàng hóa và dịch vụ đang chịu mức thuế suất 10% sẽ được giảm 2% thuế GTGT 2024, trừ nhóm hàng hóa và dịch vụ sau đây:
  • Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (trừ khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết được quy định tại Phụ lục I đi kèm Nghị định.
  • Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết được quy định tại Phụ lục II đi kèm Nghị định.
  • Công nghệ thông tin theo luật về công nghệ thông tin. Chi tiết được quy định tại Phụ lục III đi kèm Nghị định.
 • Các quy định về giảm thuế GTGT 2024 áp dụng thống nhất cho các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công và kinh doanh thương mại của từng loại hàng hóa và dịch vụ. Đối với mặt hàng than khai thác và bán ra (bao gồm cả trường hợp than qua quy trình sàng tuyển, phân loại trước khi bán ra), cũng được áp dụng giảm thuế GTGT 2024. Tuy nhiên, mặt hàng than thuộc danh sách được quy định tại Phụ lục I đi kèm Nghị định này chỉ được giảm thuế GTGT 2024 trong khâu khai thác và bán ra, không được áp dụng giảm thuế GTGT ở các khâu khác.

Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng được áp dụng giảm thuế GTGT đối với mặt hàng than khai thác và bán ra.

 

Lưu ý: Đối với hàng hóa và dịch vụ được liệt kê trong Phụ lục I, II và III đi kèm Nghị định này, nếu thuộc vào loại không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế GTGT, thì sẽ áp dụng quy định của Luật Thuế GTGT mà không được giảm thuế GTGT.

Mẫu kê khai hàng hóa dịch vụ giảm thuế GTGT 2% theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP

Mức giảm thuế suất thuế GTGT 2024

Mức giảm thuế GTGT 2024 theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP là 2% và áp dụng cho cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, mức tỷ lệ phần trăm được giảm 20% để tính thuế giá trị gia tăng khi xuất hóa đơn cho hàng hóa và dịch vụ được giảm thuế.

Thời gian giảm thuế GTGT 2024 có kéo dài đến hết năm 2024 không?

Về thời gian áp dụng chính sách giảm thuế GTGT 2024 , theo Điều 2 của Nghị định 94/2023/NĐ-CP, chính sách giảm thuế GTGT 2024 2% sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024.

Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2024.
 2. Các bộ theo chức năng, nhiệm vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để người tiêu dùng hiểu và được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 Nghị định này, trong đó tập trung các giải pháp ổn định cung cầu hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng nhằm giữ bình ổn mặt bằng giá cả thị trường (giá chưa có thuế giá trị gia tăng) từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2024.
 3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc giao Bộ Tài chính hướng dẫn, giải quyết.
 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

*** Sau ngày 30/6/2024, nếu không có văn bản điều hành khác, các mức thuế suất thuế GTGT 2024 sẽ trở lại áp dụng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng 2008.

 

Trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT 2024 như thế nào?

Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT 2024 được Căn cứ tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Giảm thuế giá trị gia tăng 

3. Trình tự, thủ tục thực hiện

 1. Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.
 2. Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15”.

Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024, để thực hiện giảm thuế GTGT 2024, có các quy trình và thủ tục như sau:

Đối với cơ sở kinh doanh áp dụng mức thuế GTGT 2024 là 8%:

 • Khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cho việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế, tại phần thông tin về thuế suất GTGT, ghi “8%”, số tiền thuế GTGT và tổng số tiền mà người mua phải thanh toán.
 • Dựa trên hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa hoặc dịch vụ được giảm thuế GTGT 2024 phải khai báo thuế GTGT 2024 đầu ra, trong khi cơ sở kinh doanh mua hàng hóa hoặc dịch vụ được khấu trừ thuế GTGT 2024 đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT 2024 theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu và đã giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế GTGT 2024:

 • Khi lập hóa đơn bán hàng hóa hoặc dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ số tiền của hàng hóa hoặc dịch vụ trước khi giảm
 • Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi số tiền đã giảm 20% theo mức tỷ lệ phần trăm trên doanh thu
 • Đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng với 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế GTGT 2024 theo Nghị quyết 110/2023/QH15”.

 

Một số lưu ý khi giảm thuế GTGT 2024?

Trong giai đoạn Giảm thuế GTGT 2024 từ 10% xuống 8%, người nộp thuế sẽ được hưởng lợi từ việc giảm mức thuế GTGT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Đây là một biện pháp chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giúp tăng cường sự phát triển của các doanh nghiệp trong năm 2024. Bên cạnh đó, có những nội dung cần lưu ý bao gồm:

Thời gian giảm thuế GTGT 2024

Thời gian giảm thuế GTGT trong năm 2024 kéo dài từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/6/2024. Trong khoảng thời gian này, các quy định thuế giá trị gia tăng (GTGT) sẽ áp dụng mức giảm thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cá nhân trong việc nộp thuế. Mức giảm thuế GTGT này có thể ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau, bao gồm cả mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. 

Mức giảm thuế GTGT để tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu

Theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh, bao gồm cả hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, sẽ tính thuế GTGT dựa trên phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu. Tuy nhiên, trong thời gian giảm thuế GTGT, mức tỷ lệ % này sẽ được giảm đi 20% để tính thuế GTGT khi cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ và xuất hóa đơn tương ứng.

Điều này áp dụng đối với hàng hóa và dịch vụ được quy định có thể được giảm thuế GTGT theo quy định của Nghị định nêu trên. Tức là, cơ sở kinh doanh sẽ được hưởng mức giảm thuế GTGT tương ứng với 20% của tỷ lệ % ban đầu để tính thuế GTGT trên doanh thu.

Biện pháp giảm thuế GTGT như vậy được áp dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong việc nộp thuế GTGT, giúp giảm gánh nặng thuế cho doanh nghiệp và khuyến khích hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này có thể đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững trong thời gian giảm thuế GTGT.

Lập hóa đơn thuế GTGT 8%

Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 1 của Nghị định 94/2023/NĐ-CP, khi cơ sở kinh doanh bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ với các mức thuế suất khác nhau, trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất tương ứng của từng hàng hóa hoặc dịch vụ theo quy định tại khoản 3, Điều 1 của cùng Nghị định.

Trong trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 1 của Nghị định 94/2023/NĐ-CP, khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại khoản 3, Điều 1 của cùng Nghị định.

Nếu cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng, nhưng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định 94/2023/NĐ-CP, thì người bán và người mua sẽ xử lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn và chứng từ.

Dựa trên hóa đơn sau khi xử lý, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, trong khi người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có) theo quy định hiện hành.

Những quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc ghi nhận thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn, đồng thời giúp người bán và người mua tuân thủ đúng quy định về việc khai thuế theo quy định của Nghị định 94/2023/NĐ-CP.

Kê khai hàng hóa giảm thuế GTGT 2%

Các cơ sở kinh doanh hàng hóa và dịch vụ, khi được áp dụng giảm thuế GTGT, sẽ thực hiện việc kê khai các hàng hóa và dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01, được ban hành kèm theo Phụ lục IV của Nghị định 94/2023/NĐ-CP. Đồng thời, họ cũng phải kê khai thông tin về thuế giá trị gia tăng trong Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Việc sử dụng Mẫu số 01 giúp cơ sở kinh doanh ghi nhận chính xác và chi tiết các hàng hóa và dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định. Mẫu số này cung cấp các ô và thông tin cần thiết để đăng ký và ghi rõ các khoản giảm thuế GTGT một cách rõ ràng và đúng quy định. Đồng thời, Tờ khai thuế giá trị gia tăng cũng là một phần quan trọng trong việc khai báo và nộp thuế, giúp cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ trách nhiệm thuế theo quy định của pháp luật.

XEM THÊM: Mẫu kê khai hàng hóa dịch vụ giảm thuế GTGT 2% theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP

Hàng hóa, dịch vụ được và không được giảm thuế GTGT

Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định rõ về danh sách hàng hóa và dịch vụ được giảm thuế GTGT và không được giảm thuế GTGT tại Điều 1.

Điều này đảm bảo rằng trong việc áp dụng thuế GTGT, có sự phân biệt rõ ràng giữa các loại hàng hóa và dịch vụ được hưởng lợi từ việc giảm thuế và những loại không được giảm thuế. Những quy định này giúp đảm bảo tính công bằng và cân nhắc trong việc áp dụng thuế GTGT đối với các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

XEM THÊM: File excel danh mục mặt hàng không được giảm thuế GTGT 2024!

 

Bài viết trên, BẢO TÍN đã hướng dẫn chi tiết cho bạn về Chính sách Giảm thuế GTGT 2024. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn cập nhật thêm những thông tin hữu ích. Nếu bạn đang gặp phải những vướng mắc khác, bạn có thể liên hệ với BẢO TÍN để được giải đáp.

NGUỒN: THƯ VIỆN PHÁP LUẬT – Pháp luật Doanh nghiệp 

Rate this post