Kinh doanh hoá chất là một trong những ngành nghề kinh doanh sản phẩm đặc thù, thuộc nhóm doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện và được hoạt động dưới sự cho phép cũng như quản lý gắt gao của nhà nước. Cùng tìm hiểu doanh nghiệp muốn đăng ký kinh doanh hoá chất cần chú ý những điều kiện gì, hồ sơ và thủ tục ra sao?

Căn cứ theo các giấy tờ pháp lý sau:

 • Luật hóa chất năm 2007;
 • Nghị định 113 /2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất;
 • Thông tư 32/2017/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định 113 /2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất.

Thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

1. Điều kiện kinh doanh hóa chất theo quy định của Pháp Luật

Hàng loạt các quyết định về việc đổi mới, thay đổi điều kiện kinh doanh của các ngành hàng đặc thù đã được đề ra. Để có thể mở cơ sở kinh doanh sản phẩm hoá chất, doanh nghiệp cần chú ý đảm bảo đáp ứng các điều kiện đặc thù với từng loại hình kinh doanh hoá chất riêng.

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã được thành lập theo quy định của pháp luật
 • Nội dung trên giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận rõ ngành nghề kinh doanh hóa chất
 • Cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh hóa chất cụ thể:
  • yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa
  • yêu cầu đối với công nghệ, thiết bị, dụng cụ, bao bì
  • yêu cầu đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất
 • Đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về địa điểm, diện tích kho chứa
 • Đảm bảo các cửa hàng, nơi bày bán sản phẩm hoặc địa điểm kinh doanh đạt yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật
 • Đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ khi:
  • sở hữu hoặc đồng sở hữu kho chứa 
  • có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất 
  • sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất
 • Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải đạt yêu cầu về năng lực bao gồm:
  • trình độ trung cấp trở lên 
  • chuyên ngành hóa chất
 • Phải đảm bảo các cá nhân sau đã được trải qua huấn luyện an toàn hóa chất:
  • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc
  • Người phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật
  • Quản đốc phân xưởng hoặc tương đương
  • Cấp phó của người đứng đầu, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, người trực tiếp giám sát 
 • Có bố trí khu vực riêng trong kho hoặc thiết lập kho chứa riêng để tồn trữ và bảo quản các loại hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

Xem thêm: Hồ sơ và điều kiện kinh doanh xăng dầu theo nghị định mới nhất

2. Hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Trước khi tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh hoá chất, người làm thủ tục phải trải qua khâu chuẩn bị bộ hồ sơ với đầy đủ giấy tờ hợp lệ đúng theo quy định của pháp luật. Hồ sơ cần bao gồm những tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, có thể hiện rõ ngành nghề đăng ký kinh doanh (bản sao)
 • Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường (bản sao)
 • Hồ sơ về đảm bảo an toàn công tác phòng cháy chữa và chữa cháy, gồm có:
  • Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (bản sao)
  • Văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (bản sao)
  • Đối với từng cơ sở sản xuất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy cần:
   • Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy 
   • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy 
 • Bản kê khai cụ thể và đầy đủ về từng địa điểm kinh doanh;
 • Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung bản vẽ phải đảm bảo thể hiện rõ ràng và đầy đủ các thông tin về:
  • vị trí nhà xưởng, kho tàng
  • khu vực chứa hóa chất
  • diện tích 
  • đường vào nhà xưởng
  • khu vực sản xuất và kho hóa chất
 • Đối với thửa đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa cần:
  • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (bản sao)
  • Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa
 • Người phụ trách về an toàn hóa chất cần cung cấp:
  • Bản sao bằng trung cấp trở lên 
  • Chuyên ngành hóa chất
 • Hồ sơ chứng minh đã từng trải qua khoá huấn luyện an toàn hóa chất (bản sao)
 • Các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh phải có Phiếu an toàn hóa chất đính kèm
 • Nếu doanh nghiệp có kinh doanh các loại hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh theo quy định của nhà nước, cần trình nộp bản giải trình nhu cầu kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh

3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hoá chất cần tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh hoá chất. Thủ tục được tiến hành theo quy trình các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Cơ quan có nhu cầu xin giấy phép đăng ký kinh doanh hoá chất cần chuẩn bị bộ hồ sơ với đầy đủ các loại giấy tờ được yêu cầu theo hướng dẫn trên và phải đảm bảo tính hợp lệ của các loại giấy tờ.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người làm thủ tục xin đăng ký kinh doanh hoá chất tiến hành liên hệ nộp bộ hồ sơ đã được chuẩn bị đủ và đúng theo quy định trực tiếp tại địa chỉ cơ quan của Phòng đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ đã đầy đủ các danh mục giấy tờ được yêu cầu, cán bộ phát giấy hẹn trả kết quả cho người làm thủ tục. Hồ sơ sau khi được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư sẽ được cơ quan có thẩm quyền thẩm định xét duyệt.
 • Nếu hồ sơ còn thiếu sót hoặc chưa hợp lệ, trong tối đa 20 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư sẽ gửi văn bản yêu cầu và hướng dẫn người làm thủ tục bổ sung, sửa đổi hồ sơ hoàn chỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Nhận kết quả

Đến ngày hẹn trả kết quả xét duyệt hồ sơ xin đăng ký kinh doanh hoá chất, người làm thủ tục quay lại cơ quan Phòng đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả xét duyệt:

 • Nếu hồ sơ đạt đủ điều kiện và được chấp thuận xét duyệt, Giám đốc/ thủ trưởng Phòng đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư tiến hành cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở kinh doanh hoá chất.
 • Nếu hồ sơ không đủ điều kiện và bị từ chối xét duyệt cấp giấy phép, Phòng đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư sẽ gửi trả người làm hồ sơ văn bản từ chối cấp phép kinh doanh hoá chất và đính kèm văn bản giải thích rõ lý do hồ sơ không được duyệt.

Bước 4: Công bố đăng ký công ty kinh doanh hóa chất

Trong thời hạn tối đa 30 ngày sau khi đã được xét duyệt cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hoá chất, doanh nghiệp phải tiến hành công bố thông tin đăng ký của công ty hóa chất lên Cổng thông tin quốc gia.

Bước 5: Khắc con dấu và công bố mẫu dấu công khai

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất sẽ được cấp cho doanh nghiệp đạt yêu cầu cùng mã số thuế. 

Sau khi nhận giấy phép và mã số thuế mới, doanh nghiệp cần tiến hành thiết kế và làm con dấu tròn, sau đó công bố mẫu dấu của doanh nghiệp công khai trên  Cổng thông tin quốc gia.

Bước 6: Đăng ký chữ ký số điện tử

Chữ ký số điện tử sẽ được tiến hành làm thủ tục đăng ký tại cơ quan quản lý, đây là yêu cầu cần thiết để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trực tuyến trong quá trình hoạt động kinh doanh

Bước 7: Đăng ký tài khoản ngân hàng

Chủ doanh nghiệp kinh doanh hóa chất đến ngân hàng muốn đăng ký mở tài khoản doanh nghiệp và mang theo:

 • Giấy phép đăng ký thành lập công ty kinh doanh háo chất
 • Con dấu  tròn của công ty đã được công khai
 • Giấy tờ tuỳ thân, Chứng minh nhân dân

Nhân viên tư vấn của ngân hàng sẽ hướng dẫn người làm thủ tục mở tài khoản giao dịch và báo số tài khoản đã được mở thành công cho doanh nghiệp sử dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh.

4. Dịch vụ xin giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất tại Bảo Tín

Việc thực hiện các thủ tục hành chính nói chung và đăng ký giấy phép kinh doanh hoá chất nói riêng là nỗi ám ảnh của nhiều người mới quá trình chuẩn bị hồ sơ và tiến hành thủ tục phức tạp, mất nhiều thời gian.

Đặc biệt, đối với những người không thường xuyên thực hiện các nghiệp vụ hành chính, việc xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hoá chất tự túc là điều không thể tránh khỏi. Sai sót có thể khiến người làm thủ tục phải chuẩn bị lại hồ sơ nhiều lần, mất thêm nhiều thời gian chờ đợi và xét duyệt lại hồ sơ, hay thậm chí tệ hơn là bị từ chối cấp giấy phép.

Công ty TNHH dịch vụ doanh nghiệp Bảo Tín thấu hiểu những khó khăn của khách hàng trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính nên giờ đây, Bảo Tín đã cho ra đời dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh hoá chất để hỗ trợ khách hàng.

Sử dụng dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh hoá chất của Bảo Tín, bạn sẽ nhận được:

 • Trọn bộ điều kiện yêu cầu đối với cơ sở kinh doanh hoá chất cập nhật theo quy định mới nhất của pháp luật.
 • Checklist bộ hồ sơ cần thiết để đăng ký kinh doanh hoá chất đầy đủ nhất
 • Tư vấn soạn thảo và kiểm tra tính hợp lệ của bộ hồ sơ chu đáo
 • Hỗ trợ tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh hoá chất diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ
 • Giao tận nơi, trao tận tay khách hàng Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất đã được đăng ký thành công
 • Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn các thủ tục cần làm sau khi đăng ký thành công giấy phép kinh doanh hoá chất

Bảo Tín luôn tự hào là lựa chọn hoàn hảo nhất hỗ trợ khách hàng thực hiện các dịch vụ doanh nghiệp:

 • Thủ tục nhanh chóng, gọn gàng theo tiêu chí Đúng – Đủ.
 • Đội ngũ giàu kinh nghiệm thực chiến, chuyên môn cao.
 • Tư vẫn và hỗ trợ tận tâm với tiêu chí Khách hàng gọi tới – Bảo Tín đáp ngay.
 • Rút gọn thời gian tối đa, hạn chế trì hoãn, kéo dài.
 • Tối ưu chi phí và công sức mà khách hàng phải bỏ ra.
 • Cam kết tỷ lệ xin giấy phép thành công cao nhất lên tới 90%.

 

5/5 - (5 bình chọn)