Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập giấy nộp thuế (GNT) vào ngân sách nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng Thương mại  xác nhận kết quả ngay lập tức của các giao dịch nộp thuế. Tuy nhiên vẫn có nhiều kế toán chưa nắm rõ được cách để đăng ký và nộp thuế điện tử với Tổng cục thuế cần phải thực hiện như thế nào? Tại bài viết này kế toán Bảo Tín sẽ hướng dẫn chi tiết các bước nộp thuế điện tử qua mạng nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Hướng dẫn chi tiết các bước nộp thuế điện tử đúng quy định

1. Hướng dẫn nộp thuế điện tử với Tổng cục thuế

Để nộp thuế điện tử, điều kiện đầu tiên là người nộp thuế phải có tài khoản ngân hàng hỗ trợ  nộp thuế qua mạng với cơ quan thuế. Hiện Tổng cục Thuế đã phối hợp với hầu hết các ngân hàng để cung cấp dịch vụ. Dịch vụ nộp thuế điện tử rất thuận tiện cho người nộp thuế (NNT).

1.1. Đăng nhập hệ thống trang nộp thuế:

 • Truy cập vào trang thuế điện tử của Tổng cục thuế với đường link: https://thuedientu.gdt.gov.vn/
 • Ở phần đăng nhập hệ thống chọn “Doanh nghiệp”

Hướng dẫn chi tiết các bước nộp thuế điện tử đúng quy định

Đăng nhập vào hệ thống

 • Tên đăng nhập là mã số thuế đã được cấp cho người nộp thuế (NNT)
 • Mật khẩu được cung cấp ngay sau khi người nộp thuế được ngân hàng thương mại (NHTM) phê duyệt quyết định đăng ký nộp thuế điện tử (mật khẩu danh cho ứng dụng nộp thuế điện tử)
 • Tên đăng nhập đã tồn tại trong hệ thống và mật khẩu phải trùng khớp với mật khẩu trong hệ thống. Nếu tên đăng nhập và mật khẩu không đúng như trên hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo.
 • Sau khi nhập đầy đủ thông tin thi người nộp thuế nhấn vào nút “Đăng nhập” để đăng nhập vào hệ thống nộp thuế điện tử.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân online chi tiết nhất

z Đối với trường hợp người nộp thuế không nhớ mật khẩu đăng nhập nộp thuế có thể sử dụng chức năng “Lấy lại mật khẩu”

Hướng dẫn chi tiết các bước nộp thuế điện tử đúng quy định

 • Thực hiện nhập đầy đủ các thông tin mã số thuế (MST), mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu, kết nối chứng thư số và tiến hành cập nhật.

1.2. Chọn chức năng nộp thuế

 • Ở thanh menu trên trang thuế điện tử bấm chọn vào :”Nộp thuế”

Hướng dẫn chi tiết các bước nộp thuế điện tử đúng quy định

 • Chọn ngân hàng đã liên kết rồi sau đó bấm “Liên tục”

Hướng dẫn chi tiết các bước nộp thuế điện tử đúng quy định

1.3. Chọn giấy nộp tiền

Người nộp thuế thực hiện việc tạo lập giấy nộp tiền bằng cách:

Bước 1: Người nộp thuế chọn vào menu “Nộp thuế”, sau đó chọn tiếp menu “Lập giấy nộp tiền”.

Hệ thống hiển thị ra màn hình Lập giấy nộp tiền.

Bước 2: Nhập đầy đủ những thông tin có trên giấy nộp tiền.

 • Ngày: hệ thống sẽ tự động lấy ra ngày hiện tại và không cho phép sửa.
 • Mã số thuế: hệ thống sẽ tự động lấy ra mã số thuế của tài khoản đăng nhập và không cho phép sửa lại.
 • Tên người nộp thuế: hệ thống sẽ tự động lấy ra theo thông tin của tài khoản đã đăng nhập và không cho phép sửa lại.
 • Địa chỉ: hệ thống tự động lấy ra theo thông tin của tài khoản đăng nhập và không được phép sửa.
 • Đề nghị ngân hàng: danh sách ngân hàng mà người nộp thuế đăng ký, hệ thống yêu cầu phải chọn một ngân hàng cụ thể.
 • Trích tài khoản số: danh sách các tài khoản đã liên kết với ngân hàng được chọn của người nộp thuế, hệ thống yêu cầu phải chọn ra một tài khoản cụ thể.
 • Tỉnh/ Thành phố: Cho phép chọn lại trong danh sách tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước, mặc định lấy theo tỉnh, thành phố của cơ quan thuế trực thuộc, cho phép người nộp thuế chọn lại nhưng không được phép để ô trống.
 • Cơ quan quản lý thu: Bao gồm danh sách các cơ quan thu tại tỉnh, thành phố đã chọn. Hiển thị dưới dạng mã cơ quan thu, tên cơ quan thu. Hệ thống yêu cầu bắt buộc phải lựa chọn 1 cơ quan thu.
 • Thông tin về nơi phát sinh thu nhập: Phụ thuộc vào khu vực hành chính của cơ quan thu và cho phép người nộp thuế lựa chọn giữa quận / huyện, quận / thành phố.
 • Quận / Huyện: Theo mặc định, địa điểm  thu phí là chi cục. Chọn từ danh sách các quận, huyện trong tỉnh hoặc thành phố của cơ quan thu phí đã chọn. Hệ thống yêu cầu chọn 1 quận.
 • Phường/Xã: Chọn trong danh mục các phường/xã thuộc Quận/Huyện đã chọn. Bắt buộc phải chọn 1 xã/phường.
 • Chuyển đến kho bạc nhà nước: danh sách tất cả các kho bạc do cơ quan thu đã chọn, mặc định là khu vực hành chính  của kho bạc người nộp thuế, cho phép người nộp thuế chọn lại, nhưng bắt buộc phải chọn  kho bạc cụ thể.
 • Ghi thu ngân sách nhà nước vào tài khoản: Cho phép người nộp thuế lựa chọn 1 trong 2 loại tài khoản: Nộp ngân sách nhà nước (TK 7111), Hoàn trả (TK 3121), Thu hoàn trả (TK 8991).

Xem thêm: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bước 3: Nhấn nút “ Truy vấn ssis thuế PN” : chức năng tham khao

 • Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin “Cơ quan quản lý thu” và lấy thông tin chi tiết liên quan đến các khoản nợ thuế của người nộp thuế từ hệ thống sổ thuế của cơ quan thuế đã được lọc theo “Cơ quan quản lý thu” và hiển thị chi tiết và cụ thể lên trên màn hình lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp” các khoản nộp ngân sách nhà nước gồm: số tài khoản; nội dung các khoản nộp ngân sách nhà nước; Mã NDKT; Mã chương; Kỳ thuế; Số tiền.
 • Hoặc người nộp thuế có thể nhập trực tiếp các khoản ngân sách nhà nước mã NDKT, mã chương trình có số tiền phải nộp ở phần dưới dữ liệu “ Chi tiết khoản nộp”

>>> Nhấn nút : để tra cứu mã NDKT hoặc mã chương nếu người nộp thuế muốn tìm kiếm.

 • Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm danh sách NDKT
 • Người nộp thuế chọn mục mã NDKT cần tìm kiếm.
 • Nhấn vào nút “Tra cứu”, hệ thống sẽ kiểm tra và hiển thị tra danh sách kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm.

>>> Nhấn “Thêm dòng”: Hệ thống chèn thêm một dòng trống thông tin khoản nộp vào phía dưới dòng hiện tại.

>>> Nhấn “Xoá” dòng: Hệ thống loại bỏ dòng được chọn khỏi lưới dữ liệu.

>>> Nhấn “Lập mới”: Hệ thống hiển thị cảnh báo: Bạn muốn nhập lại dữ liệu?

 • Chọn nút “OK”, hệ thống sẽ khôi phục toàn bộ dữ liệu về trạng thái ban đầu và mở màn hình tạo biên lai thanh toán.
 • Chọn vào nút ‘Cancel’ thì hệ thống đóng cửa số cảnh báo và giữ nguyên dữ liệu đã nhập trên giấy nộp tiền.

Bước 4. Nhấn vào nút “Hoàn thành”

 • Sau khi hoàn thành việc nhập đầy đủ các thông tin, người nộp thuế nhấn nút “Hoàn thành” để hoàn tất việc lập phiếu nộp tiền.
 • Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin đã nhập vào:
 • Nếu  thông tin kiểm tra không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi trực tiếp trên màn hình  để người nộp thuế sửa chữa.
 • Nếu nội dung giấy nộp tiền vượt quá giới hạn 210 ký tự, hệ thống sẽ cảnh báo
 • Nếu thông tin hợp lệ thì hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình “Chi tiết giấy nộp tiền”.

Lưu ý: Người nộp thuế cần xem lại chi tiết giấy nộp tiền và kiểm tra lại các thông tin đã chính xác hay chưa.

 •  Người nộp thuế có thể nhấn vào “Sửa” để sửa lại các thông tin đã nhập trước đó. Khi nhấn vào “Sửa” thì hệ thống sẽ tiến hành tải lại màn hình lập giấy nộp tiền của chính giấy nộp tiền người nộp thuế đang muốn sửa lại thông tin.

>>> Nhấn “Xoá” để xoá giấy nộp tiền vừa được lập.

>>> Nhấp vào “In” để in chi tiết giấy nộp tiền.

Xem thêm: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

1.4. Ký và nộp tiền thuế

Bước 1: Trình ký giấy nộp tiền

 • Hệ thống cho phép người nộp thuế xuất trình chứng từ nộp tiền đã hoàn thành thành công cho người ký chứng từ (người có chữ ký số) để phê duyệt.
 • Hệ thống sẽ hiển thị ra thông báo xác nhận rằng: “Bạn có chắc muốn thực hiện trình ký giấy nộp tiền không?”. Sẽ có 2 tùy chọn đó là “OK” và “Cancel”.
 • Nhấn “OK” thì hệ thống sẽ thực hiện việc cập nhật lại trạng thái giấy nộp tiền thành “Trình ký” và thông báo trình ký thành công. Đồng thời, hiển thị lại màn hình chi tiết giấy nộp tiền với giấy nộp tiền vừa thực hiện và lựa chọn “Trình ký” được ẩn đi.
 • Nhấn vào ô “Cancel” thì hệ thống sẽ thực hiện đóng màn hình xác nhận lại và cũng để dừng thực hiện chức năng “Trình ký”.

Bước 2: Ký số và nộp thuế

Hướng dẫn chi tiết các bước nộp thuế điện tử đúng quy định

 • Nhập mã PIN đúng và chọn nút “ Chấp nhận” thì hệ thống báo ký điện tử thành công gửi tới giấy nộp tiền tới cơ quan thuế.

Hướng dẫn chi tiết các bước nộp thuế điện tử đúng quy định

2. Tại sao người nộp thuế nên đăng ký nộp thuế thông qua mạng?

Ở cuộc cách mạng công nghệ số như ngày nay thì việc nộp thuế qua mạng đã trở thành xu hướng tất yếu giúp người dùng linh hoạt về thời gian và tiết kiệm công sức.

2.1. Những lợi ích đối với người nộp thuế

 • Tiết kiệm các chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế và mở rộng kênh thanh toán cho người nộp thuế.
 • Chủ động nộp  thuế ở mọi nơi có Internet, mọi lúc, mọi nơi và bằng mọi phương tiện.
 • Nộp thuế 24/7, bao gồm cả ngày lễ / ngày lễ, được xác nhận bởi các ngân hàng thương mại (NHTM) ngay khi bạn gửi giấy nộp tiền (GNT).
 • Bạn có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế để xem, in và tải  các thông báo, chứng từ nộp tiền điện tử đã nộp.
 • Được sử dụng các dịch vụ có giá trị gia tăng khác của các ngân hàng thương mại.
 • Tránh những sai sót trong các chỉ tiêu thông tin trong việc lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, thống nhất với dữ liệu gốc của cơ quan hải quan, đảm bảo trừ nợ chính xác, đảm bảo thông quan hàng hóa ngay sau khi có các thông tin xác nhận đã nộp thuế từ ngân hàng phối hợp thu.

2.2. Điều kiện để đăng ký nộp thuế điện tử

Người nộp thuế tự nguyện đăng ký nộp thuế điện tử khi có đầy đủ những điều kiện sau:

 • Là các tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp và đang hoạt động.
 • Có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp và đang còn có hiệu lực.
 • Có kết nối Internet và địa chỉ thư điện tử liên lạc luôn ổn định với cơ quan thuế.
 • Đang thực hiện việc kê khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.
 • Có tài khoản tại Ngân hàng thương mại (NHTM)

Vào thời điểm hiện tại, người nộp thuế (NNT) muốn sử dụng dịch vụ có cần có tài khoản tại 1 ngân hàng đã phối hợp với Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ và thuộc địa bàn quản lý của các cục thuế, chi cục thuế trên địa bàn toàn quốc.

3. Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử

Bước 1: Người nộp thuế truy cập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Bước 2: Chọn “ Doanh nghiệp”

Hướng dẫn chi tiết các bước nộp thuế điện tử đúng quy định

Bước 3: Thực hiện “Đăng ký”

Hướng dẫn chi tiết các bước nộp thuế điện tử đúng quy định

 • Nhập mã số thuế doanh nghiệp

Hướng dẫn chi tiết các bước nộp thuế điện tử đúng quy định

Lưu ý:

 • Mã số thuế: là mã số thuế dùng để đăng ký Nộp thuế điện tử (NTDT)
 • Sau khi nhập đầy đủ thông tin mã số thuế (MST), người nộp thuế (NNT) nhấn vào nút “Tiếp tục”, người nộp thuế điện tử để đăng ký.

Nhập thông tin doanh nghiệp

Hướng dẫn chi tiết các bước nộp thuế điện tử đúng quy định

Lưu ý: Tại bước này, chúng ta cần phải kiểm tra kỹ các thông tin:

 • Hệ thống sẽ tự động lấy ra các thông tin như email, số điện thoại, chứng thư số người nộp thuế đã đăng ký khai thuế qua mạng. Người nộp thuế có thể sửa lại các thông tin: số điện thoại, thư điện tử, người liên hệ.
 • Mã số thuế: hệ thống sẽ tự động lấy ra mã số thuế người nộp thuế đang dùng và không cho phép sửa.
 • Điện thoại được phép sủa tuy nhiên không được phép để trống.
 • Thư điện tử được phép sửa và cũng không được phép để trống. Thư điện tử phải có định dạng thư quốc tế ví dụ: nguyenvana@gmail.com.vn

Bước 3: Ký số và gửi bản đăng ký đến cho Tổng cục thuế

Hướng dẫn chi tiết các bước nộp thuế điện tử đúng quy định

 • Thông tin: “Số seri chứng thư số” và “Tổ chức cấp chứng thư số” mà hệ thống  tự động lấy từ USB  của người nộp thuế dùng trong hệ thống khai thuế qua mạng và cho phép người nộp thuế chỉnh sửa.
 • Trường hợp người nộp thuế sử dụng chứng thư số cho dịch vụ nộp thuế điện tử khác với chứng thư số sử dụng cho dịch vụ khai thuế qua mạng thì người nộp thuế nhập chứng thư số vào hệ thống và nhấp vào nút Nhập lại thông tin chữ ký số (chữ ký điện tử)
 • Hệ thống sẽ hoàn tất thực hiện xác nhận việc thay đổi (CKS)

Hướng dẫn chi tiết các bước nộp thuế điện tử đúng quy định

 • Nhập mã số PIN, chọn vào ô“Chấp nhận”, hệ thống thực hiện tải thông tin chứng thư số mới lên trường: “ Số serial chứng thư số”, “Tổ chức cấp chứng thư số”.
 • Chọn  vào ô “Bỏ qua”, hệ thống sẽ đóng cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN và dừng chức năng thay đổi chữ ký số.
 • Chọn vào ô “Cancel”, hệ thống sẽ đóng cửa sổ xác nhận thay đổi chữ ký số và giữ nguyên các thông tin chữ ký số cũ cho trường: “Số serial chứng thư số” và “Tổ chức cấp chứng thư số”

Như vậy là người nộp thuế sẽ có thể đăng ký nộp thuế điện tử với Tổng cục thuế một cách nhanh chóng, linh hoạt.

Như vậy là doanh nghiệp đã có thể nộp thuế điện tử Tổng cục thuế trên trang nộp thuế điện tử một cách hiệu quả và nhanh chóng. Nếu bạn gặp khó khăn ở bước nào để hoàn tất việc nộp thuế điện tử hãy liên hệ với Bảo Tín để được hỗ trợ nhé.

 

5/5 - (1 bình chọn)