Mặt hàng phân bón có chịu thuế gtgt không?

Mặt hàng phân bón có chịu thuế gtgt không?
Mặt hàng phân bón có chịu thuế gtgt không?

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“3a. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác;”.

Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (được bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“3a. Phân bón là các loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: Phân lân, phân đạm (urê), phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân phốt phát, bồ tạt; phân vi sinh và các loại phân bón khác;…”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT từ khâu nhập khẩu đến khâu sản xuất, thương mại bán ra.

Lưu ý: Theo Bộ Tài chính vừa đề xuất chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng sang đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 5%.

Trước đây mặt hàng phân bón từng có mức thuế giá trị gia tăng là 5% vào thời điểm trước 1/1/2015. Để góp phần tạo điều kiện cho người nông dân và giảm giá thàng phân bón, Quốc hội đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 trong đó có quy định này.

Theo Bộ Tài chính, việc chuyển mặt hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 5%, các doanh nghiệp sản xuất phân bón sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào, kể cả thuế GTGT của hàng hóa mua vào hoặc nhập khẩu để tạo tài sản cố định dùng cho sản xuất phân bón. Quy định phân bón thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5% áp dụng ở tất cả các khâu: nhập khẩu, sản xuất, bán buôn, bán lẻ đến tay người tiêu dùng. Quy định này được cho là sẽ tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa phân bón sản xuất trong nước với phân bón nhập khẩu cùng loại.

Để không ảnh hưởng đến giá thành bán ra doanh nghiệp cần tối ưu chí phí vận hành, nhân sự, tăng hiệu suất nhà máy.