Phần mềm hỗ trợ kê khai bản mởi nhất phát hành 19/02/2021

Link tải về: HTKK 4.5.2

NỘI DUNG NÂNG CẤP HTKK PHIÊN BẢN 4.5.2

 1. Cập nhật yêu cầu đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP
  • Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)
 • Cập nhật danh mục ngành nghề tại màn hình kỳ tính thuế:
 • Đối với tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 01/2021, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 1/2021 trở đi, danh mục ngành nghề bao gồm:
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường
 • Xổ số kiến thiết, xổ số điện toán
 • Hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí
 • Chuyển nhượng DAĐT CS hạ tầng, nhà khác tỉnh với nơi có trụ sở chính
 • Nhà máy sản xuất điện khác tỉnh với nơi có trụ sở chính
 • Đối với tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 12/2020, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 4/2020 trở về trước, danh mục ngành nghề bao gồm:
 • Ngành hàng sản xuất, kinh doanh thông thường
 • Hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí thiên nhiên
 • Hoạt động xổ số kiến thiết của các công ty xổ số kiến thiết
 • Cho phép mỗi ngành nghề được phép kê khai 1 tờ khai 01/GTGT của 1 kỳ tính thuế đối với kỳ tính thuế từ tháng 01/2021 trở đi.
  • Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư (02/GTGT)
 • Cập nhật tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 01/2021, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 1/2021 trở đi cho phép kê khai nhiều tờ khai có mã dự án đầu tư khác nhau trong cùng 1 kỳ tính thuế.
 • Bổ sung các trường nhập dữ liệu về dự án đầu tư, bắt buộc nhập
  • Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (04/GTGT)
 • Cập nhật tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 01/2021, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 1/2021, tờ khai lần phát sinh có kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2021, cập nhật các nội dung như sau:
 • Bổ sung checkbox Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao tại màn hình kỳ tính thuế
 • Nếu tích chọn Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao tại màn hình kỳ tính thuế:
 • Không cho nhập chỉ tiêu [22], [26]
 • Tỷ lệ GTGT tại hoạt động kinh doanh khác mặc định là 10%
 • Nếu không tích chọn Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao tại màn hình kỳ tính thuế:
 • Tỷ lệ GTGT tại hoạt động kinh doanh khác mặc định là 2%
 • Cho phép kê khai đồng thời tờ khai có tích chọn thu hộ và không tích chọn thu hộ trong cùng 1 kỳ tính thuế
  • Cập nhật Tờ khai phí, lệ phí (01/PHLP)
 • Chặn các tiểu mục 2663, 2666, 3003 trên tờ khai 01/PHLP từ kỳ kê khai tháng 01/2021
  • Cập nhật tờ khai quyết toán thuế, lệ phí (02/PHLP)
 • Chặn các tiểu mục 2663, 2666, tiểu mục lệ phí trên tờ khai 02/PHLP từ kỳ kê khai năm 2021
 1. Cập nhật địa bàn hành chính
  • Cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Bình Định đáp ứng Nghị quyết số 1188/NQ-UBTVQH14
 • Cập nhật xã Cát Tiến thành Thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
  • Cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Hòa Bình đáp ứng Nghị quyết số 1189/NQ-UBTVQH14
 • Cập nhật xã Sủ Ngòi thành Phường Quỳnh Lâm thuộc Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
 • Cập nhật xã Trung Minh thành phường Trung Minh thuộc Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
  • Cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Bắc Ninh đáp ứng Nghị quyết số 1191/NQ-UBTVQH14
 • Cập nhật xã Hương Mạc thành phường Hương Mạc thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Cập nhật xã Phù Chẩn thành phường Phù Chẩn thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Cập nhật xã Phù Khê thành phường Phù Khê thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Cập nhật xã Tam Sơn thành phường Tam Sơn thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Cập nhật xã Tương Giang thành phường Tương Giang thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 1. Cập nhật một số nội dung phát sinh
 • Cập nhật thị xã Sa Đéc thành Thành phố Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp

HTTK

Xem thêm:

Cách xóa hay gỡ bỏ phần mềm HTKK cũ

Sao lưu và phục hồi dữ liệu HTKK

Hướng dẫn cài đặt HTKK

Rate this post