1. Trang chủ
 2. »
 3. Tin tức
 4. »
 5. Kế Toán - Thuế
 6. »
 7. Tải phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 4.5.2 mới nhất năm 2021

Tải phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 4.5.2 mới nhất năm 2021

Phần mềm hỗ trợ kê khai bản mởi nhất phát hành 19/02/2021

Công Ty TNHH Dịch Vụ Doanh Nghiệp Bảo Tín

Link tải về: HTKK 4.5.2

NỘI DUNG NÂNG CẤP HTKK PHIÊN BẢN 4.5.2

 1. Cập nhật yêu cầu đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP
  • Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)
 • Cập nhật danh mục ngành nghề tại màn hình kỳ tính thuế:
 • Đối với tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 01/2021, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 1/2021 trở đi, danh mục ngành nghề bao gồm:
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường
 • Xổ số kiến thiết, xổ số điện toán
 • Hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí
 • Chuyển nhượng DAĐT CS hạ tầng, nhà khác tỉnh với nơi có trụ sở chính
 • Nhà máy sản xuất điện khác tỉnh với nơi có trụ sở chính
 • Đối với tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 12/2020, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 4/2020 trở về trước, danh mục ngành nghề bao gồm:
 • Ngành hàng sản xuất, kinh doanh thông thường
 • Hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí thiên nhiên
 • Hoạt động xổ số kiến thiết của các công ty xổ số kiến thiết
 • Cho phép mỗi ngành nghề được phép kê khai 1 tờ khai 01/GTGT của 1 kỳ tính thuế đối với kỳ tính thuế từ tháng 01/2021 trở đi.
  • Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư (02/GTGT)
 • Cập nhật tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 01/2021, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 1/2021 trở đi cho phép kê khai nhiều tờ khai có mã dự án đầu tư khác nhau trong cùng 1 kỳ tính thuế.
 • Bổ sung các trường nhập dữ liệu về dự án đầu tư, bắt buộc nhập
  • Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (04/GTGT)
 • Cập nhật tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 01/2021, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 1/2021, tờ khai lần phát sinh có kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2021, cập nhật các nội dung như sau:
 • Bổ sung checkbox Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao tại màn hình kỳ tính thuế
 • Nếu tích chọn Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao tại màn hình kỳ tính thuế:
 • Không cho nhập chỉ tiêu [22], [26]
 • Tỷ lệ GTGT tại hoạt động kinh doanh khác mặc định là 10%
 • Nếu không tích chọn Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao tại màn hình kỳ tính thuế:
 • Tỷ lệ GTGT tại hoạt động kinh doanh khác mặc định là 2%
 • Cho phép kê khai đồng thời tờ khai có tích chọn thu hộ và không tích chọn thu hộ trong cùng 1 kỳ tính thuế
  • Cập nhật Tờ khai phí, lệ phí (01/PHLP)
 • Chặn các tiểu mục 2663, 2666, 3003 trên tờ khai 01/PHLP từ kỳ kê khai tháng 01/2021
  • Cập nhật tờ khai quyết toán thuế, lệ phí (02/PHLP)
 • Chặn các tiểu mục 2663, 2666, tiểu mục lệ phí trên tờ khai 02/PHLP từ kỳ kê khai năm 2021
 1. Cập nhật địa bàn hành chính
  • Cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Bình Định đáp ứng Nghị quyết số 1188/NQ-UBTVQH14
 • Cập nhật xã Cát Tiến thành Thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
  • Cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Hòa Bình đáp ứng Nghị quyết số 1189/NQ-UBTVQH14
 • Cập nhật xã Sủ Ngòi thành Phường Quỳnh Lâm thuộc Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
 • Cập nhật xã Trung Minh thành phường Trung Minh thuộc Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
  • Cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Bắc Ninh đáp ứng Nghị quyết số 1191/NQ-UBTVQH14
 • Cập nhật xã Hương Mạc thành phường Hương Mạc thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Cập nhật xã Phù Chẩn thành phường Phù Chẩn thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Cập nhật xã Phù Khê thành phường Phù Khê thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Cập nhật xã Tam Sơn thành phường Tam Sơn thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Cập nhật xã Tương Giang thành phường Tương Giang thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 1. Cập nhật một số nội dung phát sinh
 • Cập nhật thị xã Sa Đéc thành Thành phố Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp

HTTK

Xem thêm:

Cách xóa hay gỡ bỏ phần mềm HTKK cũ

Sao lưu và phục hồi dữ liệu HTKK

Hướng dẫn cài đặt HTKK

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.