Tiền và các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn, có tính thanh khoản cao (có thời gian đáo hạn từ ba tháng trở xuống) có thể chuyển đổi thành tiền mặt và không bị ảnh hưởng trọng yếu bởi sự thay đổi lãi suất. Các khoản tương đương tiền có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền mặt xác định và không chịu bất kỳ rủi ro chuyển đổi nào tại thời điểm lập báo cáo . Bài viết sau, Bảo Tín sẽ đưa ra một số thông tin hữu ích về các khoản tương đương tiền, tầm quan trọng và những hạn chế của các khoản tương đương tiền.

1. Các khoản tương đương tiền bao gồm những gì?

Tầm quan trọng của tiền và các khoản tương đương tiền 

Một số loại tài sản được xếp vào khoản tương đương tiền như đã nêu ở trên bao gồm:

  • Kỳ phiếu ngân hàng: là loại chứng từ có nội dung cam kết trả tiền vô điều kiện do người lập viết. Nội dung kỳ phiếu yêu cầu thanh toán một số tiền xác định cho người hưởng lợi hoặc theo yêu cầu của người đó trả cho người khác được quy định trong kỳ phiếu đó.
  • Tín phiếu kho bạc: là loại hối phiếu do kho bạc nhà nước phát hành vay ngắn hạn cho ngân sách nhà nước, ghi nhận cam kết trả nợ gốc và lãi của Chính phủ cho chủ sở hữu. Tín phiếu kho bạc là công cụ vay nợ ngắn hạn của Chính phủ thường được phát hành và có kỳ hạn.

Ngoài ra, nếu trong quá trình báo cáo, xác minh được số tiền báo cáo trên các tài khoản khác đáp ứng định nghĩa tương đương tiền (kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống, tính thanh khoản cao) thì chỉ tiêu này sẽ được kế toán trình bày.

Ngược lại, các khoản trước đây được phân loại là các khoản tương đương tiền nhưng đến hạn chưa thu hồi được thì phải chuyển sang trình bày tại các chỉ tiêu khác tùy theo nội dung của từng khoản mục.

Các khoản đầu tư vào chứng khoán có tính thanh khoản cao như cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm phái sinh không được tính vào tiền và các khoản tương đương tiền. Mặc dù có thể dễ dàng đếm được những tài sản này, nhưng việc chuyển đổi chúng thành tiền mặt sẽ loại trừ chúng. Các tài sản được liệt kê ở trên là các khoản đầu tư trên bảng cân đối kế toán. 

2. Tầm quan trọng của tiền và các khoản tương đương tiền

Tầm quan trọng của tiền và các khoản tương đương tiền

Các khoản tương đương tiền cũng đóng vai trò là một trong những chỉ số sức khỏe quan trọng nhất của hệ thống tài chính của một công ty. Các nhà phân tích cũng có thể đánh giá xem việc đầu tư vào một công ty là tốt hay xấu. Không phải bằng khả năng tạo ra tiền và các khoản tương đương tiền, bởi vì nó phản ánh khả năng của một công ty để thanh toán các hóa đơn của bạn trong một thời gian ngắn.

Sự tồn tại của tiền và các khoản tương đương tiền nói lên rất nhiều điều về hoạt động của công ty vì nó phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty.

Tiền hoặc các khoản tương đương tiền của một công ty luôn được báo cáo ở dòng trên cùng của bảng cân đối kế toán vì những tài sản này  có tính thanh khoản cao nhất.

Các công ty giữ chúng để đáp ứng các nghĩa vụ tiền mặt ngắn hạn chứ không phải để đầu tư hoặc các mục đích khác. Đây là khoản dự trữ tiền mặt để trang trải cho các trường hợp dự phòng như thiếu hụt doanh thu, sửa chữa hoặc thay thế máy móc, hoặc các trường hợp bất khả kháng khác trong kế hoạch mà không lường trước được.

Ngoài ra, có một số lý do khiến một công ty có thể lưu trữ vốn của mình dưới dạng các khoản tương đương tiền. Đầu tiên, chúng là một phần của vốn lưu động ròng của công ty (vốn lưu động trừ đi nợ ngắn hạn) được sử dụng để mua hàng tồn kho, trang trải chi phí hoạt động và các khoản mua khác.

Công ty cũng sử dụng công cụ này cho các công ty có nhiều vốn lưu động để kiếm lãi trong thời gian chờ đợi. 

Các khoản tương đương tiền là loại tài sản có tính thanh khoản cao.

3. Hạn chế của các khoản tương đương tiền

Hạn chế của các khoản tương đương tiền

Theo một cách nào đó, các khoản tương đương tiền có thể bị lỗ bằng cách tạo ra sự giảm vốn. Công ty có thể tạo ra một tỷ lệ lãi cao hơn nếu họ dùng tiền để đầu tư vào các dự án sản xuất và kinh doanh tiềm năng.

Nhìn chung,  khoản đầu tư ngắn hạn này có tỷ suất thấp hơn và không thể theo kịp tốc độ lạm phát, vì vậy các công ty chỉ nên giữ tiền ở mức độ nhất định để tối ưu hóa lợi tức đầu tư.

Vừa qua, chúng tôi vừa đưa ra thông tin chi tiết về tiền và các khoản tương đương tiền. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, bạn có thể với chúng tôi để được hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời  nhé. 

 

5/5 - (1 bình chọn)