Bảo Tín nhận được rất nhiều các thắc mắc của khách hàng về làm thế nào để biết cách tính lương hưu chính xác. Đầu tiên bạn phải hiểu định nghĩa lương hưu chính là gì? Đó chính là khoản chi phí được thanh toán cho người lao động đã đến độ tuổi nghỉ hưu khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo đúng pháp luật quy định.

Thông qua bài viết dưới đây bạn sẽ giải đáp những mọi thắc mắc này nhé!

Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội

1. Điều kiện hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội

1.1. Người lao động tham gia BHXH bắt buộc

Người tham gia lao động có đủ điều kiện để hưởng mức lương hưu nếu thuộc một trong những trường hợp dưới đây:

Trường hợp 1

– Thời gian nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật trở lên.

– Độ tuổi người tham gia lao động: Đủ 60 tuổi 6 tháng đối với lao động nam, đủ 55 tuổi 8 tháng đối với lao động nữ.

Trường hợp 2

– Thời gian nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật trở lên.

– Người tham gia lao động có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, liên quan đến độc hại, nguy hiểm hoặc người tham gia lao động có đủ từ 15 năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo pháp luật quy định.

– Độ tuổi người tham gia lao động: Đủ 55 tuổi 6 tháng đối với lao động nam và đủ 50 tuổi 8 tháng đối với lao động nữ.

1.2. Người lao động tham gia BHXH tự nguyện

– Công dân của Việt Nam có độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng lao động tham gia BHXH bắt buộc thì đủ điều kiện tham gia BHXH tự nguyện để hưởng trọn vẹn chế độ hưu trí và tử tuất.

– Điều kiện để người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu:

+ Độ tuổi người tham gia lao động: Đủ 55 tuổi 8 tháng đối với lao động nữ và đủ 60 tuổi 6 tháng đối với lao động nam.

+ Điều kiện cần: Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên pháp luật quy định.

2. Cách tính lương hưu BHXH chi tiết nhất

2.1.Cách tính lương hưu dành cho người lao động tham gia BHXH bắt buộc

a, Tính hàng tháng cho người lao động tham gia BHXH bắt buộc

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trong đó (% ) được xác định như sau:

– Đối với lao động nam

+ Thời gian tham gia BHXH: Đóng đủ 20 năm nhận được tỷ lệ 45% (Theo năm 2021, chỉ cần đóng đủ 19 năm BHXH thì được tỷ lệ 45%)

+ Sau đó, cứ thêm mỗi năm được tăng thêm 2%.

– Đối với lao động nữ

+ Thời gian tham gia BHXH: Đóng đủ 15 năm nhận được 45%.

+ Sau đó, cứ thêm mỗi năm được tăng thêm 2%.

Lưu ý

  • Đặc biệt mức tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa nhận được là 75%.
  • Người tham gia lao động nghỉ trước độ tuổi quy định về nhận lương hưu, áp dụng mức tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng giảm đi 2% 

*Tham khảo thêm mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo Nhà nước quy định tại:

  • Điều 62, Điều 64 Luật BHXH 2014.
  • Điều 9, Điều 10 Nghị định 115/2015.
  • Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.
  • Khoản 19 và 21 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH

b, Trợ cấp 1 lần

+ Người tham gia lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Đến thời gian về nghỉ hưu được hưởng thêm trợ cấp một lần.

+ Còn những người tham gia lao động đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% và chưa đến thời hạn nghỉ hưu. Cứ mỗi năm sẽ tính bằng 0,5 tháng mức hưởng bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

>> Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

2.2. Cách tính lương hưu cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện

a, Tính hàng tháng cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Căn cứ vào Điều 74 của Luật Bảo hiểm xã hội có quy định về mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu, và tính tương ứng với số năm người lao động tham gia BHXH. Từ 01/01/2018, mức hưởng lương hưu hằng tháng của người tham gia lao động đủ điều kiện tính bằng 45% và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

– Nghỉ hưu của lao động nam vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

– Nghỉ hưu của lao động nữ từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm được tăng thêm 2%; mức tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa nhận được là 75%.

b, Trợ cấp 1 lần

+ Người tham gia lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Đến thời gian về nghỉ hưu được hưởng thêm trợ cấp một lần.

+ Còn những người tham gia lao động đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% và chưa đến thời hạn nghỉ hưu. Cứ mỗi năm sẽ tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

3. Câu hỏi thường gặp về cách tính lương hưu

Câu hỏi 1: Mức lương hưu theo từng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện là bao nhiêu?

Bảo Tín xin trả lời câu hỏi: Đối với mức lương hưu theo từng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện tùy thuộc vào số năm đóng bảo hiểm và dựa theo giới tính người lao động là khác nhau. Để hưởng được mức hưởng lương hưu hằng tháng của người tham gia lao động đủ điều kiện tính bằng 45% cần đáp ứng những yêu cầu sau:

  • Đối với trường hợp nghỉ hưu của lao động nam vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
  • Đối với trường hợp nghỉ hưu của lao động nữ từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Nếu tiếp tục tham gia BHXH mỗi năm được tăng thêm 2%; mức tỷ lệ (%) tối đa nhận được là 75%.

Xem thêm thông tin ở mục 2.2

Câu hỏi 2: Nên nhận lương hưu BHXH theo từng tháng hay nhận trợ cấp 1 lần?

Khi hưởng trợ cấp BHXH 1 lần thì Người lao động nhận được số tiền lớn ngay trong một thời điểm. Mặt khác, nếu so với hưởng lương hưu thì nhận BHXH 1 lần có thể thiệt thòi. Cụ thể:

+ Về số tiền nhận BHXH 1 lần thấp hơn so với mức hưởng lương hưu hàng tháng.

+ Hưởng BHXH 1 lần thì người lao động chịu thiệt thòi về quyền an sinh cơ bản của mình như: BHYT cấp thẻ miễn phí, trợ cấp tử tuất, hỗ trợ mai táng,…

Câu hỏi 3: Khi nào thì người lao động sẽ được nhận lương hưu BHXH?

Căn cứ vào điểm a Khoản 1 Điều 54 Bộ Luật BHXH năm 2014 thì người được hưởng mức lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi trở lên, có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. 

Bạn cần đáp ứng đầy đủ yêu cầu dưới đây để nhận được lương hưu BHXH:

– Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân của Việt Nam có độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên (không thuộc đối tượng lao động tham gia BHXH bắt buộc) để hưởng trọn vẹn chế độ hưu trí và tử tuất. Với điều kiện:

+ Độ tuổi người tham gia lao động: Đủ 55 tuổi 8 tháng đối với lao động nữ và đủ 60 tuổi 6 tháng đối với lao động nam.

+ Điều kiện cần: Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên pháp luật quy định.

– Còn đối với đối tượng lao động tham gia BHXH bắt buộc:

+ Đối với lao động nam: Thời gian tham gia BHXH: Đóng đủ 20 năm

+ Đối với lao động nữ: Thời gian tham gia BHXH: Đóng đủ 15 năm

Tham khảo thêm mục 2: Cách tính lương hưu BHXH chi tiết nhất

Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội. Hãy liên hệ ngay cho Bảo Tín qua số Hotline 0786440486 để được hỗ trợ giải đáp sớm nhất nhé!

Rate this post