Quyết toán thuế tài nguyên dầu khí trên phần mềm HTKK có quá phức tạp như bạn nghĩ không. Dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ một số cách quyết toán thuế nhanh và chính xác nhất cho bạn trên phần mềm HTKK. Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn kê khai thành công chi tiết hơn trên phần mềm HTKK. Hãy theo chân chúng tôi tìm hiểu cách quyết toán thuế tài nguyên dầu khí nhé.

Quyết toán thuế tài nguyên dầu khí (02/TAINDK) trên HTKK

Theo hướng dẫn của thông tư 156/2013/TTBTC, việc lập tờ khai quyết toán thuế tài nguyên dầu khí Mẫu 02/TAIN ĐK như sau:

Từ menu chức năng Khai báo/Khai báo dầu, chọn “tờ khai quyết toán thuế TAIN đối với dầu khí – 02 / TAINDK” và màn hình khai báo sẽ xuất hiện, bạn chọn kỳ tính thuế như sau:

Quyết toán thuế tài nguyên dầu khí (02/TAINDK) trên HTKK

Để bắt đầu khai thuế tài nguyên, bạn cần chọn thông tin đầu vào rồi nhấn nút “đồng ý ” để xem hoàn thành tờ khai thuế tài nguyên  mẫu 02/TAIN DK. 

1. Lần kê khai quyết toán thuế tài nguyên dầu khí đầu tiên

Trong biểu mẫu “Chọn kỳ tính thuế”, chọn trạng thái tờ khai là tờ khai đầu tiên rồi bấm nút “đồng ý”. Màn hình khai báo hiển thị như sau:

Quyết toán thuế tài nguyên dầu khí (02/TAINDK) trên HTKK

Các chỉ tiêu cần nhập:

[01], [02], [03]: Hệ thống hỗ trợ hiển thị tự động 

[15]: Nhập dưới dạng văn bản

[16]: Tên tổ chức hoặc người đại diện được ủy quyền: Cho phép bạn chọn 1 trong 2 loại. Nếu bạn được yêu cầu nhập thông tin đại lý thuế trong phần Thông tin doanh nghiệp, ô đại lý thuế sẽ được đánh dấu vào cho phép chỉnh sửa. Nếu bạn không nhập thông tin đại lý thuế trong phần Thông tin doanh nghiệp, ứng dụng sẽ không cho phép bạn chọn cả hai ô đại lý thuế và đại lý được ủy quyền.

[25]: nhập dạng số, tối đa 3 chữ số

[26]: Ứng dụng hỗ trợ nhập tự động chỉ tiêu [29] từ giai đoạn trước, cho phép chỉnh sửa, nhưng nếu nó được chỉnh sửa ở dạng không phải xx, xxxx, ứng dụng sẽ đưa ra cảnh báo màu vàng“chỉ tiêu [26 ] khác với chỉ tiêu [29] của kỳ trước được chuyển giao ”

[27], [28a], [28b], [32]: Nhập dạng xx,xxxx

[41]: Nhập dạng xx,xx

[31]: Ứng dụng hỗ trợ kết chuyển tự động cột tổng (8) của PL 02-1/PLDK cho phép chỉnh sửa 

[33]: Ứng dụng hỗ trợ kết chuyển tự động chỉ tiêu [36] của kỳ trước  cho phép chỉnh sửa trong biểu mẫu được kích hoạt bởi xx, xx, nhưng nếu được chỉnh sửa khác, ứng dụng sẽ đưa ra cảnh báo màu vàng.

Xem thêm: Quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí (02/TNDN- DK)

Các chỉ tiêu tính toán

[32] = [30] × [31] 

[28] = [28a] + [28b], làm tròn đến 4 chữ số thập phân 

[29] = [26] + [27] [28], làm tròn đến 4 chữ số sau chữ số thập phân điểm, nếu kết quả là số âm, hãy đặt = 0 

[30] = [27] / [25], làm tròn đến 4 chữ số thập phân

[34] = [27] x [32], làm tròn đến 2 chữ số thập phân 

[35] = [28] × [32], làm tròn đến 2 chữ số thập phân 

[36] = [33] + [34] [35], làm tròn 2 chữ số sau dấu thập phân, nếu âm, đặt = 0 

[37] = [31] / [28], làm tròn 4 chữ số sau dấu thập phân

[38] = [39] + [40], làm tròn thành 2 số thập phân 

[39] = [33] x [37], làm tròn thành 2 số thập phân 

[40] = ([28] [26)]) x [32] x [37], làm tròn 2 chữ số thập phân, nếu kết quả là âm, đặt = 0 

[42] = [38] [41], làm tròn 2 chữ số thập phân, kết quả Kết quả có thể âm

2. Phụ lục 02-1/PLDK: Sản lượng và doanh thu từ dầu khí

Quyết toán thuế tài nguyên dầu khí (02/TAINDK) trên HTKK

Các chỉ tiêu cần nhập:

Cột (1): Ứng dụng hỗ trợ tăng tự động. 

Cột (2): Nếu là “Dầu thô” thì ở dạng thùng. Nếu nó là “khí tự nhiên” và “Condensate” thì nó là m3. 

Cột (3), (5): điền dạng DD / MM / YYYY

Cột (4), (6): tự động nhập tại xx, xxxx 

Cột (7): tự động nhập tại xx, xxxx 

Cột (9): tự động nhập, văn bản

Các chỉ tiêu tính toán:

Cột (8) = (6) * (7), làm tròn đến 2 chữ số sau dấu thập phân 

Ứng dụng hỗ trợ tính tổng tự động của các hàng cột (8)

Xem thêm: Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN trên phần mềm HTKK

3. Phụ lục 01/PL-DK: Chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí

Quyết toán thuế tài nguyên dầu khí (02/TAINDK) trên HTKK

Chỉ tiêu [09] Số thuế phải nộp: Lấy từ Mục [38] của Tờ khai 02/TAINDK 

Cột (1) – STT: Tự động tăng khi thêm hàng 

Cột (2) – Mã số thuế Công ty Dầu: Nhập, tối đa không quá 14 ký tự, đánh dấu vào đúng MST.

Cột (3) – Tên nhà thầu: Nhập văn bản

Cột (4) – Tỷ lệ phân phối: nhập xx, xxxx 

Cột (5) – Số thuế phát sinh phải nộp (5) = chỉ tiêu [09] * Cột (4), làm tròn đến 2 chữ số thập phân nếu kết quả âm thì đặt = 0

Cột (6 ) – ghi chú: Nhập loại văn bản, tối đa 250 ký tự

Cột Tổng (4): Hệ thống tính toán tự động. Đảm bảo rằng tổng của cột (4) phải bằng 100%. Nếu không, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo màu đỏ. 

Tổng cột (5) = Tổng của hàng và cột (5), kiểm tra kiểm tra phải bằng [09], nếu khác thì ứng dụng cảnh báo đỏ.

4. Kê khai bổ sung

Nếu bạn chọn trạng thái tờ khai là “Kê khai bổ sung” thì có thể chọn thời gian, ngày nộp tờ khai bổ sung trong ứng dụng tại biểu mẫu “Chọn kỳ tính thuế”. Dữ liệu sau đó được nhập vào biểu mẫu. 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”

Quyết toán thuế tài nguyên dầu khí (02/TAINDK) trên HTKK

Khai báo thêm cho các chỉ tiêu [38], [39], [40]  tương tự như tờ 01 / GTGT.

Nói chung, quyết toán thuế tài nguyên dầu khí trên phần mềm HTKK không quá phức tạp, nếu bạn hiểu rõ về chúng. Hy vọng bài viết trên đây, sẽ giúp bạn phần nào trong việc thực hiện trên phần mềm HTKK. Nếu còn có những thắc mắc khác, bạn có thể liên hệ với kế toán Bảo Tín để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. 

 

Rate this post