Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí là công việc quen thuộc của mọi kế toán. Tuy nhiên nếu kế toán đã thực sự hiểu rõ về hồ sơ Quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí thì hãy đọc bài viết sau để có câu trả lời. Nội dung nhập số liệu tờ khai hoàn thành quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 02/TNDN ĐK) theo Thông tư 36/2016 / TTBTC như sau:

Quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí (02/TNDN- DK)

Tại menu chức năng trên giao diện màn hình HTKK, bạn thực hiện như sau: Chọn mục “Tờ khai / Tờ khai dầu” và chọn “Tờ khai Quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí – 02 / TNDNK”. Sau đó, màn hình sẽ hiển thị nội dung như sau:

Quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí

Hiệu lực kê khai từ năm 2016 trở đi

Để có thể bắt đầu kê khai thuế, bạn phải chọn thông tin đầu vào. Sau đó bấm vào nút “đồng ý” để xem tờ khai thuế quyết toán đối với dầu khí mẫu 02/TNDN ĐK.

1. Khi đăng ký quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí lần đầu tiên

Trong biểu mẫu “Chọn kỳ tính thuế”, chọn trạng thái tờ khai là tờ khai đầu tiên rồi bấm nút ” đồng ý”. Màn hình khai báo sẽ hiển thị như sau:

Quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí

Xem thêm: Quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu 03A/TĐ-TAIN cho đơn vị thủy điện

[01], [02], [03]: hiển thị tự động 

[15]: nhập văn bản

[16]: tên đơn vị được ủy quyền hoặc đại diện tài chính: chọn 1 trong 2 loại. Khi nhập thông tin người đại lý thuế thì khi trên tờ khai sẽ mặc định chọn vào ô  Đại lý thuế và có thể chỉnh sửa. Nếu không có thông tin Đại lý thuế ở phần Thông tin Doanh nghiệp, ứng dụng sẽ không cho phép chọn cả hai ô đại lý thuế và đại lý ủy quyền.

[25], [26], [27a], [27b], [28], [31]: cần nhập dạng xx, xx. 

Kiểm tra: [28] <= [26] nếu khác thì cảnh báo đỏ.

Kiểm tra: [27a] <= [28] nếu khác thì cảnh báo đỏ. 

[27] = [27a] + [27b], làm tròn đến 2 chữ số thập phân 

[29] = [26] – [28], làm tròn đến 2 chữ số thập phân, nếu kết quả là âm, công thức là [29] = 0

[30] = [25] – [27], làm tròn đến 2 chữ số thập phân, nếu kết quả là âm thì công thức [30] = 0 

[32] = [30] + [31], làm tròn đến 2 chữ số thập phân

[33]: Nhập xx, xxxx 

[34]: Nhập xx, xx 

[35]: Nhập xx, xxxx 

[36] = [32] * [33] + [34] * [35], sau đó làm tròn thành 2 chữ số Dấu phẩy 

[37], [39]: Nhập xx, xx

[38] = [36] – [37], làm tròn đến 2 chữ số thập phân nếu âm  = 0 

[40] = [38] – [39], làm tròn đến 2 chữ số thập phân, cũng có thể là số âm. 

[41]: Nhập số , không âm, lên đến 5 chữ số.

Phần ghi chú mục lục ngân sách nhà nước ở cuối mẫu in sẵn như sau: 

Đối với Dầu thô: hạch toán chỉ tiêu [40] vào Mục 3750, Tiểu mục 3752 Đối với Condensate: hạch toán chỉ tiêu [40] vào mục 3950, tiểu mục 3952

Đối với khí thiên nhiên: hạch toán chỉ tiêu [40] trong mục 3800, tiểu mục 3802.

2. Phụ lục 01/PL-DK: Chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí

Quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí

Chỉ tiêu [09]: Số thuế phải nộp: Lấy từ mục [38] của tờ khai 02 / TNDK và chuyển sang 

Cột (2) – Mã số thuế nhà thầu dầu khí: Nhập và kiểm tra đúng cấu trúc của MST.

Cột (3) – Tên Nhà thầu – Nhập loại văn bản.

Cột (4) – Tỷ lệ phân bổ- Nhập xx, xxxx 

Cột (5) – Số thuế  phải nộp: (5) = Chỉ tiêu [09] * Cột (4), làm tròn đến 2 chữ số thập phân nếu âm thì đặt = 0 

Cột (6) – Lưu ý: kiểu nhập văn bản, tối đa 250

Cột tổng số (4): Hệ thống tự động tính toán. Tổng tổng trong cột (4) phải là 100%. Nếu bạn không hài lòng, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo màu đỏ.

Tổng cột (5) = Tổng các hàng và cột (5), xác minh phải bằng  [09], nếu không ứng dụng sẽ cảnh báo đỏ.

Xem thêm: Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN trên phần mềm HTKK

3. Trường hợp phần khai báo bổ sung

Nếu trạng thái tờ khai là “tờ khai bổ sung” thì có thể chọn thời điểm, ngày nộp tờ khai bổ sung trong hồ sơ tại biểu mẫu “Chọn kỳ tính thuế” thì dữ liệu sẽ được đưa vào phiếu nhập dữ liệu bao gồm 2 sheet “tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”

Quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí

Quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho các chỉ tiêu [36], [37], [38] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Trên đây là phần hướng dẫn của Bảo Tín, mong rằng đây là những thông tin hữu ích cho bạn. Nếu còn có những thắc mắc khác bạn có thể xem thêm các bài viết của kế toán thuế Bảo Tín hoặc có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể nhất. 

 

5/5 - (1 bình chọn)