Bạn đang tìm hiểu vai trò của lợi nhuận thuần là gì và cách tính lợi nhuận thuần đơn giản, chính xác nhất? Bài viết dưới đây, kế toán Bảo Tín sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm liên quan đến công dụng. Từ việc hoạch định các chiến lược kinh doanh theo tình hình tài chính của công ty. Mời bạn đọc tham khảo  bài viết sau để hiểu rõ hơn về vấn đề.

Hướng dẫn cách tính lợi nhuận thuần đơn giản và chính xác nhất

1. Vai trò của lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần là lợi nhuận thu được sau khi nhận được thu nhập từ hoạt động kinh doanh và doanh thu hoạt động tài chính trừ đi chi phí, bao gồm chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lợi nhuận thuần giúp các công ty hiểu được liệu hoạt động kinh doanh là thắng hay thua. Đây là một chỉ báo tốt giúp chủ doanh nghiệp phát hiện ra những tồn tại cần khắc phục và là cơ sở cho các chiến lược kinh doanh dài hạn.

Lợi nhuận thuần cũng giúp cổ đông và nhà đầu tư nhìn nhận một cách khách quan về sự phát triển của doanh nghiệp và có những hành động phù hợp. Nếu công ty không đủ lợi nhuận, giá trị cổ phiếu có thể giảm, ảnh hưởng đến các cổ đông. Các nhà đầu tư sẽ sử dụng lợi nhuận thuần để dự đoán công ty có thể tạo ra giá trị gì và chi bao nhiêu vào cổ phiếu hoặc bỏ vốn vào các công ty đó.

Xem thêm: Tỷ suất lợi nhuận là gì? Cách tính tỷ suất lợi nhuận chính xác nhất

2. Hướng dẫn cách tính lợi nhuận thuần đơn giản nhất

Hướng dẫn cách tính lợi nhuận thuần đơn giản nhất

Công thức tính lợi nhuận thuần:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Thu nhập thuần- giá vốn hàng bán + (Doanh thu tài chính – Chi phí tài chính) – (Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp)

Trong đó: 

Thu nhập thuần: là thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ và bán hàng sau khi đã trừ  các khoản giảm trừ thu nhập, bao gồm: các khoản chiết khấu bán hàng, trả lại hàng bán, các khoản chiết khấu thương mại.

Giá vốn hàng bán:  là tổng chi phí được sử dụng để sản xuất sản phẩm. Giá vốn hàng bán bao gồm các chi phí như: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

Doanh thu tài chính: là nguồn thu lãi cho vay vốn, lãi cho thuê tài chính, thu nhập từ tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia trong quá trình kinh doanh.

Chi phí tài chính: đây là những khoản chi phí phải trả cho các hoạt động tài chính.

Công thức tính lợi nhuận thuần rút gọn:

Chúng ta có thể viết gọn công thức trên như sau: 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận gộp + lợi nhuận tài chính – (Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp)

Trong đó:

Lợi nhuận gộp = doanh thu thuần – giá vốn hàng bán

Lợi nhuận tài chính = doanh thu tài chính – chi phí tài chính

Xem thêm: Hướng dẫn cách định khoản kế toán cơ bản và nhanh nhất

3. Sự khác nhau giữa lợi nhuận thuần và lợi nhuận góp

Sự khác nhau giữa lợi nhuận thuần và lợi nhuận góp

Vì cùng một “lợi nhuận”, hai thuật ngữ lãi thuần và lãi gộp thường bị nhầm lẫn với nhau.

Do đó, lợi nhuận gộp là mức lợi nhuận đầu tiên được xem xét sau khi trừ đi giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần. So với lợi nhuận gộp, lợi nhuận thuần bao gồm cả thu nhập từ hoạt động tài chính và chi phí gián tiếp như bán hàng và quản lý.

Lợi nhuận gộp cho chúng ta thấy rõ hơn tình hình sản xuất kinh doanh chính của công ty, từ việc tiêu thụ sản phẩm đến giá trị vốn của hàng hóa bán ra, không có các yếu tố gián tiếp. Lợi nhuận thuần được tính bằng cách sử dụng các yếu tố gián tiếp,  cho chúng ta một bức tranh đầy đủ hơn về tình hình tài chính của công ty.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói

Nếu hai công ty có lợi nhuận gộp tương đương nhau, công ty nào kiểm soát tốt chi phí gián tiếp sẽ có lợi nhuận ròng cao hơn và tất nhiên là tình hình tài chính tốt hơn.

Ngoài ra còn có khái niệm lợi nhuận ròng, là lợi nhuận cuối cùng của một công ty sau khi hạch toán tất cả các khoản thu nhập, chi phí và thuế TNDN.

Trên đây là những kiến ​​thức cơ bản về lợi nhuận thuần, mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời cho câu hỏi lợi nhuận thuần là gì và xác định được tầm quan trọng của lợi nhuận đối với định hướng phát triển trong tương lai của công ty.

4. Câu hỏi thường gặp

Lợi nhuận thuần là lợi nhuận thu được sau khi nhận được thu nhập từ hoạt động kinh doanh và doanh thu hoạt động tài chính trừ đi chi phí, bao gồm chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lợi nhuận thuần giúp các công ty hiểu được liệu hoạt động kinh doanh là thắng hay thua. Đây là một chỉ báo tốt giúp chủ doanh nghiệp phát hiện ra những tồn tại cần khắc phục và là cơ sở cho các chiến lược kinh doanh dài hạn.

Công thức tính lợi nhuận thuần:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Thu nhập thuần- giá vốn hàng bán + (Doanh thu tài chính – Chi phí tài chính) – (Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp)

Trong đó: 

Thu nhập thuần: là thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ và bán hàng sau khi đã trừ  các khoản giảm trừ thu nhập, bao gồm: các khoản chiết khấu bán hàng, trả lại hàng bán, các khoản chiết khấu thương mại.

Giá vốn hàng bán:  là tổng chi phí được sử dụng để sản xuất sản phẩm. Giá vốn hàng bán bao gồm các chi phí như: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

Doanh thu tài chính: là nguồn thu lãi cho vay vốn, lãi cho thuê tài chính, thu nhập từ tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia trong quá trình kinh doanh.

Chi phí tài chính: đây là những khoản chi phí phải trả cho các hoạt động tài chính.

Lợi nhuận thuần cũng giúp cổ đông và nhà đầu tư nhìn nhận một cách khách quan về sự phát triển của doanh nghiệp và có những hành động phù hợp. Nếu công ty không đủ lợi nhuận, giá trị cổ phiếu có thể giảm, ảnh hưởng đến các cổ đông. Các nhà đầu tư sẽ sử dụng lợi nhuận thuần để dự đoán công ty có thể tạo ra giá trị gì và chi bao nhiêu vào cổ phiếu hoặc bỏ vốn vào các công ty đó.

5/5 - (1 bình chọn)