Nhiều doanh nghiệp hiện nay, đang gặp khó khăn khi kê khai thuế GTGT đối với đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc trên HTKK. Vậy kê khai sao cho chính xác và nhanh chóng, dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai mẫu 01/TĐ – GTGT đối với nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN hoặc hạch toán phụ thuộc các công ty phát điện thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam đáp ứng công văn 4943 /TCTK.

1. Hướng dẫn Khai thuế GTGT đối với đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc trên HTKK

Vào giao diện người dùng màn hình khai báo HTKK, chọn “Tờ khai / Tờ khai thủy điện” từ menu rồi chọn “kê khai thuế GTGT – 01/TĐ GTGT”. Màn hình sẽ hiển thị các yêu cầu sau:

Hướng dẫn Khai thuế GTGT đối với đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc trên HTKK

  • Kỳ tính thuế: Theo mặc định, ứng dụng sử dụng tháng hiện tại hoặc quý hiện tại -1. Bạn có thể nhập kỳ tính thuế, nhưng không thể chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng hoặc quý hiện tại 
  • Trạng thái tờ khai: bao gồm tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung. 
  • Chọn các phụ lục đính kèm vào tờ khai.

Sau đó nhấn nút ” đồng ý” để hiển thị tờ khai thuế GTGT thủy điện mẫu 01 / TGGTGT.

Xem thêm: Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN trên phần mềm HTKK

2. Kê khai lần đầu

Trong biểu mẫu “Chọn Kỳ tính Thuế”, hãy chọn trạng thái tờ khai là lần khai thuế đầu tiên, sau đó nhấp vào nút “đồng ý”, màn hình kê khai được hiển thị như sau:

Hướng dẫn Khai thuế GTGT đối với đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc trên HTKK

Các chỉ tiêu cần nhập:

[21], [22], [24], [26] : Nhập theo dạng xx,xx

Tiêu chí ứng dụng được tính toán tự động bằng công thức

[23] = [21] * [22], làm tròn đến 2 chữ số thập phân 

[25] = [23] * [24], làm tròn các số có 2 chữ cái sau dấu thập phân 

[27] = [25] – [26] mục tiêu kiểm tra  [27] = tổng số thuế GTGT trong PL 01-2 / TGTGT, nếu khác báo động đỏ.

Xem thêm: Quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí (02/TNDN- DK)

3. Phụ lục 01-2 / TG GTGT: Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của nhà máy thuỷ điện cho các thành phố

Hướng dẫn Khai thuế GTGT đối với đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc trên HTKK

Các chỉ tiêu cần nhập:

Cột (1) – STT: Nhập kiểu văn bản. 

Cột (2) – “Tên nhà máy”: Nhập loại văn bản, tối đa 200 ký tự. 

Cột (3) – “Mã số thuế”: Nhập cấu trúc MST tối đa 14 ký tự

Cột ” chọn”: nếu là nhà máy thủy điện thì đánh dấu vào ô trống, nếu là địa phương thì bỏ trống, nếu là nhà máy thủy điện thì khóa vào cột cơ quan thuế quản lý, tỷ lệ phân bổ (%), số thuế GTGT phải nộp

Cột (4) – “CQT địa phương nơi phát sinh hoạt động sản xuất thủy điện”: Chọn từ danh sách cơ quan thuế cấp cục.

Cột (5) – “Tỷ lệ phân bổ (%)”: cho phép nhập tự động theo dạng xx, xx 

Cột (6) – “Thuế GTGT phải nộp”: cho phép nhập giá trị số, không âm, giá trị mặc định là 0.

Dòng tổng cộng số thuế GTGT phải nộp: cho phép nhập tự động dưới dạng số, không âm, giá trị mặc định là 0.

Xem thêm: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên

4. Kê khai bổ sung

Nếu trạng thái tờ khai là “tờ khai bổ sung” thì phải nhập thêm  thông tin về thời gian, ngày hoàn thành việc khai bổ sung và cho phép đính kèm phụ lục 01-2 / TG GTGT vào biểu mẫu “Chọn kỳ tính thuế”.

Trường hợp đã khai phụ lục 01-2 / TG GTGT trong tờ khai ban đầu hoặc lần bổ sung N-1 thì ứng dụng tự động chọn phụ lục này trong tờ khai bổ sung/bổ sung N.  Lần đầu hoặc lần bổ sung N-1 bạn không khai phụ lục 01-2 / TG GTGT, hồ sơ vẫn cho phép bạn bổ sung thêm các phụ lục khi bạn khai bổ sung.

Hướng dẫn Khai thuế GTGT đối với đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc trên HTKK

Khi đó trên form nhập dữ liệu bao gồm sheets ” tờ khai điều chỉnh”, phụ lục 01-2 / TG GTGT và “KHBS”

Hướng dẫn Khai thuế GTGT đối với đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc trên HTKK

Kê khai sự điều chỉnh bổ sung của các chỉ tiêu [27], thu thập dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Hướng dẫn Khai thuế GTGT đối với đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc trên HTKK

Tóm lại, kê khai thuế GTGT trên HTKK không quá khó khăn bài viết trên đã hướng dẫn cụ thể cách kê khai bạn có thể tham khảo. Ngoài ra, nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy liên hệ với kế toán Bảo Tín để chúng tôi hỗ trợ sớm nhất.

 

5/5 - (1 bình chọn)