Khí thiên nhiên (còn gọi là khí đốt) là một hỗn hợp khí dễ cháy được sử dụng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến hóa chất. Vậy việc lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên có quá khó khăn hay không. Hãy cùng kế toán Bảo Tín tìm hiểu xem để lập tờ khai thuế TNDN sơ bộ cho đơn vị sản xuất loại khí này trên phần mềm hỗ trợ kê khai, thực hiện như sau: 

Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên

Để xem tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khí thiên nhiên sơ bộ mẫu 01B / TNDN DK theo Thông tư 156/2013 / TTBTC trong giao diện HTKK

Tại menu chức năng “Khai báo / Khai báo dầu khí” trong giao diện HTKK, chọn “Tờ khai tạm tính đối với khí thiên nhiên – 01B / TNDNK”, khi đó màn hình khai báo xuất hiện như sau:

Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên

Chọn thông tin đầu vào rồi bấm nút ” Đồng ý” để xem tờ khai tạm tính thuế thu nhập khẩu khí thiên nhiên mẫu 01B / TNDN ĐK 

1. Trường hợp lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên lần đầu

Trong biểu mẫu “Chọn kỳ tính thuế”, hãy chọn trạng thái hoàn trả là lần khai thuế đầu tiên và sau đó nhấp vào nút “đồng ý”. Màn hình trở lại hiển thị:

Các chỉ tiêu cần nhập

[13]: Tên đơn vị được ủy quyền hoặc đại lý thuế: Cho phép bạn chọn 1 trong 2 loại, nếu trong phần thông tin doanh nghiệp cần nhập dữ liệu của người đại diện tài chính thì ô sẽ được đánh dấu vào thời điểm khai báo, mặc định ở ô đại lý: nếu bạn nhập thông tin của đại lý thuế và cho phép sửa. Nếu bạn không nhập thông tin này vào phần Thông tin doanh nghiệp, ứng dụng sẽ không cho phép bạn kiểm tra các ô Đại lý thuế và Đại lý được ủy quyền.

[22], [23], [25], [27], [29: Nhập dạng xx,xxxx

[27]: Nhập dạng xx,xx%.

[31]: Bắt buộc nhập theo dạng số nguyên đồng, không âm, mặc định là 0, tối đã 5 chữ số.

Các chỉ tiêu tính toán:

[24] = [22] * [23], làm tròn đến 2 chữ số thập phân 

[26] = [24] – [25], làm tròn thành 2 chữ số thập phân

[28] = [26] * [27], làm tròn thành 2 chữ số thập phân đặt vị trí, nếu âm thì [28] = 0

[30] = [28] – [29], làm tròn đến 2 chữ số thập phân, nếu âm thì [30] = 0

Xem ngay: Quyết toán thuế tài nguyên dầu khí (02/TAINDK) trên HTKK

2. Phụ lục 01/PLDK: Chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí

Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên

Chỉ tiêu [09]: Số thuế phải nộp: lấy từ mục chỉ tiêu [30] tờ khai 01B /TNDNK chuyển sang

Cột (2) – Mã số thuế của nhà thầu dầu khí: tự nhập, xác minh đúng cấu trúc MST 

Cột (3) – Tên Nhà thầu Mã số: Nhập loại văn bản. 

Cột (4) – Tỷ lệ phân bổ: Nhập thủ công định dạng xx, xxxx

Cột (5) – Số thuế  phải nộp: (5) = Chỉ tiêu [09] * Cột (4), làm tròn đến 2 chữ số thập phân nếu âm thì đặt = 0 

Cột (6) – Lưu ý: Kiểu văn bản tự động nhập, tối đa 250

Tổng cột ký tự (4): do hệ thống tự động tính toán. Đảm bảo tổng cột (4) phải bằng 100%. Nếu không được đáp ứng, cảnh báo sẽ chuyển sang màu đỏ. 

Tổng cộng cột (5)= Tổng các dòng cột (5) kiểm tra phải bằng chỉ tiêu [09], nếu không ứng dụng sẽ đưa ra cảnh báo màu đỏ.

Xem thêm: Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN trên phần mềm HTKK

3. Trường hợp khi khai tờ khai bổ sung

Nếu bạn chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì có thể chọn thời gian, ngày nộp tờ khai bổ sung trong ứng dụng tại biểu mẫu “Chọn kỳ tính thuế”. Dữ liệu sau đó được nhập vào biểu mẫu bao gồm 2 sheet “tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”

Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên

Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên

Kê khai bổ sung điều chỉnh các chỉ tiêu [29], [30] cách lấy số liệu tương tự như tờ khai 01/GTGT.

Vừa rồi, Bảo Tín đã giúp bạn triển khai cách lập tờ khai TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên. Nếu vẫn còn có những thắc mắc khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bảo Tín sẽ hỗ trợ bạn từ A đến Z. Với kinh nghiệm nhiều năm qua, kế toán Bảo Tín tin rằng sẽ mang đến cho bạn dịch vụ tốt nhất.

 

5/5 - (1 bình chọn)